Skip to main content

15. Meghalt értem

Meghalt értem

(Pintér Béla: Gyerexáj album)

Az óra menete:

Cél: Add a szíved Jézusnak, hadd formálja át!

Fókusz: Jézus a saját vére árán megmentett minket a bűneink következményétől. Ha gyermeke leszek, és beismerem gyengeségeimet, segít nekem.

Kulcsszavak: kereszt, váltságdíj, feltámadás, szeretet, ismer, mindentudás, örökélet

1. Fantáziamozgató :

Jézus keresztre feszítéséről készült képet, festményprodukciót mutatunk a gyerekeknek úgy, hogy egy-egy részletét papírlappal letakarva "rejtvényt" varázsolunk eléjük. Mit ábrázolhat a kép nem látható része? Meghallgatjuk gondolataikat, majd megmutatjuk a teljes képet. Adj címet a képnek! (Később, az új dalunk meghallgatása után újra elővesszük.)

2. Dalismétlés: Állj meg egy szóra,  Akarod-e tudni, Mindenütt ott van

 Péld. 6.16-19 Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt hét dolog utálatos előtte: A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv,    az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító embert

3. Új ismeret: Jézus a keresztfán meghalt minden emberért. Ezzel kifizette minden ember, minden bűnéért a váltságdíjat,  megelégítette Isten igazságát, Így Isten már meg tud bocsátani az embernek. Jézus azóta is él, és közbenjár az emberért.

4. Zenehallgatás  Meghalt értem  Megfigyelési feladat: Milyen történelmi tényről szól a dal? Milyen hatással van életünkre?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények meghallgatása. A festmény megtekintése. Mit tudsz Jézus történetéről? Az Atya elküldte a Fiát, hogy magát kinyilatkoztassa, és a kereszten való tökéletes áldozatával minket megváltson a bűneinktől. Világ bolondja az, aki nem így  gondolkodik. Ő meg akar tartani téged, de ezt neked meg kell engedned. Ismer, mindent tud rólad, hiszen már születésedkor tenyerébe metszett.

Lk. 6.48-49 Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult.”

Ésa. 49.15-16 Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.

5. Daltanulás

Tánckészség fejlesztése: Egyszerű lépésekkel kísérjük a dalt (1.Bal láb előrelép 2. viszzazár 3. jobb láb hátralép 4. visszazár), közben énekelünk. A rap-es résznél az ismert rap-es kézmozdulatokat használjuk.(Bal- majd a jobb kezünkkel felváltva befelé félkört rajzolunk a levegőbe.)

6. Zálogosdi: (váltságdíj)

A játékosok közül egy kimegy a teremből. A többiek kiválasztanak valakit a bent levő gyererek közül, és mindenki mond egy szót, amely a tulajdonságára jellemző. Behívják a játékost. Megismétlik előtte az általuk kiválasztott játékostársuk tulajdonságait, és ebből ki kell találnia, hogy kiről van szó. Ha nem sikerül, zálogot ad. A játék végén a zálog tulajdonosai a zálogot úgy válthatják ki, ha egy közösen meghatározott feladatot teljesítenek.

7. Az óra zárása:

Fantáziafejlesztő játék: Házat építenénk, de hogyan, és hová építsük? Sziklára, hogy erős maradjon. (Mit jelent a szikla? Istenbe vetett hit) Kifejező testtartással pózoljanak! Ha kész a ház, az "élőkép", a kimaradt gyerekek üljenek a ház elé és énekeljék el a ma tanult dalunkat!

Minden gyermeknek a tenyerébe rajzolunk (tollal) egy halat - emlékeztetőül, hogy Isten mennyire szereti őt (Ő a tenyerébe metszette a te képedet!)

(A hal görögül IKHTHÜSZ (Iészusz Xhrisztosz, Theu Hüinon, Szótér), vagyis: Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó.)