Skip to main content

25. Miénk a menny!

Miénk a menny!

(Pintér Béla: Miénk a menny! c. album)

Cél: Értsék meg, aki megtért, azoké a mennyek országa már itt és most. Isten ígérete igaz, csak el kell kérnünk Tőle. Jézus hív, adjátok át szíveteket!
Fókusz: Miénk a menny, Krisztusban vagyunk.
Kulcsszavak: Jézus szeretete, gondoskodás, békesség, áldás
1. Játék:  Gödörbe estem, ki húz ki?

A gyerekek körben ülnek. Valaki a kör (a gödör) közepén guggol. Négy gyermeknek (ők Konficius, Buddha, Mohamed, Jézus szerepébe lépnek majd) kezébe adjuk a kártyára írott válaszokat. A "gödörbe esett"(bűnbe esett) felkiált: - Bajban vagyok, mit tegyek? Válasz: (1.Konfúcius:) - El kellett volna kerülnöd az ilyen helyeket! (Válasz 2.: Buddha:) - Ez legyen példa mindenki számára! (Válasz 3.: Mohamed:) - Ó, jaj, ez Isten akarata!  Többiek is adhatnak "tanácsot"....
A bajbaesett: - Most mit tegyek? Senki nem tud segíteni rajtam.
- De igen (mondja valaki). Térj meg! Add át a szívedet Jézusnak!
- Én már megtértem.
- Akkor kiálts Jézushoz segítségért! Ő mindig meghallgat.
- Jézus segíts! Ments meg!  - kiáltja a bajbaesett.
Válasz 4.: Jézus: - Fogd meg a kezem, testvérem! Megmentelek!
...Beszéljük meg: ki nyújtott a négyük közül szabadulást a bajtól, bűntől?

2. Dalismétlés: Mindenütt ott van, Állj meg egy szóra! Kincs, A kulcs, Gyere Jézushoz! Fel,fel,fel!

3. Új ismeret: Hogyan kerültünk be a mennyországba?

Jézus hívott minket, kinyitottuk a szívünket és odaadtuk neki. Mi boldogan mentünk hozzá, mert szeret minket. Mindenre van erőnk, mindig támogat. Mi került a birtokunkba? Mit biztosít számunkra? Kétféle csoportba foglalhatnánk: helyzetit és tapasztalatit: a 95 közül álljon itt néhány:
Megbékéltetett minket magával - 2Kor.5:18-19; Kol.1:20
Megbocsátott nekünk - Apcsel.10:43; Róm.4:25; Kol.1:14; Kol.2:13; Kol.3:13; Ef.1:7; Ef.4:32; 1Pt.2:24
Feltámadtunk Krisztussal - Róm.6:4; Ef.3:6; Kol.2:12
Jézus Krisztus a mi életünk - Kol.3:4
Krisztus követei vagyunk - 2Kor.5:20
Hűséges mihozzánk - Fil.1:6; Zsid.13:5
Nekünk adja az Ő békességét - Kol.3:15
Közösségünk van vele - 1Kor.1:9; 1Ján.1:9
Isten beszéde munkálkodik mibennünk - 1Thessz.2:13
Nem szomjúhozunk soha többé - Jn.6:35

4. Zenehallgatás: Miénk a menny!

Megmagyarázandó: 'ismerjék nevét', 'gazdagon megáld', 'hozzámenekül'
Megfigyelési feladat: Ha magához hív Jézus, mi a teendőnk? Mit mond a Biblia rólunk? Ha Őhozzá menekülsz, mi történik veled? Kié lehet a mennyország?

Jn. 13.34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!
1Tim. 1.5 A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények kifejtése. Hogyan kerülhetünk be a mennyországba? Aki bekerült mire számíthat? Mi a szeretet? A szeretet a következetes másik-központúság. Az én és te sorrend megváltozik te és én -re. Az az igaz ember, akinek az életében ez a meghatározó. Jézus hív, Ő mindig szeret, hozzámenekülhetünk, gondot visel ránk. Meg kell ismernünk jellemét. Miénk a menny - ennek megfelelően kell élni az életünket.

1 Kor. 10.24 Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét.
Mt. 7.12 „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”
Józs. 1.5 Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el.
2 Móz. 19.5 Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld.
Róm. 8.38-39 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Zsolt. 139.1 A karmesternek: Dávid zsoltára. URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem.
2 Kor. 1.3-4 Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.
Jel. 21.3-4 Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”

5. Daltanulás - Tánckészség fejlesztése. Egyszerű lépésekkel és kézmozdulatokkal kísérve énekelünk.

6. Játék: Kapni és továbbadni

A gyerekek körben ülnek. A következő párbeszéd zajlik:
 Jézus (a játékvezető) az 1.gyereknek: - Adok neked békességet!
 1. gy -> 2.gy. tovább adja amit kapott (Adok neked békességet!)
 2. gy -> 1-gy. - Köszönöm, és még mit? 1.gy -> Jézusnak: - Köszönöm, és még mit adsz?
 Jézus -> 1.gy.  Adok neked megbocsátást! 1.gy-> 2.gy. -> 3.gy.
 3.gy -> 2.gy : - Köszönöm, és még mit adsz? 2.gy -> 1.gy -> Jézus
 A párbeszéd visszafordul mindig a következő gyereknél, így eggyel többen kapcsolódnak be a játékba. Jézus mindig újabb ajándékot ad gyermekeinek, odafelé megismétlik az ajándék nevét, visszafelé a kérdést. Jézus: Adok neked megbocsátást. Adok neked reménységet! Adok neked hűséget! Adok neked tanítást! Adok neked örökséget! Adok neked jóságot! Adok neked szelídséget! Adok neked mértékletességet! Adok neked kegyelmet! stb.Adok neked SZERETET! (mindig ez legyen az utolsó!)
Könyvajánlat: William MacDonald: Mindörökre Krisztusban

7. Az óra zárása: Egyenként hívogatják egymást és kart karba öltve éneklik a dalt, a végén pedig boldogan felugrálva kiáltják: miénk a menny, miénk a menny!