Skip to main content

11. Mindenütt ott van

Mindenütt ott van
(Pintér Béla: Háromazegyben)

Cél: Isten törvényét kövesd, mert Ő úgy szeret, hogy mindig a legjobbat akarja neked!
Fókusz: Isten szeme mindent lát. Ne akarj elbújni előle, mert Ő szeret téged!
Kulcsszavak: mindenütt jelen van, elrejtőzés, szeretet, ismer, vigyáz rám, megvéd, vezet

Az óra menete:
1. Játék: Ádám, hol vagy?

A gyerekek körben állnak vagy ülnek. Két gyereknek bekötjük a szemét. Egyik lesz a kérdező, a másik pedig Ádám. Miután mindkettőt megforgattuk, kezdődik a játék. A kérdező állandóan azt kérdezi: Ádám, hol vagy? - Őneki pedig mindig válaszolnia kell: - Itt vagyok! - De azután gyorsan odébb áll, mert a kérdező a hang irányába keresve el akarja kapni. Ha ez megtörtént, párt választunk. Percenként cseréljünk, hogy mindenki játszhasson!

2. Dalismétlés: Nem adom fel, Hallelujah, Mr. Bűn

3. Új ismeret: Nem futhatok el Isten elől, mert Ő mindenütt ott van.

Zsolt. 139.1-18 A karmesternek: Dávid zsoltára. URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok.

4. Zenehallgatás: Mindenütt ott van

Megfigyelési feladat: Mit tudunk meg a dalból Istenről? Mit gondoltam, hová bújhatok el előle, hol nem találhat meg?

a. A dalszöveg elolvasása hangosan  b. A dal meghallgatása

Beszélgetés:
Mi a véleményed a dalról? Milyen új ismereteket nyújtott a dal? (A kulcsszavak a táblára kerülnek: mindenütt jelen van, elrejtőzés, szeretet, ismer, vigyáz rám, megvéd, vezet) Van velünk született igazságérzetünk, esztétikai érzékünk, nyelvi képességgel rendelkezünk. Erény, erkölcstelenség, természeti törvények tudata ott van bennünk. Van lelkiismeretünk és szégyenérzetünk. Ezeket mind beírta a szívünkbe Isten, mégha nem is ismerjük a Bibliát engedelmeskednünk kell Neki.. De azért nagy szükségünk van a Biblia olvasására, s ezen keresztül Isten megismerésére!

Róm. 2.14-15 Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényök nem lévén, önmagoknak törvényök: Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretök és gondolataik, a melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.

Apcsel. 5.29 Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.

5. Daltanulás

6. Játék: A játékosok közül egy kimegy, a többi számot választ magának, és ők körbe ülnek lehajtott fejjel. A kinti játékos bejön és a kör közepére áll. Mond egy számot. Erre a szám gazdája azt mondja: " Itt vagyok!" Ha a játékos kitalálja, hogy ki szólt, akkor cserélnek egymással.

7. Az óra zárása
Fotós csoportképet készítünk. A kép címe: A Himalája tetején Jelenítsük meg a megérkezés pillanatát! Az állókép fejezze ki azt az örömöt, amit akkor éreztünk, amikor felértünk a csúcsra. Majd felszabadultan énekeljük el a ma tanult dalunkat: Mindenütt ott van Ő....