Skip to main content

10. Mr. Bűn & Kapcsoljuk ki a TV-t

Mr. Bűn & Kapcsoljuk ki a TV-t

Mr. Bűn (Háromazegyben c. album)
Kapcsoljuk ki a TV-t! (Fel is út, le is út c.album)

Az óra menete:

Cél: A bűn céltévesztést jelent! Értsd meg, hogy minden ember bűnös (te is)!

Fókusz: Az ember bűnös lény, ezért Isten segítségére van szüksége. Gyermekként (tanulóként) egy nagy bűn, ha az idődet elpazarolod, rosszat tanulsz, a jót nem tanulod meg. Az egyik legfőbb bűn: nem hinni Istennek.

Kulcsszavak: bűn, céltévesztés, megvallás, egyetértés, lelkiismeret furdalás, gyengeség, félelem, depresszió, örömhír, szabadulás, megbocsátás

1.Játék: Egérfogó kandúr

A széken alszik egy kandúr. Az egerek kezüket összefogva közelednek felé. Közben kórusban csúfolódnak: "A kutyától félsz, egérfarkon élsz! A bajúszod maszatos! Meneküljünk!!! Haragos!"   A kandúr felbőszülten felugrik, és nagyot nyávog: miau !!! Az egerek menekülnek a kijelölt egérlyukba. Akit a kandúr megfog, helyet cserélhet vele.

2. Dalismétlés: Kerül, amibe kerül 

3. Új ismeret: A bűn nem betegség, hanem erkölcsi hiányosság. Isten akaratától való bármilyen eltérés, ha nem felelünk meg az akaratának - bűn. Törvényszegés az ismert törvény áthágása. A bűn hatalom. Nem választjuk. Belesodor minket a bűnök elkövetésébe. A bűnök magával hozzák a következményt, a büntetést. A bűnös ember távol van Istentől.

pl. Szeresd felebarátodat! A Törvény (Mózes) nem adott (nem ad) erőt a megtartáshoz, de elítélt, ha megszegtük. A Kegyelem hatálya alatt erőt kapunk Istentől és jutalmat, ha megtesszük. El kell fogadnod Jézus Krisztus megbocsátását, hogy megszabadulhass bűneidtől.

1Jn. 5.19-20 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.

Péld. 6.16-19 Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt hét dolog utálatos előtte: A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.

4. Zenehallgatás

    - Kapcsoljuk ki a TV-t!  Megfigyelési feladat: Mire figyelmeztet ez a dal? Mit mutat legtöbbször a TV? (gyűlölik egymást az emberek, harcot, utálatot)

    - Mr. Bűn                    Megfigyelési feladat: Miként lopja be magát a bűn az életünkbe? Mit tehetünk ellene?

5. A dalok meghallgatása

Beszélgetés:

Vélemények meghallgatása. Mi a bűn? Szó szerinti jelentése: céltévesztés. (Ezenkívül: tör, rombol, lázadás, gonoszság, fizikai rossz, erkölcsi rossz, istentelen, törvényszegés, tévelygés, elbukás, tettetés). Egy norma megszegése. Nem Isten parancsolatai szerint élni. Milyen bűnök léteznek? (sok...) -tudatlanság bűne –törvénytelenség bűne – elhanyagolás bűne – romlottság bűne – nyilvánvaló bűn – elmebeli bűn – szóbeli bűn –fizikai bűn. Hogyan tudsz megszabadulni tőle? A bűnvallás teszi szabaddá a kezünket, amellyel elfogadjuk, megragadjuk a bocsánatot. A bűntudat, a lelkiismeret furdalás még nem bűnvallás. Azt nem követi felszabadulás és békesség. Ha világosságra hozzuk (megvalljuk) a bűnt, és elválunk tőle, akkor lesz miénk a feloldozás. A 7 fő bűn: kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, restség…8. bűnnek mondhatjuk a hazugságot. (táblán a szókártyák!) Megvallás: egyetértés Istennel, igazat adni Istennek (Ő az aki a jó és a rossz között különbséget tesz)

Róm. 6.23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

1Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

1Jn. 3.5-6 És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn. A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt

Zsid. 10.17 bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.”

Ézs. 43.25 Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.

6. Daltanulás tánccal, mozgással díszítve

7. Némajáték: Szól a Mr. Bűn című dal és mi közben testbeszéddel, gesztikulálva  kísérjük a szövegét. Majd újra énekelve kihangosítjuk.

8. Az óra zárása:

Elképzelt TV előtt ülünk, mint aki elmélyülten nézi (közben szól a dal rappes része), majd hangosan énekeljük a dalt, és a refrénnél felpattanunk „Gyere, kapcsoljuk ki a TV-t, találhatunk jobb dolgokat!”......