Skip to main content

07. Nem adom fel!

6 . óra  Nem adom fel!

( Pintér Béla: Fel is út, le is út című albumából )

Cél: Értsd meg, Isten velünk van bűneink, gondjaink, problémáink ellenére is!

Fókusz: Jézus érted is megvívott és megnyert minden harcot.

Kulcsszavak: küzdelem, kitartás, győzelem, feladás, Ige, hit

Az óra menete:

1. Ügyességi játék:  Csata

Párokban állunk. A játékosok bal kezüket pajzskent használhatják. A másik kéz előrenyújtott mutatóujjal lesz a kard. Vívás közben meg kell szúrniuk a szemben álló játékos felső testét. Hasznos, ha többen összeállnak és egymás hátát védik. Egyedül nem mégy semmire!

2. Dalismétlés: Énekeljük el a korábban tanult dalokat!/ Királyfi vagyok, Jegyezd meg jól! /

3. Új ismeret: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?" Jézussal Te is győztes lehetsz, miért adnád fel?

Ige: 1 Sám. 17.37 És monda Dávid: Az Úr, a ki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e Filiszteusnak kezéből is. Akkor monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen veled!

4. Szituációs játék: Dávid és a Filiszteus (a Góliát) találkozása

Dávid, Isai fia a testvéreivel őrizte a nyájat, amikor híre jött, hogy a filiszteusok megint Júdára támadtak. Testvérei kapták a fegyvereiket, és hadba vonultak. Dávidnak pedig megparancsolták, hogy maradjon a nyájjal. Dávid vitte az élelmet  a testvéreinek.

A filiszteusok személyes párbajt ajánlottak. Az a sereg győz, akinek egy kiválasztott harcosa diadalt arat. Góliat  a filiszteusok közül egy óriási termetű harcos mocskolta  a zsidókat, és az Istenüket.

Dávid volt az egyetlen, aki szembe mert szállni Góliáttal. “Te karddal, dárdával,és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél”.

Egy parittyája volt, aminek kövével leterítette Góliátot. (Dávid Izrael legnagyobb királya lett. Isten azt mondta róla: szívem szerint való férfiú.)

Gondokodjatok el, az életetekben mik a Góliátok!Vedd észre mennyi Góliát van az életedben. A következő hétre gyűjts ilyeneket!

Könyvajánlat: Max Lucado: Harc az óriások ellen

(NÉZZÜNK AZ ÓRIÁSOKRA - ÉS ELBUKUNK. NÉZZÜNK ISTENRE - ÉS AZ ÓRIÁSAINK DŐLNEK LE.)

 

5. Zenehallgatás: Nem adom fel!

Megfigyelési feladat: Katonaként mi a feladatom egy nagy hadseregben? Ki a kapitány? Ki harcolt bátor szívvel a Góliátok ellen? Hogyan győzte le Dávid Góliátot?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Hogy tetszett a dal? Vélemények meghallgatása. Életünk során milyen csatákat kell megküzdenünk? Mikor, és hogyan kell felkészülni a harcra? Ha elbukunk, mi a teendőnk? Ki segít bennünket a győzelemre?(ha bátran, becsületesen  küzdöttél, és a hitet megtartottad, akkor megkapod a koronát ) Nem rohanunk a csőcselékkel! Az igazi harc az, ha legyőzöd a lustaságot, a türelmetlenséget, a haragot, a makacsságot stb.

1 Sám. 17.37 És monda Dávid: Az Úr, a ki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e Filiszteusnak kezéből is. Akkor monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen veled!

2 Tim. 4.7-8 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.

Daltanulás: Nem adom fel!

 

6. Mozgáskoncentrációt fejlesztő játék:  Bomba-páncél

A csoport szétszóródik a teremben, majd adott jelre mindenki sétálni kezd össze-vissza haladva. Játékvezetői instrukcióra a játékosok gondolatban kiválasztanak valakit a csoportból, aki nekik a bombát fogja jelképezni, akitől éppen ezért a lehető legtávolabb kell kerülniük.(senki sem árulhatja el, kit választott) Elindul a kavarodás, majd újabb instrukcióra „páncélt" kell választani, akihez viszont nagyon is közel kell kerülni, hogy védelmet tudjon nyújtani.

Mikor érezted jobban magad? A védelmet Isten jelenti, ha Ő velünk van, nincs mitől tartanunk.

Az óra zárása:

Harcosokká válunk. Fegyvert fogunk, felöltjük pajzsunkat (mi lesz a fegyverünk? : az Ige...mi lesz a pajzsunk?: a hitünk). A Kapitányunk mögé besorakozunk, úgy indulunk dalolva a csatába. Közben énekeljük a Nem adom fel című dalt!

(Az óra vázlata docx (word, nyomtatható) formában)