Skip to main content

30. Összefoglaló óra

Összefoglalás – gyermekek tanítása PB dalainak segítségével

Mt. 22.37-40 Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

--------------------------------

Róm. 10.13-14 amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?

0.           -Struccpolitika: 0:0 – 2:47

Dícsérjük Őt angyalai – IMA

 

1. Kicsi sas 1:26-2:05

Értékes vagy! Tudd, hogy hol a helyed!  -sas– és nem liba   

EMBER vagy! ÉRTÉKES VAGY! Isten teremtett, és ő nem készít selejtet, csak tökéleteset! Egyedi, különleges, értékes vagy.

2. Jegyezd meg jól! 0:38-1:10       

Az életed kincs!

Nem vagy véletlen. A saját képmására teremtett. Isten csodálatos alkotása vagyunk.  Az élet Isten ajándéka.

x. A másik ember is értékes - Foltmanók

A MÁSIK (MINDEN) EMBER IS ÉRTÉKES! Miért helytelen az ítélkezés? Ki mondja meg mi az értéked? Egyedül Isten ítélkezhet. Vedd észre a jót a másik emberben!

3. Királyfi vagyok 1:28-2:33

Ki vagyok, mit rólam Isten? Királyfi!  Tanulnia kell: jellem, alázat

Milyen egy királyfi, egy királylány? Hogyan viselkedik másokkal? hűségesen szolgálnia kell másokat. Keményebben kell tanulnia

4. A szeretet nem fogy el sosem  0:44-2:22

Isten a szeretet  - szeret engem –– én is szeretem magam -

milyen értékeket kell a szívünkben őriznünk? Hit (ami ismeret), remény, Szeretet. Isten szeretete mindig ugyanaz. Ha az Úr szeretetében élünk, megváltozik az életünk.

5. Foci Vb  :26 -1:57                Hogyan kell élnünk?

Küzdelem, becsületesség, bizalom
Kire kell figyelnünk? Kiben bízol?
Hogyan lehetünk győztesek? Ha bekerülünk az Ő (Atya Isten, Jézus, Szent Szellem) csapatába, és bízunk Benne

IDÉN VB - KI LESZ A VB GYŐZTES?

6. Nem adom fel!   0:45-1:35

Az élet egy harc. Hogyan tudsz erős lenni, mindig győzni? Ha van egy erős Isten velem, mindent legyőzhetek. Fegyverem a Biblia, pajzsom : hit

7. Hallelujah!          0:38-1:35

Hálás szív

Mi lenne, ha nem lenne?- ehhez mérd az értékét! Adj hálát mindenért szüleidnek, tanítódnak, az embereknek. De Istennek legelőbb, mert minden Isten ajándéka –Mid van amit nem kaptál?. A pozitív gondolkodás legmagasabb foka a hálás szív-a „Van” gondolkodás!.

8. Mr. Bűn - 1:18 2:08 

A bűn céltévesztést jelent! Értsd meg, hogy minden ember bűnös (te is)!

Elválaszt I-től. Senki sem adhat váltságdíjat. Annyira drága a váltság a lelkedért,  Kr. drága vére

Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, megbocsátja és megtisztít

1 Jn. 1.9 De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.

9. Kapcsoljuk ki a TV-t      1:51-2:38

egy céltévesztés : TV,   internet!   - gyűlölet, harc, gyilkolás …

10.    Mindenütt ott van!  0:37-1:31

Félünk I-től (tudjuk bűnösök vagyunk).

Van velünk született igazságérzetünk, tudjuk mi a jó/rossz , természeti törvények tudata ott van bennünk. Van lelkiismeretünk és szégyenérzetünk. Ezeket mind beírta a szívünkbe Isten, még ha nem is ismerjük a Bibliát, engedelmeskednünk kell ezeknek.. Lelkiismeret-visszajelző óra, néha sziréna!  Isten mindent lát Ne akarj elbújni előle, mert Ő szeret téged! – figyel, hogy segíthessen! nem azért, hogy büntessen!

11.    Kerül, amibe kerül  0:13-1:40

Vigyázz, a világ (gonosz) meg akarja kapni a lelkedet -

Nézz körül az életedben, mik leselkednek rád? (világi dolgok, TV, internet, média) Így könnyen Te is zsákmánnyá válhatsz.  Bátran küzdj ellenük és soha ne add fel!

12.    Akarod-e tudni? 1:24-2:26

hogy hívják? Milyen a jelleme? Isten azt akarja, hogy megismerjük Őt 

mert ha megismered – az Ő végtelen szeretetét és kegyelmét ismered meg. Ő mindig a legjobbat akarja neked. Mindened add Neki– Ő a tökéletes banktrezor, Ő vigyáz a szívedre a legjobban- add Neki.

13.    Állj meg egy szóra!  0:22-1:35

vánkos alatt őrzöd az értékeid, vagy beadod?  DÖNTENED KELL!   VÁLTOZTATATNI!   NEM HOLNAP, EZ AZ A NAP!

Döntenünk kell! Itt az idő! Ő értünk halt meg, támadt fel, és él!

Bűnösök vagyunk, menthetetlenül, javíthatatlanul. Teljes CSERE! Isten szeret, meghalt értem. Megváltott. Megértem ezt? Ha elfogadom ezt a megváltást, szabad vagyok. Megtérés (metanoia) - új felismerésre jutás. Isten gyermekévé leszek.

14.  Meghalt értem  1:54-3:10

Add a szíved Jézusnak, hadd formálja át! – Tenyerébe metszett – NEM veszthet el! Ézs 49.16

Az Atya elküldte a Fiát (Jézust –Jahve szabadítás), hogy magát megmutassa, és a kereszten való tökéletes áldozatával minket megváltson a bűneinktől. Ő meg akar menteni, tartani téged, de ezt neked meg kell engedned. Ismer, NEM vesztheted el az üdvöt, hiszen már születésed előtt a tenyerébe metszett.

azt mondod: Nehéz – nem tudok hinni

15.    Új szív  1:33-2:35

Hogyan kerülhetünk be egy  családba?   Születéssel, örökbefogadással,

Jn.3 Nikodémus – víztől és Lélektől újjá kell születni (új szívet kell kérni) – megkérdezed te is: kaphatok új szívet?

 

Olyan szívet, amely elismeri Jézust Istennek, ÚRnak, Megváltónak. Ezzel az új szívvel már személyes kapcsolatot teremthetsz, és megismerheted Őt,  szeretni fogod, és az életed boldog lesz. A "régi szíved' (RBT) nem tűnik el, megmarad, a kérdés már csak az, hogy hogyan lehet "átkapcsolni" az "új szívre"

16.    a) Mondd mire vársz? 0 -0:24

Élet – halál?

 b) Mondd mire vársz?  2:32-3:50

–Lehetőséget fogok adni MEGTÉRÉSRE!

Bűn, megváltás, kegyelem

Isten célja, hogy közösségben legyünk vele!

Értsd meg, hogy csak egy út van Istenhez!

Meg kell értenünk: mi a bűn, mi a bűn zsoldja, mi Isten igazsága, szeretete, kegyelme. Rá kell jönnünk, hogy szükségünk van egy Megváltóra, aki helyettünk megelégíti Isten igazságát. Így kérhetünk, kaphatunk új szívet, kegyelmet.

 

Zsid. 9.27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik

Zsolt. 130.3 Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki marad meg akkor?

 -      Az örök életed a tét!. 

-      A világmindenség URÁnak minden engedelmeskedik, csak az ember mondhat nemet: belül van a kulcs. Jel. 3.20 Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

-      Méltóság - Ez felelősség is.

-      Azt mondod: én meg vagyok keresztelve, konfirmáltam, járok templomba… Istennek nincsenek unokái

-      Tudd, hogy a döntés rajtad áll! – nem a szüleiden

1.  bűn felismerés, Róm. 3.23 mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

2.  döntés, elfordulás a bűnöktől. Válaszolj Isten megoldására: Róm. 5.8 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.

3.  megvallás, irányítás átadása
- Jn. 1.12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,
- 1 Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.
- Róm. 10.13 „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”

4.  bemerítkezés, keresztelés, hitem megvallása

 

 (SzLélek: meggyőzi a világot:  bűn, igazság, ítélet tekintetében

-      A bűnbocsánat ígérete: 1 Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

-      az örök élet ígérete: Jn. 3.16 úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

-      Jn. 6.47 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van.

-      Isten gyermeke leszel: Jn. 1.12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,

-      IMA

-     

17.    Mi történik velem  - Nem tudok ellenállni NEKI, de többé nem is akarok!

18.    Kösz, jól vagyok 0:37-1:26

Hogyan tovább?

Jézus családtagja vagy! MINDENT megkaptál (csak esetleg nem látod) 95 dolog

 Jézus  felkínálja az erőt a változáshoz, csak bízz benne! Fogd APA kezét! Magadról rosszat NEM gondolsz

Homlokodra írva: Isten gyermeke! Jézus testvére, Ő az elsőszülött!

19.    Közelebb Hozzád  0:37-1:06

Minél jobban megismered, az Ő akaratában jársz, annál jobb lesz az életed!

20.    Kincs  1:48-2:35

Célválasztás, igazi értékek

Ismerd meg az igazi értékeket és annak megfelelően válassz célt! Felelősséggel jár a szabad választás.

Minek szenteled az életed?

Bátor kiállás a meggyőződéseinkért.

21.    A kulcs 1:16-2:02

Örülsz v.  bánat ért, erőd elhagyott. Nem tudod az utat? Vezetésre van szükséged?

a KULCS: IMA

 beszélgetés, kapcsolat az élő Istennel. Közösség, kérés, közbenjárás.

Az imával megadod a lehetőséget Istennek, hogy megtegye, amit meg szeretne tenni

Jézus nevében imádkozz, állhatatosan, szüntelenül, értelemért, egymásért, ellenségért is.

Elfogadni Isten válaszát (igen-nem-késõbb). 

Imádkozás, beszélgetés alapja: gyermeke vagy.

A Szentszellem segít az imádkozásban.

Kérj Isten akarata szerint. Dicsőítsd Istent. 1 Kir. 3.9 Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?!

22.    Gyere Jézushoz! 1:26-2:10

Bátran imádkozz, kérj, mondd el mi történt veled – érdekli a problémád

Jézus a közbenjáró,

BIBLIA, IGE-ezen keresztül szól

megnyílni Jézus előtt, alázat, őszinteség, segítség, megoldás

23.    Áldott vagyok 1:15-2:09

Isten országa a TIED!

Nem számít hol élsz, mennyit keresel,hogy okos vagy-e. Hanem, hogy áldott vagy-e? hogy Isten jót mond-e rólad.

24.    Fel, fel, fel  0:15-1:17

Merre tartasz? Követed-e azt, Aki megmentett?

A bűn céltévesztés – tönkretesz!

Nehéz, ezért Isten segítségére van szükségünk.

Hova tartasz (le/fel)? Jézus szeretete mindenre ELEGENDŐ

25.    Miénk a menny! 1:24-2:59

A Biblia ígéretei a tiedéi, a mennyek országa már itt és most.

Jézus mindig figyel-vigyáz rád.  

Olyanok, mint a gyermekek  - üres a kezük

26.    Homokba írva 0:45-1:31   - megbocsátás

boldogok az irgalmasok, a tiszta szívűek - A megbocsátással saját magamon segítek elsősorban, nem a másikon.
Jézus szeretete, Isten megbocsátása, Jézus keresztje – adja az alapot

A megbocsátás, az ellenség szeretete, az önfeláldozó szeretet a bűnösök megmentéséért - egyszóval az irgalmasság. Az irgalmasság: a szeretet megnyilatkozása és bővelkedése a méltatlanok és az ellenünk vétkezők iránt is. Akik idáig eljutottak, azokról elmondható, hogy tiszta a szívük, megszabadultak az önzéstől. Ezért "látják" Istent már ebben az életben, vagyis ismerik Őt,

Egy módszer  a megvalósításra – homokba írni

27.    Forog a hinta 0:36-1:40

JÉZUS, Ő az ÚT, VALÓSÁG, ÉLET (Jn14.6)– akkor jó lenne Őt ismerni, követni

Jézus - Jahveh megszabadít

Jézus örökkévaló neve az "Isten Igéje", Isten szívének szóbeli kifejezése, Címei még: "Krisztus", Messiás, Isten Felkentje. A feltámadásban szerzett megtisztelő neve az "ÚR", annak elismeréseként, hogy Ő Isten.

Az Úr azt jelenti, hogy jövőnk az egyetlen teremtő Istennek a kezében van. A Krisztus azt, hogy jövőnk uralkodás lesz a Felkenttel - Isten választottjával. Jézus azt, hogy elismerjük a csodák csodáját, hogy Isten megjelent (hús)testben, és áldozatával és vérével szabadulást biztosított számunkra az eljövendő haragtól.

28.    Egy falat kenyér 2:02-4:18

KI a Szeretet! Követed? Én igen!
A Szeretet nem egy érzés, hanem egy személy.

Szeretni - az egy hozzáállás, nem pedig érzelem.

1Kor 13 – Ha szeretet nincs bennem semmi vagyok - kivégez engem. Minden emberi törekvést lenulláz!

Más tevékenység vizet befogadni, vagy vízet csinálni!!

Megengedem,hogy belém töltsön szeretetet - közel megyek I-hez.

Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni - Jn 15.5

Csap alatt kell élni - állandóan. Élő vízek forrása leszel...

Kereszténység nem működik FÉL szívvel. Beteg rendszerbe behozva I rsz-t, nem változik meg semmi.

Alap: bevégzett munka, elfogadottak vagyunk. Egyetértést akar (Ám. 3.3

-      x -

29.    Szeret – nem szeret

Isten szeret TÉGED, minden megtett érted, többet nem tehet, Rajtad áll, Döntöttél?

Szeretet alapvető elve:

5 Móz. 6.5 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!

3 Móz. 19.18 … Szeresd felebarátodat, mint magadat!

 

10pcs: 2Moz20

1-2.pcs:  hűség (Féltőn szerető Isten, Ne legyen más istened , Ne csinálj istenszobrot..)

3.pcs: Isten nevének hiábavaló használata (Ne mondd ki hiába Istenednek a nevét)

4.pcs: a világ Istené: Istennel együttműködve dolgozz. Emlékezz meg a nyugalom napjáról (6nap dolgozz) és szenteld meg azt

5-7.pcs:  szeretet, házasság, családi élet szentségét védi (Tiszteld apádat és anyádat…, Ne paráználkodj!)

6-8.pcs: élet és magántulajdon védelme: Ne ölj! Ne lopj!

9.pcs: igazság szentsége: Ne tanúskodj hamisan..

10.pcs: megkívánás (előre megfontolt szándékkal igyekszem megszerezni) Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé! (Aháb , Jezábel – Nábót szőlője 1Kir 21)