Skip to main content

16. Új szív

Új szív

(Pintér Béla: Szánsájn Hálidéj c. album)

Cél: Válj Isten gyermekévé!
Fókusz: Hogyan kerülhetek Isten családjába?
Kulcsszavak: hit, elfogadás, érzelmi változás, új élet, odaszánás, újjászületés

Az óra menete:

1. Játék: Megfigyelőkészség fejlesztése

Két csoportra osztom a gyerekeket. (Így gyorsabb a játék!) A csoportok távolra üljenek egymástól. Az első játékot a vezető kezdi. A két utolsó gyerek fülébe súg egy hosszú mondatot. Olyan hangosan kell súgni, hogy a többiek ne hallják meg, de érthető legyen a szöveg. A vezető mellett ülő játékos a másik szomszédjának adja tovább az információt és így tovább, egészen addig, amíg az első emberhez el nem jut a JÓHÍR. Az utolsó játékosok hangosan elmondják a kapott információt, amit összehasonlítunk az eredetivel. A mondatunk: "Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet

Jn. 14.6 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

2. Dalismétlés: Mindenütt ott van, Meghalt értem, Kerül amibe kerül, Akarod-e tudni

3. Új ismeret: Ha elfogadom Jézus Krisztust a megváltómnak, új szívet kapok. Olyan szívet kapok, amely elismeri Jézust Istennek, ÚRnak, Megváltónak. Ezzel az új szívvel már személyes kapcsolatot teremthetek Istennel, és megismerhetem Őt, s ha megismerem szeretni fogom, és az életem boldog lesz. A "régi szívem" (RBT) nem tűnik el, megmarad, a kérdés már csak az, hogy hogyan lehet "átkapcsolni" az "új szívre".

1 Pt. 1.23 Újjászülettetek, ezért most már új életetek van. De ez nem halandó forrásból származik, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely élő, és örökké érvényes.
Jer. 24.7 Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám.
Ezék. 11.19-20 Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.
Mt. 15.19 Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosság, házasságtörés, szexuális bűnök, lopás, hazugság és gyalázkodás.
Mt. 22.37 Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Lk. 12.34 Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.”
Péld. 4.23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!

4. Zenehallgatás

Megfigyelési feladat: Milyen emberré válik az az ember, aki el kezd hinni Istenben? Kitől kérhetsz új szívet? Milyen az életünk, ha velünk van az Úr?
A dal meghallgatása
Beszélgetés: Vélemények kifejtése. Megváltozik az életed, mert Isten megnyitja szívedet. De a szíved csak az Úr Jézus vére által lesz tiszta. Fogadd el Jézus szeretetét! Ő olyan Isten, aki meg akar téged menteni. Mindenkinek, aki hisz Ő benne, örök életet ad.

Jn. 1.12 De mindazoknak, akik őt befogadták, felhatalmazást adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ezek azok az emberek, akik hittek benne.

5. Daltanulás - Tánckészség fejlesztése.

Egyszerű lépésekkel és kézmozdulatokkal kísérve énekelünk. A koreográfiát megtanuljuk a videóról.

6. Koncentrációs játék:

Körben állunk. Megegyezünk egy rövid szövegben (Pl: Fekete. Fehér. Igen. Nem ), majd memorizáljuk, begyakoroljuk azt. A mai szöveg: - KAPHATOK ÚJ SZÍVET? - PERSZE, HOGY KAPHATSZ. - DE HOGYAN? - HA ELFOGADOD JÉZUST MEGVÁLTÓDNAK. A játék menete: a kezdő játékos mondja az első mondatot valamelyik társának. Ő nyugtázza az üzenetet, majd a második mondatot mondja egy általa kiválasztott résztvevőnek (visszaadni tilos az üzenetet), aki a harmadik mondattal adja tovább a "stafétát". A negyedik mondat után újra az első következik, és így tovább. Hiba esetén újra indul a játék.

7. Az óra zárása: Aki új szívet szeretne, az velünk együtt mondja el az Evangéliumot:

Jn. 3.16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Jn. 3.16 Mert Isten annyira szerette az embereket, hogy odaadta az egyetlen Fiát értük! Azért tette ezt, hogy aki hisz a Fiában, annak ne kelljen végleg elpusztulnia, hanem örökké éljen.

Ezután boldogan énekeljük el mégegyszer a ma tanult dalunkat!