Skip to main content

tanács

10.26 A Pásztor hangja

Dátum: 
2019.10.26

Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. (Jn 10,4)

A jó pásztorról szóló példázatban Jézus Krisztus fontos igazságokat mondott arról, hogy ki és hogyan értheti meg az ő tanácsait.

10.24 Dávid, a vezetett ember

Dátum: 
2019.10.24

Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki... Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki... (1Krón 14,13-17)

Dávid királynak nagyon sokat kellett hadakoznia, különösen a filiszteusok támadták gyakran az országot. Ő tapasztalt katona volt, mégis minden ütközet előtt megkérdezte Istent, hogy mit tegyen. Mindig úgy cselekedett, ahogyan Isten tanácsolta, és sok győzelmet aratott, olykor nagy túlerővel szemben is.

06.30 Hitbeli gyökerek

Dátum: 
2019.06.30

(Jósáfát) az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította... a szent fákat. (2Krón 17,1-9)

Szükségünk van pozitív példaképekre, akiket nem idealizálunk, és főleg nem imádunk, de akiktől helytállást tanulhatunk. A Biblia több ilyen személyt állít elénk. Ilyen volt Jósáfát is, vizsgáljuk meg az ő életét most néhány napon át!

03.02 Józsué gyengeségei

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 11,11-17.24-29; Józsué 9,1-15

Kevés ember vitt véghez olyan sok jót, mint Józsué. Felelős volt egy kétmilliós nemzetért, és több mint 600 000 emberből álló hadsereget vezetett. Attól a naptól fogva, hogy harcra vállalkozott Amálek ellen, egészen megindító búcsúbeszédéig (amely a Józs 24-ben van feljegyezve), teljes szívvel Isten szolgálatára szánta magát. Hibái? Bizony Józsuénak voltak hibái is - de kevés volt. Nézzünk meg kettőt; az első kisebb, a második pedig súlyosabb.

02.28 Döntések előtt

Dátum: 
2019.02.28

Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8)

Többször kerülünk útelágazáshoz, ahol el kell döntenünk, merre menjünk tovább. A napi apró döntéseken túl a pályaválasztás, a párválasztás, a munkahely- és lakásváltoztatás nehéz feladat elé állít. Több szempontot kell érvényesíteni, többen adnak tanácsot, néha egymásnak ellentmondókat is. Kire hallgassunk? A jövőbe nem lát senki.

09.29 Az ezeréves birodalom áldásai

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 11,1-12,6

ARRA, AKIT a 7. fejezetben Immánuelnek nevezett, itt úgy utal, mint „vesszőszál Isai törzsökéből". Ő Dávidnak nagyobb fia; Dávid Ura, valamint Dávid Fia, Zsolt 110,1; Mt 22,42-45. Jézus maga mondta; „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága", Jel 22,16. Az Ő alkalmas volta arra, hogy a világmindenség feletti uralmat gyakorolja, onnan van, hogy birtokában van Jahve Szelleme hétszeres teljességének, 1-2. v.; vö. Jn 3,34.

Hat lépés a biblikus döntéshozáshoz

"Az ember, aki magában bízik, ostoba! De azok, akik Isten bölcsességét használják, biztonságban vannak." (Példabeszédek 28:26, TLB fordítás)

Tanácsok - füvesembertől

ABC sorrendbe szedve az értékes információk Gyuri bácsitól, a bükki füvesembertől.
És egy kis ínyencség: Bakos Ferenc mátészalkai PARASZTORVOS VERSE AZ 50-ES ÉVEKBŐL.
A népi gyógyászoknak kívülről meg kell tanulni!
Akinek tetszik ossza meg ezt nagy kincset, hogy minél többen tudjunk róla! Fantasztikus!

SZABÓ GYÖRGY BÜKKSZENTKERESZTI FÜVESEMBER TANÁCSAI.
A teák elkészítésének módja minden zacskón rajta van, hogy áztatni, forrázni, vagy főzni kell-e?

Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem

Hozzátok fordulok, megszaporítalak és megsokasítalak benneteket, és fenntartom szövetségemet veletek. (3Móz 26,9)
Krisztus mondja: "Aki énbennem marad, és én õbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni." (Jn 15,5)

Milyen jó, hogy rád bízhatom magamat, Istenem!

Tanács, vezetés, dicsőség

Az Úr velem van, mint erõs vitéz. (Jer 20,11a)
János írja látomásban: Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta: "Ne félj, én vagyok az elsõ és az utolsó, és az élõ." (Jel 1,10-11.17-18)

Uram, légy velem a mai napon, mert szükségem van segítségedre!

Tartalom átvétel