Skip to main content

változhatatlanság

08.25 Ő nem változik

„Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája" (Zsolt 132,8).

11.09 Ugyanaz

Dátum: 
2019.11.9

Zsidók 13,8

03.08 A Kő, Amelyet Az Építők Megvetettek

Dátum: 
2019.03.8

Zsoltárok 118,22; Máté 21,42; Márk 12,10; Lukács 20,17

03.07 Ugyanaz

Dátum: 
2019.03.7

Zsoltárok 102,25-29; Zsidók 13,8.

01.10 Vagyok, Aki Vagyok

Dátum: 
2019.01.10

2Mózes 3,11-18
Vagyok, Aki Vagyok

06.10 Ő a Kezdet és Vég

„Én, az Úr, nem változtam meg." Malakiás 3,6

A zsoltáros az ég és a föld változó sorsával szembeállítja Isten változhatatlanságát. „Azok elpusztulnak, de Te megmaradsz... Ők változnak, de Te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége" (Zsolt 102,27-28). Jakab úgy írja le az Urat, mint a világosság Atyját, „akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása" (Jak 1,17).

01.29 Hálával elfogadni azt, aki vagyok

„Igen, Atyám, mert így láttad jónak." Máté 11,26

Csaknem minden ember életében vannak dolgok, amelyeket őmaga sohasem keresett volna, amelyektől szívesen megszabadulna, de amelyeken egyszerűen nem tud változtatni. Ilyenek pl. a testi fogyatékosságok, vagy egy krónikus betegség, amely egyszerűen nem hagy nyugton. Esetleg újra meg újra fellépő idegi zavar vagy kedélybetegség.

Ne botránkoztass meg

Ki hozta létre kezdettõl fogva a nemzedékeket? Én, az Úr, vagyok az elsõ, és én mindvégig ugyanaz vagyok. (Ézs 41,4)
Az egész emberi nemzetséget is egy vérbõl teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. (ApCsel 17,26)

Isten tulajdonságai - Változhatatlanság

Változhatatlanság

1. Jelentése. - A kifejezés arra utal, hogy Isten változhatatlan és változatlan. Nem jelent viszont passzivitást vagy mozdíthatatlanságot; pontosabban azt a tulajdonságát foglalja össze, hogy sohasem kerül önmagával ellentmondásba, a növekedés vagy fejlődés nem vonatkoztatható lényére.

Tartalom átvétel