Skip to main content

mindenható

12.22 Mindenható Úristen

Dátum: 
2019.12.22

Jelenések 19,5-8

01.25 A Mindenható

Dátum: 
2019.01.25

Ruth 1,1-22

12.18 Megvéd és befedez

Dátum: 
2019.12.18

"Istenem, szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem." (Zsolt 57,2/b).

 Gyors szárnycsapásokkal siet az anyamadár kicsinyei védelmére. Nem vesztegeti idejét, amikor élelemszerző úton van, vagy amikor oltalmaznia kell őket a veszélytől. A mi Urunk is sasszárnyakon siet választottai megmentésére.

07.29 Jób (5)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 38,1-41

Végül is Jób magatartása szörnyű megpróbáltatásai miatt egyfajta önsajnálat volt. Először figyelemreméltó bátorsággal és béketűréssel nézett szembe balszerencséjével. Még akkor sem vétkezett, amikor felesége sürgette, hogy átkozza meg Istent és haljon meg. Azonban, ahogy teltek a napok, még Istennek ez a nagy embere is elveszítette önuralmát. Barátai előtt, akik csendben voltak körülötte, hite megtántorodott és összeomlott. Megátkozza születése napját, 3,3, és ez a siránkozó és önsajnálkozó beszéd folytatódik szinte minden válaszában, amelyet úgynevezett vigasztalóinak ad.

07.27 Jób (3)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,6-22

Mielőtt a Sátán megjelenik, Jób 1,6, Isten szuverenitásának nagy igazságát látjuk. A Sátán hatalmas, de Isten mindenható. Bepillantást nyerünk a mennyei világ eseményeibe. Isten a szellemi világ teremtményeit maga elé hívja. A könyvben szereplő minden ember, maga Jób is, teljesen tájékozatlan azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amelyek Isten előtt történtek. A Sátán beszámolója mutatja földi tevékenységét, és az Úr megkérdezi őt szolgájával, Jóbbal kapcsolatban. Az Úr megállapítása, amely még az 1. versen is túlmegy, nagyon figyelemreméltó, 1,8.

06.03 Isten mindenható

Dátum: 
2019.06.3

Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei,... és nem féltek a király parancsától. (Zsid 11,23)

A nép még szolgasorban szenvedett, de Isten már készítette a szabadítást, és annak emberi eszközét is, Mózest.

01.15 Túl nehéz az Úr számára?

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 17,1-8; 18,9-15

SÁRA HITETLEN nevetése, 18,12, alkalmat ad a Szentírás egyik nagy szónoki kérdésének a feltevésére: „Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?", 14. v. Az, hogy az Úrnak semmi sem túl nehéz, ki van jelentve nemcsak az ÓSZ történeti részében, hanem a költői és prófétai részében is, Jób 42,2; Jer 32,27. Ugyanezt a dicsőséges igazságot állapítja meg az ÚSZ is, Mt 19,23-25; Mk 14,36; Lk 1,37. Az Úr számára csak az lehetetlen, ami ellentétben áll természetével.

12.25 A nagy titok

„Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent (hús)testben..." 1Timóteus 3,16

Valóban nagy a kegyesség titka, nem azért, mert titokzatos marad, hanem azért, mert olyan elképesztő. A titok az a bámulatra méltó fölismerés, hogy Isten hús-vér emberré lett.

Ez pl. azt jelenti, hogy az Örökkévaló beleszületett egy olyan világba, amelyet az idő határoz meg. Ő, az Időtlen, eljött a naptár és az órák világába.

06.07 Mindenható

„Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható." Jelenések 19,6

23. Képes-e Isten akkora sziklát teremteni, amit ő maga sem tud megmozdítani? Igen vagy nem?

Az így megfogalmazott kérdésre nem lehet egy egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni. Mindkét válasz azt sugallná ugyanis, hogy Isten nem mindenható, holott a Biblia ezt világosan állítja (1Mózes 18,14; Lukács 1,37). Ez ugyanolyan, mintha megkérdeznéd valakitől, hogy „Abbahagytad már a feleséged verését? Igen vagy nem?" Az, aki soha nem verte meg a feleségét, nem elégedne meg egy egyszerű igen vagy nem válasszal. Ha azt mondja, igen, azzal arra utal, hogy régebben verte a feleségét. Ha azt mondja, nem, akkor hazudik, hiszen arra céloz, hogy még mindig veri a feleségét.

12.02 A Mindenható

Dátum: 
2019.12.2

Jelenések 1,6-8

A MINDENHATÓ

   Az evangélium magasabbrendűségének meggyőző bizonyítéka az, hogy a hívők boldogok attól a tudattól, hogy az igaz Isten "a Mindenható". A mindenhatóság és a jóakarat szívmelengető összekapcsolódása kiűzi a félelmet azokból, akik megtanulták szeretni a Mindenhatót. A legtisztábban ez azon a helyen látható, ahol az Írásban utoljára fordul elő ez a cím, mennyei otthonunkra vonatkoztatva: "az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma", Jel 21,22. A Mindenható egy Báránnyal van itt összekapcsolva! Ő népének örök szentélye.

Van-e számomra lehetetlen?

Ne félj, termõföld! Vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. (Jóel 2,21)
A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hû az, aki ígéretet tett. (Zsid 10,23b)

Mindenható Urunk! Csodálattal és imádattal tölt el mindenek felett való hatalmad, mellyel fönntartod ezt a világot, s benne az én életemet is!

Isten tulajdonságai - Mindenható volta

Mindenható volta

1. Jelentése. - A mindenhatóság azt jelenti, hogy Isten ereje mindent felülmúl, képes bármit megtenni, ami természetével összeegyeztethető. A valóságban - olyan okból, amit csak Ő maga ismer - nem tesz meg mindent, amire képes lenne.

Tartalom átvétel