Skip to main content

parancsolat

Jézus parancsolatai

Gal 6.2 Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.

 

Emlékezzünk

1.                 Emlékezni Jézus beszédeire

Jn 15.20-21 Emlékezzetek arra a beszédre, amelyet mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.

05.13 Szokd meg, hogy jó lelkiismereted legyen

"Botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt mindenkor" (Csel 24,16).

04.27 Fejedelem és Parancsoló

Dátum: 
2019.04.27

Ézsaiás 55,4-9

10.17 Tisztelet szent félelemmel

Dátum: 
2019.10.17

„Aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát" (Péld 13,13).

09.01 Megmaradni a szeretetben

Dátum: 
2019.09.1

„Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben" (Jn 15,10).

07.03 Jósiás (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 34,14-33

Ez a bizonyíték sok éven át el volt rejtve a szem elől. Az idők zavaros volta eltávolította arról a helyről, ahol lennie kellett volna. Mihelyt nem látták, már nem is gondoltak rá, és a nép úgy tekintette, mintha nem is létezne. Pedig az volt nemzeti létükben a legfontosabb dolog, az élet fő célja. Ez volt Isten törvényének a másolata.

08.29 Isten igéje és a szent ember járása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 119,1-24

A 119. ZSOLTÁR A LEGHOSSZABB a könyvben, és egyike a legfontosabbaknak. Az egész Isten Igéjéről szól, és annak hatásáról a hívő ember életére és járására. Kulcsverse a következő lehet: „Mimódon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát?", 9. v.

08.08 Isten háromszoros megnyilatkozása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 19,1-14.

A ZSOLTÁR HÁROM utat ír le, amelyben Isten kijelenti önmagát.

(1) A teremtésben, 1-6. v.; (2) a Szentírásban, 7-11. v.; (3) a kereső léleknek, 12-14. v. Ez az egymást követő kijelentés sorrendje a Róm 1-3-ban is. Először a pogány világnak, írott kijelentés nélkül, azután a tanult és kulturált világnak, majd a zsidók által képviselt vallásos világnak.

Örökélet

Szeretnél örökéletet? Naná. Mindenki szeretne.
Vajon tudjuk-e, mi is az örökélet?
Örökké  (időben) élni. Csak ennyi lenne?
Nézzük mit mond erről a Biblia!

Jn 17. 3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 

Megismerni Istent és Jézus Krisztust. Hm. Istent ÉS Jézust.
Jézus nem Isten? De. Tudjuk. Számtalanszor mondta. (itt olvashatsz erről)

03.22 Nincs más Isten!

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 5,1-21; 6,1-15

EZ A KÉT fejezet feltárja Izráel Istenének egyedülálló jellemét. A környező nemzeteknek bőven voltak isteneik. Az ő bálványszobraik megfoghatóak, mégis élettelenek voltak. Azok imádatában nem volt biztonság, vagy békesség. De Isten választott népe számára, akik ismerték Őt, noha az Úr Isten láthatatlan volt, mégis valóság. Isten dicsősége és nagysága látható volt, amikor törvényeit nekik adta, 5,24 - ez valóban csoda volt!

02.10 A tíz ige

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 20,1-26

BÁR a Tízparancsolatot egy akkor még ismeretlen néppel közölték, amely egészen addig rabszolgák nemzete volt, a Tízparancsolat, mint az erkölcsiség minden területe a héber Szentírásban - messze felette áll a többi nemzet erkölcsi előírásainak. Ha az emberek nem számolnak isteni eredetükkel, akkor hogyan tudják ezt egyáltalán megmagyarázni? Egyedül Izráelről mondta Isten: „az égből beszéltem veletek", 22. v. Isten ismét felhívja a figyelmet az Egyiptomból történő megváltásra, 2. v. A megváltás - ok az engedelmességre.

04.30 Parancsolat vagy törvényeskedés

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat." János 14,15

Parancsolat? Az Újszövetségben? Valahányszor az ember meghallja a „parancsolat" szót, rögtön a törvényeskedésre gondol. Pedig a két kifejezés nem azonos jelentésű. Senki nem beszélt többet parancsolatról, mint az Úr Jézus, ugyanakkor senkitől nem állt távolabb a törvényeskedés, mint Tőle.

02.13 Tartozás

„Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek." Róma 13,8

16. Törvényadás 2Móz 19-20

Igehely (történet): Törvényadás 2Móz 19-20

Aranymondás/kulcsige: Ézs.45. 18 Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az Úr, nincs más!

Óracél: Értsék meg, hogy Isten szabja meg a Vele való közösség feltételeit.

Fő üzenet, központi igazság: Engedelmeskedj az Istennek, hogy áldott életed legyen!

Irgalomra hív

Szeresd felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az Úr! (3Móz 19,18)
Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. (Róm 13,8)

Ismerd meg Őt

Az Úr azt mondta Mózesnek: Meglátja majd az Úr cselekedeteit az egész nép, amely között vagy. (2Móz 34,10)
Krisztus mondja: "Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek." (Jn 15,15)

Urunk! A te szereteted legyen életünk tartalma és mondanivalója!

Paradoxonok

Hozz ki engem a börtönbõl, hogy magasztalhassam nevedet! (Zsolt 142,8a)
Ti szabadságra vagytok elhíva; szeretetben szolgáljatok egymásnak. (Gal 5,13)

Uram, segíts, hogy szerethesselek teljes szívembõl és minden erõmmel!

Tartalom átvétel