Skip to main content

jóság

10.05 Isten jósága és szeretete

OLVASNIVALÓ: 
Titus 3,1-15

AZ ELSŐ két vers a társadalomban való magatartásra vonatkozik, ahol tevékeny jóságot, ártalmatlanságot és törvénytiszteletet kell mutatni. A faj- vagy osztálygyűlölet nagy hiba lenne bennünk. A fejedelemségek és hatalmasságok (1. v.) a földi rendért vannak, míg az Ef 1,21; 3,10; 6,12; Kol 2,10.15 mennyeiek. Úgy illik, hogy mutassunk szelídséget minden ember iránt (Tit 3,2). Az igazságot alázatosan kell fogadni (Jak 1,21), és ugyanúgy gyakorolni. Nem voltunk-e időnként gyűlölködők és különféle testi vágyaknak és gyönyöröknek a rabszolgái? (3.

09.28 A gonoszt jóval lehet legyőzni

Szereret - orvos és egy kicsi néger gyermek

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval." Róma 12,21

Ha ezt az igeverset ember írta volna, akkor ez a mondat körülbelül így szólna: „Ne engedjétek, hogy az emberek legyőzzenek titeket. Verjétek őket vissza saját fegyvereikkel." Mert ez a világ csak a megtorlás és bosszú kifejezéseivel tud élni.

07.15 Az embert szereti nem a vallást

„Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot." Máté 9,13

06.17 Felfoghatatlan

„Ki tudod-e találni, mi az Isten titka, vagy a Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e?" Jób 11,7

Istennek vannak más tulajdonságai is, amelyeket meg kell említenünk! Ha ezeken elgondolkodik a lélek, akkor eltávolodik az anyagi dolgoktól és bepillantást nyer a magasztos dolgokba.

04.05 Megbocsátás

„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban." Efézus 4,32

Az írás szerint a megbocsátással kapcsolatban van egy meghatározott sorrend, amelyre ügyelnünk kell! Ha követnénk ezt a sorrendet, sok fej- és gyomorfájástól kímélnénk meg magunkat.

03.07 Jóság

„A Szellem gyümölcse pedig: ...jóság..." Galata 5,22

A jóság jellembeli kiválóságot jelent. Valaki egyszer azt mondta a jóságról, hogy az „minden tartozékkal ellátott erény", akinek ez birtokában van, az az élet minden területén szívélyes, jószándékú és becsületes.

03.06 Szívesség

„A Szellem gyümölcse: ...szívesség..." Galata 5,22

A szívesség szelíd, jóságos, adakozó belső magatartás, amely kifelé nagyobb vagy kisebb mértékű előzékenységben, jó cselekedetekben és segítőkészségben mutatkozik meg. A szíves ember nem goromba; könyörületes és nem közömbös; segítőkész, telve részvéttel. Tapintatos, együttérző és elnéző.

Szögek a kerítésben

Volt egyszer egy nagyon rossz természettel megáldott fiú. Az apja adott neki egy zsák szöget, és azt mondta neki, verjen be egyet a kert kerítésébe minden alkalommal, mikor elveszti a türelmét és összevesz valakivel. Az első nap 37 szöget vert be a kerítésbe. A kövekező hetekben megtanult uralkodni az indulatain, és a bevert szögek száma napról napra csökkent. Rájött arra, hogy sokkal egyszerűbb uralkodni az indulatain, mint beverni a szögeket a kerítésbe. Végre elérkezett az a nap is, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett bevernie a kerítésbe.

Wass Albert: Karácsony igaz története

WASS ALBERT

 

KARÁCSONY IGAZ TÖRTÉNETE

 

Most, hogy elcsendesült körülöttünk a világ és ragyog a betlehemi csillag, hadd mondom el nektek az én történetemet. A nagy titok történetét. Lehet, hogy utoljára vagyunk így együtt a karácsonyi csillag alatt. Ezért hát nagyon is ideje, hogy továbbadjam nektek ezt a históriát. A karácsony igaz történetét.

02.28 Ami követ bennünket

Dátum: 
2019.02.28

"Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján" (Zsolt 23,6).

Tégy jót

John Wesley életszabálya a következő volt:

"Tegyél meg
minden jót, amit megtehetsz,
minden eszközzel, amely rendelkezésedre áll,
minden módon, ahogy tudod,
minden helyen, ahol lehetséges,
mindig, amikor alkalmad van rá,
minden emberrel, akivel tudod,
addig, ameddig teheted"

Igaz és jóságos

Áldott legyen Isten, mert elküldötte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. (Dán 3,28a)
Mivel a bölcsek Istentõl kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. (Mt 2,12)

Jó az Isten

Az Úr tudja, milyen hiábavalók az ember gondolatai. (Zsolt 94,11)
Ha valaki azt gondolja, hogy õ valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. (Gal 6,3)

Mindenható Istenünk, csak te ismerheted a helyes irányt, csak tõled tudhatom meg, merre találom életem helyes útját!

Tartalom átvétel