Skip to main content

Atya

11.28 Az Atya Fia

Dátum: 
2019.11.28

2János 1-3

08.05 Igazságos Atya

Dátum: 
2019.08.5

János 17,24-26

08.04 Szent Atya

Dátum: 
2019.08.4

János 17,11-13

03.25 Örökkévaló Atya

Dátum: 
2019.03.25

Ézsaiás 9,5-7

01.12 Atyánk a mennyben

Dátum: 
2019.01.12

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... (Mt 6,9)

Láttuk, hogy az imádkozó hívő azzal a bizalommal szólíthatja meg Istent, ahogyan egy kisgyermek az apját. Jézus azonban azonnal hozzáteszi: ennek a bizalomnak mélységes tisztelettel kell párosulnia. Isten a mi szerető Atyánk, de egyben az a mindenható Úr is, aki a mennyekben van. Ő teremett mindent, s ma is az övé minden hatalom.

01.11 Mi Atyánk...

Dátum: 
2019.01.11

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... (Mt 6,9)

A Jézus Krisztustól tanult imádságot sokszor úgy mondjuk el, hogy oda se figyelünk. Vizsgáljuk meg néhány napon át, mit is jelentenek ennek az imádságnak a mondatai!

Jézus így kezdi: mi Atyánk. Olyan szót használ itt, amellyel a kisgyerekek szólították az apjukat. Ilyen egyszerűen és ilyen bizalommal járulhatunk a mindenható Istenhez, ahogyan egy kisgyermek megy az apjához, akiről tudja, hogy szereti.

10.09 Az úrra várva

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 40,12-31

A SZOLGA-PÁSZTOR SZOLGÁLATÁVAL kapcsolatos elmélkedésről, 11. v., a próféta továbbmegy, hogy a teremtés Istenét vegye szemügyre. Itt a Szentháromság Istenről van egy nagyszerű kijelentés, amelyet a mai napig is semmibe vettek, vagy tagadnak sokan. A Szentírás azt tanítja, hogy az Egy Isten három egyenértékű Személy - Atya, Fiú és Szent Szellem. A 10. versben figyelmezteti az embereket, hogy „Ímé, az Úr Isten", a Pásztor a maga négyszeres szolgálatában, 11. v., a Szellem a maga mindentudásával és mindenhatóságában, 13.

04.16 Isten egyedülálló Fia

OLVASNIVALÓ: 
János 8,12-59

AZ ÚR úgy beszélt az Atyáról, hogy az „én Atyám”, ezáltal jelezve azt a különleges kapcsolatot, amely az Atya és a Fiú között létezett. Megfigyelhetjük ebben a szakaszban a hivatkozásokat - „az Atya" és a „ti Atyátok", de Krisztus azt állította, hogy Isten az Ő saját Atyja, különleges értelemben. Krisztus Isten természetének részese. Azt a kifejezést, hogy „én vagyok", sokszor használta a fejezetben. Neki a személyisége olyan, amely teljes magyarázatot igényel. Ellenfelei bizonyára nem érthették meg hitetlenségük miatt.

04.17 Rangkórság

„De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se (Károli: »doktoroknak«), mert egy a ti Tanítótok, a Krisztus." Máté 23,8-10

Bárhol vagy

 

https://myspace.com/freechristianmovies/video/b-rhol-vagy/102933763

Bárhol vagy -  Egy film az atyai szeretetről.

Bárhol Vagy - Wherever you are

Nincs más út

Jön majd olyan idõ - így szól az én Uram, az Úr -, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. (Ám 8,11.12b)
Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! (Lk 8,18a)

Élet

Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindannyian. (Ézs 64,7)
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. (Mt 6,10)

Tartalom átvétel