Skip to main content

elvégeztetett

01.27 Ő kötelezte magát

Imé szövetséget kötök; a te egész néped előtt csodákat teszek" (2Móz 34,10).

11.21 Elvégeztetett

"Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

07.16 Nehémiás győzelme

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 6,15-19; 8,14-18

"Elvégeztetett pedig a kőfal." Ezek csodálatos szavak mindannak hátterében, ami azóta történt, hogy Nehémiás először hallotta Jeruzsálem tragédiájának szomorú híreit. Egészen a végéig akadályok voltak az előremenetelben, és erőfeszítések történtek, hogy tönkretegyék a munkát. Szanballat és Tóbiás támadása egyre növekedett, azon erőlködve, hogy a végső eredményt megakadályozzák. Minden alattomos trükköt felhasználtak, de Nehémiás nyitva tartotta a szemét mesterkedéseikkel szemben. Ellenállt a célig. Bensejében mélyen bizonyos volt abban, hogy ez Isten ügye. Erőforrása Istenben volt.

A szoba

Joshua Harris: A szoba

szeretet.jpg

Elvégezni a munkát

Életem folyton veszélyben van, törvényedrõl mégsem feledkezem meg. (Zsolt 119,109)
Jézus egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, távozzék el tõlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." (Mt 26,39)

Elvégeztetett - véres halállal

Aki szétszórta Izráelt, össze is gyûjti, és õrzi, mint pásztor a nyáját. (Jer 31,10)
Amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. (Róm 4,21)

Elvégeztetett

Erõsítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erõssé a roskadozó térdeket! (Ézs 35,3)
Ami elõttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Tartalom átvétel