Skip to main content

Fiú

11.28 Az Atya Fia

Dátum: 
2019.11.28

2János 1-3

10.08 Testben Megjelent Isten

Dátum: 
2019.10.8

1Timóteus 3,16

09.26 Szeretett Fia

Dátum: 
2019.09.26

Kolossé 1,12-14

08.25 Tulajdon Fia

Dátum: 
2019.08.25

Róma 8,31-39

08.23 A Fiúság Szelleme

Dátum: 
2019.08.23

Róma 8,12-18

07.18 Az Egyszülött Fiú

Dátum: 
2019.07.18

János 3,14-18

07.16 József Fia

Dátum: 
2019.07.16

János 1,43-51

07.09 Isten Választottja

Dátum: 
2019.07.9

Lukács 23,33-38

06.28 Elsőszülött Fiú

Dátum: 
2019.06.28

Lukács 2,1-7

06.24 Mária fia

Dátum: 
2019.06.24

Márk 6,1-6

06.20 Szeretett Fiú

Dátum: 
2019.06.20

Máté 17,1-8; Márk 9,2-8; Lukács 9,28-36

06.11 Emberfia

Dátum: 
2019.06.11

Máté 8,19-20

06.10 Szeretett Fiú

Dátum: 
2019.06.10

Máté 3,13-17

02.10 Fiam

Dátum: 
2019.02.10

Zsoltárok 2,7-12

FIAM

A zsoltár első felének csúcspontja Isten Felkentje, aki a Sion-hegyén trónol. Ellenségeinek lázadó tervei meghiúsultak.

A 7. versben a király beszél, Jahve vele kapcsolatos határozatát idézve a 7-9. versekben. A nyilatkozat kezdő szavai a következők: "Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged" (Rev. Károli).

01.24 Csodálatos

Dátum: 
2019.01.24

Bírák 13,1-20; Ézsaiás 9,6

01.21 Az Úr Seregének Vezére

Dátum: 
2019.01.21

Józsué 5,13-15; 6,1-5
AZ ÚR SEREGÉNEK VEZÉRE

10.16 Éles kérdések

Dátum: 
2019.10.16

Aki győz..., fiam lesz. De a gyáváknak... osztályrésze... a második halál. (Jel 21,7-8)

09.16 Péter: halászat és lábmosás

OLVASNIVALÓ: 
Máté 17,24-27; 18,21-22; János 13,1-17

Péter mindig kész volt megvédeni Mesterét bármilyen támadás vagy kritika ellen. Amikor válaszra kényszerítették a templomadó megfizetésével kapcsolatban, ő nyomatékos "igennel" válaszolt. Az Úr elmondja Péternek, hogy a fiak, mint Ő maga is, szabadok, és nem kell fizetniük. Ezt alkalmazza Péterre is - mindketten fiak! Leküldi a tengerhez egy horoggal. Péter felfedezi, hogy az első kifogott halnak a szájában van a megfelelő adópénz. Fiúnak lenni megtiszteltetés, és sok felelősséggel jár.

09.07 A mindenható kegyelem hatósugara

Dátum: 
2019.09.7

„...akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik: Nem vagytok népem! - ezt mondják: Az élő Isten fiai vagytok!" (Hós 1,10 MBT, Hós 2,1 KAR)

 A szabadon munkálkodó kegyelem fiakká teheti az idegeneket. Az Úr itt kijelenti, hogy ezt szándékozik cselekedni a lázadókkal, és tudtukra is adja majd, hogy mit cselekedett velük. Kedves olvasóm, velem is így cselekedett az Úr; veled is megtette már ezt? Ha igen, fogjunk kezet és egy szívvel dicsérjük Urunk imádásra méltó nevét.

09.05 Előlegezett bocsánat

Dátum: 
2019.09.5

Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá... (Lk 15,22)

Tartalom átvétel