Skip to main content

Fiú

06.11 Emberfia

Dátum: 
2018.06.11

Máté 8,19-20

06.10 Szeretett Fiú

Dátum: 
2018.06.10

Máté 3,13-17

02.10 Fiam

Dátum: 
2018.02.10

Zsoltárok 2,7-12

FIAM

A zsoltár első felének csúcspontja Isten Felkentje, aki a Sion-hegyén trónol. Ellenségeinek lázadó tervei meghiúsultak.

A 7. versben a király beszél, Jahve vele kapcsolatos határozatát idézve a 7-9. versekben. A nyilatkozat kezdő szavai a következők: "Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged" (Rev. Károli).

01.24 Csodálatos

Dátum: 
2018.01.24

Bírák 13,1-20; Ézsaiás 9,6

01.21 Az Úr Seregének Vezére

Dátum: 
2018.01.21

Józsué 5,13-15; 6,1-5
AZ ÚR SEREGÉNEK VEZÉRE

10.16 Éles kérdések

Dátum: 
2018.10.16

Aki győz..., fiam lesz. De a gyáváknak... osztályrésze... a második halál. (Jel 21,7-8)

09.16 Péter: halászat és lábmosás

OLVASNIVALÓ: 
Máté 17,24-27; 18,21-22; János 13,1-17

Péter mindig kész volt megvédeni Mesterét bármilyen támadás vagy kritika ellen. Amikor válaszra kényszerítették a templomadó megfizetésével kapcsolatban, ő nyomatékos "igennel" válaszolt. Az Úr elmondja Péternek, hogy a fiak, mint Ő maga is, szabadok, és nem kell fizetniük. Ezt alkalmazza Péterre is - mindketten fiak! Leküldi a tengerhez egy horoggal. Péter felfedezi, hogy az első kifogott halnak a szájában van a megfelelő adópénz. Fiúnak lenni megtiszteltetés, és sok felelősséggel jár.

09.07 A mindenható kegyelem hatósugara

Dátum: 
2018.09.7

„...akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik: Nem vagytok népem! - ezt mondják: Az élő Isten fiai vagytok!" (Hós 1,10 MBT, Hós 2,1 KAR)

 A szabadon munkálkodó kegyelem fiakká teheti az idegeneket. Az Úr itt kijelenti, hogy ezt szándékozik cselekedni a lázadókkal, és tudtukra is adja majd, hogy mit cselekedett velük. Kedves olvasóm, velem is így cselekedett az Úr; veled is megtette már ezt? Ha igen, fogjunk kezet és egy szívvel dicsérjük Urunk imádásra méltó nevét.

09.05 Előlegezett bocsánat

Dátum: 
2018.09.5

Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá... (Lk 15,22)

A fiú

Egy vagyonos ember és a fia minden különleges művészi alkotást össze akartak gyűjteni. Minden megtalálható volt a gyűjteményükben Picassótól-Raphaelig. Gyakran leültek együtt és csodálták a nagyszerű munkákat.
Mikor a vietnami konfliktus kitört, a fiú elment a háborúba. Bátran életét adta, mikor megmentett egy másik katonát. Amikor az apa megtudta, mélyen gyászolta egyetlen fiát. Hónapokkal később, épp Karácsony előtt kopogtattak az ajtón. Egy fiatalember állt az ajtóban, hatalmas csomaggal a kezeiben.

04.14 A százados

Dátum: 
2018.04.14

Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket..., így szóltak: „Bizony, Isten Fia volt ez!" (Mt 27,54)

Erről a római tisztről csak annyit tudunk, hogy ő vezette azt a kivégzőosztagot, amely Jézus és a két gonosztevő keresztre feszítését végrehajtotta nagypénteken. Hogyan jutott el vajon arra a felismerésre, hogy Jézus az Isten Fia? Három lépcsőn:

04.12 Helyettem Jézus

Dátum: 
2018.04.12

Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg. (Mt 27,26)

Barabbás azért menekülhetett meg a biztos halálból, mert Jézus meghalt helyette. Mi is csak ezért menekülhetünk meg az örök halálból, ha hiszünk Jézusban.

02.10 József (3)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 40

A 40. fejezetben József megaláztatását látjuk, míg a 41. fejezettől a felmagasztaltatását. Ezenkívül látható, mint fiú, 37,3, szolga, 38,4, megmentő, 41,45, és végül, mint uralkodó, 41,41.

01.23 Ábrahám meg nem nevezett szolgája

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24,1-4.10-27.32-38.55-67

Nyilvánvaló, hogy Ábrahámnak sok szolgája volt. Képes volt egy eredményes, 318 képzett emberből álló csapatot felállítani, hogy kiszabadítsa Lótot, 1Móz 14. Az 1Móz 15-ben említve van idősebb szolgája, a damaszkuszi Eliézer. De a 24. fejezet 2. versében "öreg szolgája" névtelen marad. Mi is névtelenül hagyjuk, ahogyan a Szentírás teszi, nem kétséges, hogy bizonyos céllal.

10.09 Az úrra várva

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 40,12-31

A SZOLGA-PÁSZTOR SZOLGÁLATÁVAL kapcsolatos elmélkedésről, 11. v., a próféta továbbmegy, hogy a teremtés Istenét vegye szemügyre. Itt a Szentháromság Istenről van egy nagyszerű kijelentés, amelyet a mai napig is semmibe vettek, vagy tagadnak sokan. A Szentírás azt tanítja, hogy az Egy Isten három egyenértékű Személy - Atya, Fiú és Szent Szellem. A 10. versben figyelmezteti az embereket, hogy „Ímé, az Úr Isten", a Pásztor a maga négyszeres szolgálatában, 11. v., a Szellem a maga mindentudásával és mindenhatóságában, 13.

10.08 Az Isten Fia

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 1,1-3

AZ ELMÚLT időkben Isten „próféták által" szólt, sokszor és sokféle módon; mindegyik kijelentés részleges és tökéletlen volt. Az atyákhoz szóltak, nem az ősatyákhoz (Róm 9,5), hanem az egész nemzethez (1Kor 10,1). Isten „ez utolsó időkben" Fia által szólt, nem ahogyan a prófétákban tette. Isten Ővele egyenlően beszélt. Az isteni kijelentés most már teljes és tökéletes. A Fiú nem csupán Küldött, Ő maga az üzenet, és ez az üzenet végleges. Mi vagyunk a befogadók; Isten nekünk szólt.

05.30 Fiú és Atya!

„És senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya." Máté 11,27

A híd - The Bridge

Video: 
Video

 

Egy férfi, aki a vasútnál dolgozik hídkezelőként, nagyon nehéz döntés elé kényszerül.

Ez a rövid videóklip kivonata a "Most - The Bridge" filmnek: http://www.youtube.com/watch?v=LKR7oublZcY

 

Tartalom átvétel