Skip to main content

gyermek

08.13 Szent Gyermek Jézus

Dátum: 
2019.08.13

ApCsel 4,23-31

07.03 Gyermek Jézus

Dátum: 
2019.07.3

Lukács 2,36-52

10.06 Üres kéz - tele szív

Dátum: 
2019.10.6

Tanú az Úr veletek együtt..., hogy nem találtatok semmit a kezemben (1Sám 12,5)

Miért tartja Sámuel fontosnak, hogy ezt mintegy jegyzőkönyvbe vegyék? Mit jelent az, hogy üres kézzel megy nyugdíjba? Több mindent:
Jelenti, hogy amíg a nép bírája volt, senkitől nem fogadott el megvesztegető ajándékot. De nem élt vissza a pozíciójával sem, nem vett el sem szavakkal vagy fondorlattal senkitől semmit.

09.12 Az igazi szabadság

Dátum: 
2019.09.12

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14)

A szolga külső parancsra engedelmeskedik urának. A gyermek belső indításra engedelmeskedik apjának. Ugyanaz a lélek, ugyanaz a lelkület van bennük, egyet akarnak. A hívő számára Isten törvénye nem külső kényszer már, hanem belső késztetés. Önként, meggyőződéssel teszi azt. Nem lázad ellene, nem engedményeket kér belőle, nem kibúvókat keres, hanem mivel teljes szívéből szereti az Urat, teljes szívvel törekszik az engedelmességre is.

02.26 Tanácstalan szülők

Dátum: 
2019.02.26

Mánóah ezt mondta: ...milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? (Bír 13,12)

Sámson szülei őszintén bevallották: nem tudnak gyermeket nevelni. Ez sok szülő tapasztalata: sok mindenre utólag jövünk rá, sok helyzetben tanácstalanok vagyunk, sok olyan hatás éri gyermekeinket, amiket nem tudunk ellensúlyozni. Amit mi szeretnénk, az nem kell nekik, ami után ők futnak, attól féltjük őket. Olyan hamar kikerülnek a kezünk alól, s nem tudjuk pótolni, amit elmulasztottunk.

02.11 Gyermekeink már biztonságban vannak?

Dátum: 
2019.02.11

"...vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Szellememet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra" (Ézs 44,3).

11.22 Isten gyermekei és az ördög gyermekei

OLVASNIVALÓ: 
1János 3,1-10

UTOLSÓ elmélkedésünk eljuttatott bennünket addig a pontig, hogy azok, akik igazságot gyakoroltak, Istentől születtek. Most meg kell néznünk valamit Isten családjának jellemvonásaiból és viszont, a gonosz családjáéból.

09.27 Ki az Úr a szívedben?

„Az Úr Krisztust szenteljétek meg szívetekben!" (1Pt 3,15).

30. Pál bátran hirdeti a Krisztust

Igehely (történet): Pál bátran hirdeti a Krisztust Apcsel 9,19-30.

Aranymondás/kulcsige: Róm 1,16 Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére.

Óracél: Lássák meg, hogy a SzentSzellemmel való betöltekezés átformálja az embert, így bátran fogja hirdetni Jézus Krisztust.

Fő üzenet, központi igazság: A SzentSzellem bátorságot ad, segít – evangélizálás.

Üzenet/téma:

2. Dicsőítés – énektanítás:

Kegyelem itt és most

Szerző: 
Max Lucado

A felnőtt olvasók számos áhítatoskönyv között válogathatnak napi elcsendesedésükhöz. Képes-mesélős Bibliák is akadnak szép számmal. De mit adjunk a gyerekünk kezébe, aki elhatározza, hogy mindennap szeretne csendességet tartani? Vagy milyen vezérfonalhoz nyúljon az a család, ahol a szülők leülnének iskolás gyerekeikkel egy közös áhítatra? Max Lucado közvetlen hangvételű áhítatoskönyve hétköznapi, ám fontos témákat vet fel. Bátorítást, ötleteket ad a mindennapi megvalósításhoz is.

kegyelemittesmost.jpg

01.26 Ne tiltsátok el őket!

OLVASNIVALÓ: 
Máté 19,1-15

AZ A KÉRDÉS, amelyet a farizeusok feltettek, alkalmat adott arra, hogy az Úr elmondja a házassággal kapcsolatos tanát. Elfordult a törvénytől (5Móz 24,1-4), amely szívük keménysége miatt adatott. Visszautalt Isten eredeti szándékára, amely szerint egy férfi és egy nő egyesül, és eggyé válik az Ő szemében. Az Úr tehát visszaállította a házassági kötelék igazi jellegét. Ez a kötés feloldhatatlan a paráznaság rendkívüli esetétől eltekintve. A tanítványok kifejtették azt a nézetüket, hogy ha a házasság ennyire erős kötelék, akkor jobb sohasem kötni házasságot!

12. Péter vallástétele

Igehely (történet):   Péter vallástétele Mt 16,13-20; Gal 4,1-7

Aranymondás:         Róm 10,10 Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

Óracél:                   Értsék meg, kicsoda Jézus és azt, hogy ma is lehet vele találkozni és Őt megismerni.

09.05 Fogadd be Őt!

"A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg Őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be Őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében." János 1,10-12

06.24 Benépesíti az örökkévalóságot

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa." Márk 10,14

A gyermekek halála mindig különösen súlyos próbát jelent Isten népe hite számára, és fontos, hogy szilárd bibliai alapunk legyen, amelyhez ilyen időben ragaszkodni tudunk.

08. Mózes bűne és menekülése

Igehely (történet): Mózes bűne és menekülése (2Móz 2, 11-2)

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 37.7-8: "Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja! Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!"

Óracél: Értsék meg, hogy az emberi indulatok, bármennyire is jogosak, sokszor nagy bajt okoznak.

Fő üzenet, központi igazság: Ne légy hirtelen haragú! Uralkodj az érzelmeiden!

Üzenet/téma:

07. Mózes gyermekkora, neveltetése a fáraó udvarában 2Móz 2,1-10

Igehely (történet): Mózes gyermekkora, neveltetése a fáraó udvarában 2Móz 2,1-10

Aranymondás/kulcsige: "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." Róm. 8.28

Óracél: Fogadják el jelenlegi helyzetüket, családjukat, és higgyenek abban, hogy Istennek jó terve van az életükkel!

Fő üzenet, központi igazság: Istennek terve van veled, melyben fontosak a gyermekkori élményeid!

Üzenet/téma:

Ámulatos Istenünk van

Az Úr pedig figyelt és hallgatott,és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Mal.3.16

Tartalom átvétel