Skip to main content

gyermek

012. Pásztorok és angyalok imádják

Igehely (történet): Lk 2.8-20

Aranymondás/kulcsige:  Lk. 2.14 „Dicsőség Istennek a Mennyben, és békesség a földön azoknak, akik Isten tetszése szerint élnek!”

Fő üzenet, központi igazság:

Üzenet/téma: üzenet átadása – bizonyságtétel, imádás, magasztalás

1. Átvezetés, dalismétlés: Igazi ajándék

010. A megígért Messiás

Igehely (történet): Lk 1. Angyal Erzsébetnél, Máriánál – Messiás ígérete

Aranymondás/kulcsige:  Lk. 1.31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.

Fő üzenet, központi igazság: Jahve megszabadít

Üzenet/téma: Isten ígérete a Messiás (3700 év múlva eljött a megígért). Nekünk hinnünk, bíznunk kell Benne! Isten mindig minden ígéretét megtartja!

1. Átvezetés, dalismétlés:

 Hangulatkeltő játék:

009. Szívárvány - Szövetség

Igehely (történet): 1Móz 8.20-9.28

 

Aranymondás/kulcsige: 1Móz. 9.11 Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.

Fő üzenet, központi igazság: Isten megtartja ígéretét – Ő hű és igaz.

Üzenet/téma: Isten amit megígér, azt mindig megtartja, nekünk is így kellene tenni. Tisztelet. Mindig következménye van tetteinknek.

1. Átvezetés, dalismétlés:

008. Noé

Igehely (történet): 1Móz 5-6 Az özönvíz előtt, Noé bárkát épít

Aranymondás/kulcsige:  Zsolt.37.3 Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.

Fő üzenet, központi igazság: Isten azt akarja, hogy Noéhoz hasonlóan engedelmeskedjünk neki (még akkor is, amikor mások nem)

Bízz az Úrban

Album: Minden mindenben

Csak bízz az Úrban és soha ne csüggedj,
Ezt mondom mindig a lelkemnek,
Hűsége páncél és keze, mint árnyék követ.

Emlékezz mindig  az ígéretére,
Mindennap megtart és nem enged el,
Szárnyain hordoz, és egyenes úton vezet.

Mert vele minden magas falon átlépek,
Átfutok az ellenség táborán.
A víz nem borít el, és a tűz nem éget meg, mert Ő mellém áll.

007. Káin és Ábel

Igehely (történet): 1Móz 4     Mr.Bűn (Pintér Béla)

Aranymondás/kulcsige 1Móz.4.7 Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, … de te uralkodjál rajta.

Fő üzenet, központi igazság:

Üzenet/téma: Féltékenység, irigység, gyűlölet és gyilkosság gyakran követik egymást

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék: Kommunikáció testnyelv

006. Az ember bukása- a bűnbeesés, Isten büntetése

Igehely (történet): 3Mózes 1-24 Az ember bukása- a bűnbeesés, Isten büntetése

 

Aranymondás/kulcsige:  Róm.6.23 A bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Fő üzenet, központi igazság: A jó és a rossz tudásának fájáról való szakítás következménye a bűneset. A bűn gonosz hatalom.

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Fantáziajáték kígyóval részletesen a végén

Táncol a menny

Video: 
Video

Tart még a kegyelem és a szívem örül,
Jézus eljött hozzám, rajtam megkönyörült.
Kinyújtotta karját, szelíden felemelt,
Amíg élek, azt a percet nem feledem!

Nyitva áll az ajtó ma is bejöhetek,
A trónteremben várnak, nekem ott a helyem,
Jézus mellett élni - ez a legjobb dolog,
Ugrálok és táncolok, mert szabad vagyok!

Refr.:
És velem tapsol és táncol a Menny,
Jézus győzelméről zengek új éneket,
És velem tapsol és táncol a Menny,
A Bárány dicsőségét hirdetem!

Tart még a kegyelem...

005. A tékozló fiúk

 

Igehely (történet): Lk.15.11-32 A tékozló (elveszett) fiú

Dal: Pintér Béla: Táncol a menny (Istenember album)

Aranymondás/kulcsige:  Lk.15.31 Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd!

Fő üzenet, központi igazság: Isten szeretete

Üzenet/téma: Elégedetlenség – tékozlás - bűn

003. Az Édenkertben - az ember teremtése

Igehely (történet): 1Móz 2.4-2.25  (Pintér Béla: Nem vagyok majomból /Gyerexáj album)

Aranymondás/kulcsige:  1Móz.2.7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

Fő üzenet, központi igazság: Isten szelleme (lehelete) van az emberben! A képmása vagyunk.

Üzenet/téma: Ádám és Éva boldogok lehettek, hogy együtt voltak Istennel az Édenkertben. Isten nagyon szerette a képmására teremtett embert.

001. Isten szeret

Isten szeret (Pintér Béla: Mesés valóság)

Igehely (történet):

Aranymondás/kulcsige:  Jn. 3.16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Fő üzenet, központi igazság:  Isten, a bűn, a megváltás, a megtérés, a növekedés - röviden

1. Átvezetés, dalismétlés: Kicsi sas

002. A teremtés

Csillag-Ász  (Pintér Béla: Mesés valóság)

 

Igehely (történet): 1Móz 1.1-2.4

Aranymondás/kulcsige:  1Móz. 1.26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra

Fő üzenet, központi igazság: Mindent Ő teremtett!

Üzenet/téma: A teremtés rendjének megismerése

1. Átvezetés, dalismétlés: Isten szeret

000. Szavak Nélküli Könyv

-      Ez a  2. legkedvesebb könyvem - megváltoztatta az életem. Na nem ez, hanem amit ennek segítségével elmondok.

-      Ez a legkedvesebb KÖNYVem (Biblia), Isten szava, amit Ő mond az igaz. Honnan tudom? Elolvastam, meg is tapasztaltam. Isten írt egy könyvet?

-      Voltak emberek, hallották, engedelmeskedtek, leírták

ARANY: királyok Királyáról, a világ királyáról, JK-ról szól

Biblia kozepe

Gyermek-Lélek-Mentő 2.év anyagai!

A Gyermek-Lélek-Mentő tanfolyam anyagát találod meg (papíron megkapott, az órákon jegyzetelt).

A tanfolyam alatt készített képek (110Mb)

 

A tanításokat a Palánta kategóriában találod meg

Nyugi, nyugi

Nyugi, nyugi, csak semmi pánik,
gondol ránk az Úr!
Ez akkor is így van, ha most nem is látszik,
gondol ránk az Úr!
Refr: 2x
Karja erősebb, mint az acél,
szeretete a szívedig ér.
Megtartja ígéretét, mert gondol ránk az Úr!

(Mesés valóság album)

Eljött hozzánk

Refr:
Otthagyott minden pompát, ami egy királynak járt.
Önként vállalta értünk a szolgai formát.

Eljött hozzánk egy éjszakán szegény jászolágyba.
Pásztornépek imádták térdeiken állva.

refr.

Eljött hozzánk és itt maradt harminchárom évig.
Azért jött, hogy elvigyen bennünket a célig.

refr.2x

Eljött hozzánk egy éjszakán szegény jászolágyba.
Pásztornépek imádták térdeiken állva.

 

(Mesés valóság album)

 

Van feltámadás!

Erőt ad, ha nehéz cipelni a terhet
Van feltámadás!
Ha néha-néha még könnyeket is ejtesz,
Van feltámadás!

Az első Húsvét hajnala óta
Van feltámadás!
Én elhiszem, mert a Biblia mondja:
Van feltámadás!

Vigasztal, amikor elfog a bánat,
Van feltámadás!
Kapaszkodj ebbe az ígéretbe bátran:
Van feltámadás!

Néhányan nagyon meg fognak lepődni.
Van feltámadás!
A legvégén úgyis az élet fog győzni,
Mert van feltámadás!

 

(Mesés valóság album)

A szívem hazahúz

Van úgy, hogy poros az út
és ha a szél szembefúj,
olyankor napokon át
nyelem az út porát,
de a szívem hazahúz.

Van úgy, hogy kicsit nehéz.
Magas hegyeken át,
sötét völgyek ölén
visz az utam tovább,
de a szívem hazahúz.

Refr:
Meg fogom látni a célt,
ahol Mesterem vár.
Amikor elfáradok,
ez ad erőt igazán.
Meg fogom látni a célt,
ez mindennél többet ér.

 

(Mesés valóság)

Tartalom átvétel