Skip to main content

erősség

10.13 Ha az egyéniség bátorságát veszti, a személyiség megnő

"Mózes kiment testvéreihez és látta az ő nehéz munkájukat..." (2Móz 2,11).

09.01 Isten Ereje

Dátum: 
2019.09.1

1Korintus 1,18.24

08.02 A nehézségek iskolája

"E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok: én meggyőztem a világot" (Jn 16,33).

04.30 Jákób Erős Istene

Dátum: 
2019.04.30

Ézsaiás 60,15-18

04.08 Erős Alap

Dátum: 
2019.04.8

Ézsaiás 28,16-17

04.03 Árnyék a Hőségben

Dátum: 
2019.04.3

Ézsaiás 25,4

04.02 A Nincstelenek Erőssége

Dátum: 
2019.04.2

Ézsaiás 25,1-4

02.26 Erős Szellem

Dátum: 
2019.02.26

Zsoltárok 51,12-13

12.22 Biztosan számíthatsz rá

Dátum: 
2019.12.22

"Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban" (Zsolt 46,2).

12.07 Ereje és békessége a miénk lehet

Dátum: 
2019.12.7

"Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel" (Zsolt 29,11).

11.18 Természetfeletti erőt ad

Dátum: 
2019.11.18

"Azon a napon az Úr oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz közöttük még a botladozó is azon a napon, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az Úr angyala" (Zak 12,8).

09.19 Ok az örvendezésre

Dátum: 
2019.09.19

„Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked" (Zof 3,17).

 Micsoda nagyszerű Ige ez! Az Uraknak Ura népével van, hatalmának királyi felségében! Jelenléte már önmagában is békességgel és reménységgel tölt el bennünket. Végtelen erő rejlik Istenünkben. A hívők gyülekezetében lakozik, ezért népe ujjongva örvendezhet.

06.21 Egy asszony háborúja

Dátum: 
2019.06.21

„...asszony kezére adja az Úr Siserát" (Bír 4,9).

07.30 Ellentmondás?

„Mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint halálra váltak és íme élők, mint ostorozottak, de meg nem ölettek, mint bánkódók, de mindig örvendezők, mint szegények, de mégis sokakat meggazdagítók, mint akiknek semmijük sincs, de mégis minden az övék" (2Kor 6,9).

07.20 Ellentétek

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 4,1-18

EZ az ellentétek fejezete. A világosság szemben áll a sötétséggel (1-6. v.), a gyengeség az erővel (7-14. v.), a szenvedés a dicsőséggel.

06.14 A megigazult ember harca

OLVASNIVALÓ: 
Róma 7,1-25

AZ ELSŐ hat vers folytatja a 6. fejezet témáját egy további illusztrációval arról, hogy a hívő ember megszabadult a törvény hatalmától, és ecseteli a bűn erejét. Kötelezettségünk a szigorú és hajthatatlan törvénnyel szemben hasonlít egy szerelem nélküli és sivár házasság terhes kötöttségéhez, amelyet ha a halál felold, lehetővé válik egy új egybekelés. Emberi életből vett illusztráció nem tudja teljesen bemutatni Isten útjainak csodáit, és ez az analógia megtörik, mivel a törvény nem hal meg.

Tartalom átvétel