Skip to main content

tanú

11.29 Hű tanú

Dátum: 
2019.11.29

Jelenések 1,1-5; 3,14

10.14 A küldetés nyitja

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványokká minden népet..." (Mt 28,18-19).

04.26 Tanú a Népeknek

Dátum: 
2019.04.26

Ézsaiás 55,1-4

02.02 Az elhívás belső kényszere

"Jaj nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem" (1Kor 9,16).

12.14 Életünk kapui

Dátum: 
2019.12.14

...tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. (ApCsel 22,15)

Azt szokták mondani, hogy egy ember életén a kapuk szerepét az értelem, a szem, a fül és a száj tölti be. Ezeken keresztül jön be és megy ki információ. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi jön be és mi megy ki. Amikor Jézus Krisztus elhívta szolgájának Saul-Pált, ezekre a kapukra nézve adott neki ígéreteket.

11.09 István (1)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 6,8.11-7,53

István hősi helyet foglal el, mint a Gyülekezet első mártírja. Eredetileg a "mártír" szó tanút jelent. István tanú volt, mielőtt mártír lett. Azért lett mártír, mert hű tanúnak bizonyult. Kivégzése a betetőzése volt a halálban egy hatalmas, bizonyságtévő életnek.

09.30 János, az író

OLVASNIVALÓ: 
János 20,30-31; 1János 1,1-4; Jelenések 1,1-6

János meg volt bízva azzal, hogy írja a Szentírás Igéit. Ez, noha Istentől ihletett tevékenység volt, mégsem közvetlen diktálást jelentett, és a lelkiismeretes erőfeszítés óráit igényelte az apostoltól; de úgy tűnik, hogy ő sohasem riadt vissza ettől a megerőltető feladattól.

02.19 Közhasznú tevékenység

Dátum: 
2019.02.19

...szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. (Jak 1,21)

Vannak, akik azt mondják, hogy a Jézus Krisztusról való tanúságtétel ma már nem időszerű, felesleges, haszontalan fáradozás, a 21. században másra van szükségük az embereknek. Az igehirdetés helyett valami társadalmilag hasznosabb tevékenységet kellene folytatniuk a hívőknek.

09.26 Istenben bízunk!

„Meghagytam magamnak hétezer férfit, akik nem hajtottak térdet a Baálnak." Róma 11,4

Isten sohasem marad tanú nélkül. Még a legsötétebb időkben is felhangzik egy hang, hogy világos bizonyságot tegyen Róla. Gyakran még a legszokatlanabb körülmények között is támaszt egy váratlan bizonyságtevőt, aki bátran kimondja az Ő nevét.

Tanúskodnom kell

Az Úr utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át. (Ézs 43,16)
Péter így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen." Mire õ így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. (Mt 14,28-29)

Tégy tanúddá!

Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építõk. (Zsolt 127,1)
Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az õ tetszésének megfelelõen. (Fil 2,13)
Örüljetek Jeruzsálemmel! (Ézs 66,10)
Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn 12,24)

Tartalom átvétel