Skip to main content

kihívás

04.19 Kisértés vagy próba?

„Jézus így válaszolt neki: Meg van írva: Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet" (Mt 4,7).

Nagy különbség van az istenkísértés és Isten próbára tétele között. Az első tilos, az utóbbit szívesen látja az Úr. Felszínesen tekintve a két dolog egyformának tűnhet, pedig nem az. A különbséget akkor fogjuk érzékelni, ha megismerjük Istennek Igéjében közölt akaratát. Izrael és az egyiptombeliek esete jó példa erre. Azáltal, hogy bemerészkedtek a Vörös-tengerbe, szörnyű kockázatot vállaltak.

10.08 Kizárólag Krisztus

"Jöjjetek énhozzám..." (Mt 11,28).

08.14 Bemegyek ahhoz

Dátum: 
2019.08.14

...az ajtó előtt állok, és zörgetek... (Jel 3,20)

04.06 Megkeresett, hogy keressünk neki

OLVASNIVALÓ: 
János 1,15-51

BEMERÍTŐ JÁNOS hűséges Krisztusról szóló bizonyságtételében, és ez nem sokkal azelőtt történik, hogy mások is befogadják az Üdvözítőt. A szakasz bővölködik az Úrról szóló sokféle leírásban. Jézus Krisztus az (17. v.), Akin keresztül kegyelem és igazság jött el. A törvény Mózes által adatott és elvezetett a bűn ismeretére, míg Krisztus a bűnök bocsánatát nyújtja. A törvény azt mondja, hogy hajtsd végre, a kegyelem azt mondja, hogy higgy. Ő az egyszülött Fiú (18. v), Aki teljesen kifejezi Istent, és Jézusként volt ismeretes (29., 36. v. stb.) Ő Úr (23.

05.06 Meddig bánkódsz?

„Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya?" 1Sámuel 16,1

Elkövetkezik életünkben az az idő, amikor abba kell hagynunk az elmúlt dolgok fölötti bánkódást, és neki kell fognunk a jelen tennivalóinak.

Tartalom átvétel