Skip to main content

tapasztalat

06.08 Mélység mélységet hív elő

„Mélység mélységet hív elő" (Zsolt 42,8).

12.21 Tapasztalat vagy kijelentés

"Mert az Isten Szellemét vettük, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk" (1Kor 2,12).

11.05 Szenvedésének részese

"Amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek" (1Pt 4,13).

12.01 Tapasztalat és bizonyságtétel

„Sok szorongattatás és szívbeli aggódás között írtam nektek sok könnyhullatással...hogy megismerjétek azt a szeretetet, mellyel én kiváltképpen irántatok vagyok" (2Kor 2,4).

A szolgálatnak, ha valóban gyógyulást és életet akar hozni, belső megtapasztalásból kell fakadnia. Hogy ez mennyire így van, azt Pál apostol élete ékesen bizonyítja. Az első korintusi levél szolgálata szilárdan arra a férfiúra van alapozva, aki a második korintusi levélben megjelenik előttünk.

07.30 Jób és három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,11-13; 9,1-35

VOLT JÓBNAK HÁROM BARÁTJA, Elifáz, Bildád és Czófár, és amikor hallották az őt ért szerencsétlenséget, eljöttek meglátogatni. Hét nap és hét éjszaka úgy ültek mellette, hogy egyetlen szót sem szóltak. De ahelyett, hogy barátokként viselkedtek volna, bírákként viselkedtek. Először tartózkodóak és előzékenyek voltak, végül azonban szigorúak az ítélkezésben. A vitának három menete volt; mindegyikük beszél, Jób pedig válaszol. Az utolsó körben Czófár visszalép, bennehagyva Jóbot nyomorúságában. A viták Jób keserű kifakadása után kezdődnek, amely a 3. fejezetben van feljegyezve.

04.28 Szellemi vezetés

„Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra!" Példabeszédek 4,1

A Példabeszédek könyve 4. fejezetének első négy versében Salamon elmondja, hogyan kell az egyik nemzedéknek átadnia a jó tanácsot a következő generációnak. Elmondja, hogyan tanította őt az apja, utána pedig inti fiát, hogy hallgasson a jó és egészséges tanításra.

09.24 Új látás tapasztalat útján

„Megtudtam..." 1Mózes 30,27

Lábán megtudta, hogy az Úr őt Jákobért áldotta meg. Jó dolog volt az, amit ebből megtanult. Mert a tapasztalat általában jó tanítómester.

Mindig mély benyomást tett rám, hogyan segít egyes igehelyek megértésében a tapasztalat. Lehet, hogy az igeverseket már régóta tudjuk könyv nélkül, de ha egy új tapasztalaton megyünk keresztül, akkor a szavak hirtelen megelevenednek. Felragyognak előttünk, mint a fényforrás a sötétségben. És ekkor egészen új értéket tulajdonítunk nekik.

Látás - hit

Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. (Zak 14,9)
Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. (Mt 27,37)

95 dolog, amit Isten biztosít a hívőnek a megtérés pillanatában

Két kategória van: helyzeti és tapasztalati

Helyzeti (68 dolog, amit nem érezhetünk, de tény)
Tapasztalati (27 dolog, amit kapásból megtapasztalhatunk)

Helyzeti

1.  Eleve ismert bennünket - Róm.8:29; 1Pt.1:12
2.  Ő választott minket - Róm.8:33; Kol.3:12; 1Thessz.1:4; Tit.1:1;1Pt.1:2
3.  Eleve elrendelt minket - Róm.8:29-30; Ef.1:5; Ef.1:11
4.  Választottak vagyunk - Mt.22:14; 1Pt.2:4
5.  Elhívott minket - 1Thessz.5:24
6.  Megbékéltetett minket magával - 2Kor.5:18-19; Kol.1:20

95 Dolog
Tartalom átvétel