Skip to main content

különbség

04.28 Sáfárkodás a tálentumaiddal

„Most pedig Isten rendelte a testben a tagokat, egyenként mindegyiket, amint akarta" (1Kor 12,18).

Mondd meg nekem, melyik a különb tag, a láb vagy a kéz? Törhetjük ezen a fejünket, de valójában a kettő nem hasonlítható össze. Teljesen különböző feladatokat végeznek az emberi testben, és mindkettőre egyaránt szükség van. Mégis sokan keveslik Istentől kapott elhivatásukat. Mivel nem lehetnek azzá a taggá, mely csodálatuk tárgya, a saját helyüket sem foglalják el.

04.02 Szellemi körülmetélkedés

„Mert mi vagyunk a körülmetélés, akik Szellemben szolgálunk az Istennek, és Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk" (Fil 3,3).

03.17 Tízezer Közül is Kitűnik

Dátum: 
2019.03.17

Énekek Éneke 5,10

10.29 Megőrizni a különbséget

Dátum: 
2019.10.29

"Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel" (2Móz 8,19).

06.05 Van különbség

Dátum: 
2019.06.5

„De Izráel fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebbõl tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izráel között" (2Móz 11,7).

08.14 Elhívásunkhoz méltó járás

OLVASNIVALÓ: 
Efézus 4,1-16

MILYEN LEGYEN a magatartásunk Isten irántunk megnyilvánuló csodálatos kegyelmének láttán? Először is az alázatosság jellemezzen bennünket (2. v.).

Tartalom átvétel