Skip to main content

csendesség

03.25 Csendesedj el szükségleteid felett is!

„Imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyilván" (Mt 6,6).

10.11 És ha Isten hallgat?

"Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt" (Jn 11,6).

07.18 Pihenjetek meg!

Dátum: 
2019.07.18

Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. (Mk 6,31)

06.24 Háromnapi csend

Dátum: 
2019.06.24

Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap múlva átkeltek itt a Jordánon... (Józs 1,11)

Mózes halála után a nép elfogadta Józsuét vezérnek, Isten megadta neki a szükséges tanácsokat, az emberek készek indulni. És akkor Józsué ezt mondja: három nap múlva indulunk. Miért nem azonnal? Mert szükség van háromnapi csendre, hogy lelkileg is felkészüljön a sokaság.

Miből áll egy napi csendességi idő?

 

"A szorgalmas tervei biztosan bőséghez vezetnek, de mindenki aki elsieti a dolgát, ínségbe jut." (Példabeszédek 21:5 - ESV fordítás)

Belső csend

Lelkemmel ajándékoztam meg szolgámat, törvényt hirdet a népeknek. (Ézs 42,1b)
Krisztus mondja: "Erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek." (ApCsel 1,8)

Elcsendesedni, megnyugodni

Istenem, ne hagyj el késõ vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövõ nemzedéknek. (Zsolt 71,18)
Még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. (ApCsel 20,24)

Tartalom átvétel