Skip to main content

jelenlét

05.04 Orcájának Angyala

Dátum: 
2019.05.4

Ézsaiás 63,7-9

07.30 Ma

Dátum: 
2019.07.30

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma... Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket... (Zsid 3,13.15)

06.28 Dicsőség töltötte be a házat

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 3,14; 4,1; 5,1-14

MIUTÁN SALAMON BEFEJEZTE a templomot, amely a szövetségláda behozatalával érte el csúcspontját, egybehangzó dicséret és az Úr dicsősége töltötte be a házat. A dicsőséggel betöltött templom, mint Isten népének kijelölt gyülekezési helye, számunkra arra a napra mutat, amikor minden nemzet fel fog jönni Jeruzsálembe imádatra, Zak 14,16. De azok az elemek, amelyek közösek abban és a pusztai sátorban, tanulságot hordoznak számunkra, akik Isten mai lakóhelye vagyunk, 1Kor 3,16. Figyeljünk meg hármat ezek közül:

06.19 Együtt küzdve és szabályszerűen küzdve

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 13,1-14

ISTEN SÁTORÁBAN a frigyládának kellett elfoglalnia a legszentebb helyet, ahova a főpap is csak egyszer léphetett be egy évben. Isten maga lakott a frigyláda két kerúbja felett. Ő mondta Mózesnek: „Ott jelenek meg néked", 2Móz 25,22; vö. 2Sám 6,2. A frigyláda volt Isten jelenlétének megszentelt szimbóluma népe között.

06.06 Mindenütt ott van Ő

„Nem én töltöm be az eget és a földet? -így szól az Úr." Jeremiás 23,24b

Amikor Isten mindenütt jelenvalóságáról beszélünk, ezt úgy értjük, hogy mindenütt egy időben van jelen. Egy John Arrowsmith nevű puritán mondotta el egy pogány filozófusról, hogy az megkérdezett egy keresztyént: „Hol van az Isten?" A keresztyén azt felelte: „Hadd kérdezzelek meg téged először: hol nincsen Ő?"

Tartalom átvétel