Skip to main content

út

07.29 Út

Dátum: 
2019.07.29

János 14,1-7

06.25 A mennybe vivő lépcső

Dátum: 
2019.06.25

"Bizony, bizony, mondom néktek: meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak, és leszállnak az Emberfiára" (Jn 1,51).

08.29 Isten igéje és a szent ember járása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 119,1-24

A 119. ZSOLTÁR A LEGHOSSZABB a könyvben, és egyike a legfontosabbaknak. Az egész Isten Igéjéről szól, és annak hatásáról a hívő ember életére és járására. Kulcsverse a következő lehet: „Mimódon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát?", 9. v.

Nincs más út

Jön majd olyan idõ - így szól az én Uram, az Úr -, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. (Ám 8,11.12b)
Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! (Lk 8,18a)

Te vagy az ÚT

Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki elõtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Zsolt 62,9)
Minden gondotokat õreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7)

Tartalom átvétel