Skip to main content

közelség

10.02 A Test Feje

Dátum: 
2019.10.2

Kolosse 1,18.24-29

07.18 Az Egyszülött Fiú

Dátum: 
2019.07.18

János 3,14-18

01.22 Kire nézek?

"Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok..." (Ézs 45,22).

03.27 Istenhez közeledni

Dátum: 
2019.03.27

"Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8).

Minél jobban közeledünk Istenhez, Ő annál kegyelmesebben jelenti ki magát nekünk. Mikor a tékozló fiú hazafelé közeledik, apja elébe fut. Mikor a kibocsátott galamb visszatér a bárkához, Nóé kinyújtja a kezét, hogy beemelje. Amikor a szerető hitves közeledik férjéhez, az a szeretet szárnyain repül hozzá. Jöjj, drága barátom, közeledjünk Istenhez, aki olyan kegyelmesen vár ránk, sőt elénkbe jön!

Megnyugvás

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. (Zsolt 139,9-10)
Hiszen nincs is messzire egyikünktõl sem; mert õbenne élünk, mozgunk és vagyunk. (ApCsel 17,27-28)

Tartalom átvétel