Skip to main content

kérni

12.17 A megváltás rászorulttá tesz és meg is elégít

"Testi ember pedig nem fogadja el az Isten Szellemének gondolatát, mert bolondság az neki" (1Kor 2,14).

03.18 Kérjetek, keressetek, zörgessetek

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 11,1-26

AZ ÚR Jézus, mint Emberfia, Istentől függött, és ez tükröződik az életében a gyakori imádkozásra való hivatkozásban. A tanítványok látták imádkozni (nem először), és amit láttak, meggyőzte őket arról, hogy az imádkozás abban a csodálatra méltó életben döntő tényező. Ez a felismerés létrehozta bennük a vágyat a hasonló megtapasztalásra: „Uram, taníts minket imádkozni!" (1. v ). Tanúi voltak annak az életnek, amely állandó kapcsolatban volt Istennel, és szerették volna megismerni a titkot.

Kérj Szent Szellemet

Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. (Jer 15,18)
Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. (Róm 8,25)
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! (Zsolt 98,1)

Kérjetek az én nevemben

Jertek, halljátok, ti istenfélõk mind, hadd mondjam el, mit tett velem! (Zsolt 66,16)
Az Isten Fiában való hitben élek, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. (Gal 2,20)

Tartalom átvétel