Skip to main content

küzdelem

12.16 Harcolj Isten előtt

"Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét... imádkozzatok minden időben..." (Ef 6,13.18).

12.04 Timóteus jelleme (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 2,1-26

Pálnak Timóteushoz írt levelei nemcsak a köztük lévő egyedülálló kapcsolatot tárják fel, hanem Timóteus néhány jellemvonását is. A 2Tim 2-ben hét képet látunk a sokoldalú hívő emberről, amelyeket Pál Timóteusra tud alkalmazni.

Az 1. versben Timóteust "fiamnak" nevezi. Mint fiú, erős lehetett Isten számára, de csak "kegyelemben, amely van Krisztus Jézusban". Minden egyéb áldás a "közösségnek" az alapján nyugszik, mivel Isten fiaivá lettünk.

01.31 Jákob, a birkózó

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-32

Jákob neve születésétől ered. Rebeka második fia a Mást kiszorító nevet kapta. A szó összefügg a sarok felemeléssel, és átvitt értelemben a birkózással. Ez a birkózó taktikája, hogy felemeli ellenfele sarkát, hogy elbizonytalanítsa, aztán kihasználja előnyét, hogy legyőzze. Így Jákob természetes hajlama látható már abban a pillanatban, amikor kijött anyja méhéből, 1Móz 25,26.

01.22 Alaptalan félelmek

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-33,4

JÁKOB reakciói arra a hírre, hogy Ézsau közeledik 400 emberrel, különös és szomorú keverékét mutatják az Istenbe és az önmagába vetett bizalomnak. Rebeka sohasem hívta vissza, 27,45, minden oka megvolt tehát rá, hogy ellenséges fogadtatásra számítson. Ennek ellenére sem kellett volna megriadnia Ézsau jövetelének hírére. Tudta, hogy Isten már csodálatosan megóvta Lábán gonosz szándékaitól, 31,24.29.

07. Nem adom fel!

6 . óra  Nem adom fel!

( Pintér Béla: Fel is út, le is út című albumából )

Cél: Értsd meg, Isten velünk van bűneink, gondjaink, problémáink ellenére is!

Fókusz: Jézus érted is megvívott és megnyert minden harcot.

03. Királyfi vagyok

3. óra   Királyfi vagyok

Cél: Hidd el, Isten számára Te vagy a legértékesebb!

Fókusz: Isten szemével nézz magadra! Az Ő számára királyfi vagy és királylány.

Kulcsszavak: alázat, engedelmesség, bizalom, küzdelem, céltudatosság, büszkeség, szabadság, felismerés

Az óra menete:

1. Dalismétlés: Énekeljük el az eddig tanult dalokat! (5 perc)

Zenehallgatás: Foci VB, Jegyezd meg jól!

 

Héphaisztosz

Szerző: 
Babits Mihály

Anyám az égböl ledobott, az ebszem,
mert csúf valék és szégyenére, sánta;
teljes egész nap, teljes éjjel estem
mint hullócsillag, a nagy Óceánba.

Ott meddõ habtól ázott csonka testem
Eurynomé, az óceáni lányka
s Thetisz, az ezüstlábu asszonyisten
bevitték a zöld, márványos karámba,

Küzdőtéren

azigazigyozelem.jpg

„Nem a kritikus számít; nem az, aki rámutat, hogyan botlott meg az erős, vagy mit tehetett volna jobban a hős.

Tartalom átvétel