Skip to main content

Izráel

05.23 Izráel Uralkodója

Dátum: 
2019.05.23

Mikeás 5,1

05.22 Jákób Istene

Dátum: 
2019.05.22

Mikeás 4,1-5

04.15 Izráel Szentje

Dátum: 
2019.04.15

Ézsaiás 41,14-16

IZRÁEL SZENTJE

   Istennek egyetlen neve sem olyan jellemző Ézsaiás próféciájára, mint "az Izráel Szentje". Először abban az üzenetben halljuk, amelyet Ézsaiás Ezékiásnak küldött, amikor Szanhérib, Asszíria királya fenyegette Jeruzsálemet, 2Kir 19,22. Harmincszor találjuk Ézsaiásnál, és csak néhányszor máshol a Szentírásban. Egy olyan nemzetben, amely a bálványimádáshoz vonzódott, Isten szentségének hangsúlyozása szükséges volt. Fejezetünkben Ézsaiás háromszor hivatkozik "Izráel Szentjére", 14.,16., 20. v.

03.09 Izráel Őrizője

Dátum: 
2019.03.9

Zsoltárok 121,1-8

02.13 Izráel Szabadítása

Dátum: 
2019.02.13

Zsoltárok 14,1-7

01.17 A Jesurún Istene

Dátum: 
2019.01.17

5Mózes 33,1-26

06.17 Izráel kiválasztása

OLVASNIVALÓ: 
Róma 9,1-33

HA PÁL olvasói közül bárkit is megkísértene az a gondolat, hogy az az elkeseredett üldözés, amelyet honfitársai folytattak ellene, megkeserítette őt és elidegenítette tőlük együttérzését, akkor megható bizonyságtételei elegendőek lesznek arra, hogy eloszlassák az ilyen hamis benyomásokat. (Hús)test szerinti vérrokonai iránti szeretete kétségtelen volt, és az igazi Izráel számára megígért jövőbe vetett bizalma töretlen.

A felmerülő problémák közül csupán kettőt érinthetünk most.

01.31 Izráel Egyiptomban

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 1,6-14; 2,11-25

„ISTEN titokzatos módon cselekszik, hogy csodáit véghezvigye." Amint megkezdjük elmélkedésünket Mózes 2. könyvéről, a megváltás könyvéről, ezeknek a szavaknak az igazságával azonnal találkozunk. Izráellel kapcsolatban azt látjuk, hogy a tisztelet rabszolgasággá és megvetéssé változott. Minden visszájára fordult, mégis az 1. és 2. fejezet szomorú története mögött felfedezzük azt a bátorító igazságot, hogy Isten uralta a helyzetet. Az 1. fejezet 7. verse Isten Ábrahámnak, 1Móz 15,13-16, és Jákobnak, 1Móz 46,3, adott ígérete beteljesedését mutatja, de a 8.

Átok alatt és Krisztustól elszakítva

Szerző: 
Johannes Gerloff
Az elmúlt évszázad óta, különösen a holokauszt és Izráel államának létrejötte után, szemünk láttára bontakoznak ki azok az ígéretek, melyeket Isten az Ó- és Újszövetségben Izráelnek adott, és amelyeknek a történelem mostani fázisában befolyással kellene lenni igehirdetésünkre. 
Pál apostol szilárdan hirdette: Isten nem vetette el népét.
Johannes Gerloff a Római levél 9-11.
atokalatteskrisztustolelszakitva.jpg

01.22 Alaptalan félelmek

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-33,4

JÁKOB reakciói arra a hírre, hogy Ézsau közeledik 400 emberrel, különös és szomorú keverékét mutatják az Istenbe és az önmagába vetett bizalomnak. Rebeka sohasem hívta vissza, 27,45, minden oka megvolt tehát rá, hogy ellenséges fogadtatásra számítson. Ennek ellenére sem kellett volna megriadnia Ézsau jövetelének hírére. Tudta, hogy Isten már csodálatosan megóvta Lábán gonosz szándékaitól, 31,24.29.

Szentföldi panoráma

I am Leen Thobias, a travel photographer from India. I have created a 360 degree virtual tour of Holy Land with 100 important biblical places. And also I have created a Giga image of Jerusalem from mount olive, I request you to publish these two works on your website.
use the below link,if you are interested.
http://www.p4panorama.com/panos/HOLYLAND/index.html

Tartalom átvétel