Skip to main content

etika

Szexuáletikai szövegek a Bibliában

 > A nemiség > Párválasztás, szerelem > Jegyesség > Házasságkötés > A házasság > Férj és feleség > Nemi élet (sex) és higiénia > Házasságtörés, válás, válólevél, különélés > Újraházasodás, visszaházasodás, özvegység > Többnejűség > Szexuális tilalmak, tabuk > Elcsábítás, nemi erőszak, fogoly nővel való bánás > Prostitúció > Kivételes szolgálat > Vészhelyzet
 
 
 Bevezetés

Biblia és etikai nevelés

Szerző: 
prof.dr. David Gooding, prof.dr. John Lennox

Egy bizonyos erkölcsi magatartás mindig egy bizonyos hitbeli meggyőződésből fakad. Ha ez a hit a Szentírásban önmagát kijelentő Istenbe vetett hit, akkor meg kell ismerni először a Bibliát, utána megfogalmazni, mit hiszünk annak alapján (dogmatika), s akkor lehet beszélni arról, hogyan akarunk helyesen cselekedni ennek szellemében (etika). Ezt a három lépést ez a könyv egyszerre teszi meg. A Biblia legfontosabb részei alapján mindjárt világosan elmondja, mit is hiszünk és miért azt, s ebből szinte magától következik, hogy éppen ezért hogyan akarunk cselekedni.

bibliaesetikaineveles.png

Jézus boldogmondásainak etikai tanítása

Jézus küldetése, az egész isteni megváltási terv arra a célra irányul, hogy az ember ismét boldog legyen, újra rátaláljon a boldogság útjára.

Tartalom átvétel