Skip to main content

C.H.Spurgeon

09.02 Törekedjünk megismerni, hogy megismerhessük!

Dátum: 
2019.09.2

„Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat!" (Hós 6,3).

09.01 Megmaradni a szeretetben

Dátum: 
2019.09.1

„Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben" (Jn 15,10).

08.31 Isteni, örök, változhatatlan örömhír

Dátum: 
2019.08.31

„De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek" (1Pt 1,25).

08.30 Vigasztalás, biztonság, megelégedettség

Dátum: 
2019.08.30

„Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad" (2Sám 23,5).

08.29 Teljes felfrissülés

Dátum: 
2019.08.29

„Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert..." (Jer 31,12).

08.28 Minden helyzetben

Dátum: 
2019.08.28

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem" (Zsolt 55,17).

08.27 Megpróbált emberek

Dátum: 
2019.08.27

„...megpróbáltalak a nyomorúság kohójában" (Ézs 48,10).

08.26 Akinek érzékeny a lelkiismerete

Dátum: 
2019.08.26

„...igazságot teszek bárány és bárány között!" (Ez 34,22).

08.25 Táplálék és nyugalom

Dátum: 
2019.08.25

„Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az Úr" (Ez 34,15).

08.24 Isten az emberi bölcsesség felett

Dátum: 
2019.08.24

„Mert meg van írva: »Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem«" (1Kor 1,19).

08.23 Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet

Dátum: 
2019.08.23

„Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek" (Péld 8,17).

08.22 Isten dicsőségét szolgáló harag

Dátum: 
2019.08.22

„Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed" (Zsolt 76,11).

08.21 A sírás éjszakája után örvendező nappal

Dátum: 
2019.08.21

„Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. A sírást elviselhetjük egy éjjelen át, de reggel örömre ébredünk" (Zsolt 30,6).

08.20 Minden nap szabadítás

Dátum: 
2019.08.20

„Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem" (Jób 5,19).

08.19 Az igaz jutalma

Dátum: 
2019.08.19

„Az emberek pedig ezt mondják: Mégis van az igaznak jutalma! Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön!" (Zsolt 58,12).

08.18 Keressetek és találtok!

Dátum: 
2019.08.18

„Ha keresed, megtalálhatod" (1Krón 28,9).

08.17 A mi harcterünk

Dátum: 
2019.08.17

„Mert Istenetek, az Úr, veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket" (5Móz 20,4).

08.16 Tárd fel és valld meg bűneidet!

Dátum: 
2019.08.16

„Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer" (Péld 28,13).

 Íme, ez az irgalom útja a megtérő bűnösnek. Fel kell hagynia bűnei takargatásával. Ne próbálja kicsinyíteni bűnét, és ezzel letagadni azt, vagy képmutatóan elpalástolni tettét. Ne is dicsekedjék bűnével, hogy ezáltal igazolja hamisságát, de ne is tegyen feltűnően bűnvallomást csak azért, hogy ebben másokkal versenyezzen.

08.15 A név kezeskedik

Dátum: 
2019.08.15

„És amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsõítsék az Atyát a Fiúért" (Jn 14,13).

08.14 Nem fenyíti gyermekeit örökké

Dátum: 
2019.08.14

„És megalázom emiatt Dávid utódait, bár nem örökké" (1Kir 11,39).

Tartalom átvétel