Skip to main content

C.H.Spurgeon

08.13 Mielőtt és mialatt kiáltasz

Dátum: 
2019.08.13

„Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom" (Ézs 65,24).

08.12 Fény a sötétben

Dátum: 
2019.08.12

„Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben" (2Sám 22,29).

08.11 Istenben megnyugodni, nem kapkodni

Dátum: 
2019.08.11

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget" (Zsolt 62,2).

08.10 Megaláz, hogy felemelhessen

Dátum: 
2019.08.10

„Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá, Ő aláz meg, és Ő magasztal fel" (1Sám 2,7).

08.09 Megnyeseget, hogy gyümölcsöt teremj

Dátum: 
2019.08.9

„Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen" (Jn 15,2).

08.08 Ha benne bízol, nem csalatkozol

Dátum: 
2019.08.8

„Az én Uram, az Úr megsegít engem" (Ézs 50,7).

08.07 A boldog élet szabályai

Dátum: 
2019.08.7

„Csak légy igen erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked! Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz!" (Józs 1,7).

08.06 Menj, és vedd birtokba, ami a tiéd!

Dátum: 
2019.08.6

„Lásd, eléd tárta ezt a földet Istened, az Úr. Vonulj ellene, és vedd birtokodba, ahogyan meghagyta az Úr, atyáid Istene! Ne félj, és ne rettegj!" (5Móz 1,21).

08.05 Szívünkbe írva a törvénye

Dátum: 
2019.08.5

„Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei" (Zsolt 37,31).

Ha az ember szívében hordja a törvényt, egész élete igazzá lesz, mert a szívben van a helye a törvénynek. Ha a fejünkben volna, megzavarna, a hátunkon hordva meggörnyednénk, de ha a szívünkben van, megtart és megerősít.

08.04 Ő megáld és megőriz

Dátum: 
2019.08.4

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged" (4Móz 6,24).

08.03 Jogunk van a szent dolgokhoz

Dátum: 
2019.08.3

„De ha a pap pénzen vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből" (3Móz 22,11).

08.02 Mondd, ha nehezedre esik is

Dátum: 
2019.08.2

„Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj" (2Móz 4,12).

08.01 A szövetség a gyermekekre is érvényes

Dátum: 
2019.08.1

„Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is" (1Móz 17,7).

07.31 Kiálts szabadításért, és köszönd meg azt!

Dátum: 
2019.07.31

 "Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem" (Zsolt 50,15).

Ez aztán az ígéret!

Beköszöntött a "nyomorúság ideje". Ilyenkor nappal is sötét az ég, és minden óra sötétebbnek látszik az előzőnél. Ilyenkor igazán időszerű ez az ígéret: a felhős napokra íratott.

07.30 Az eljövendő találkozás ígérete

Dátum: 
2019.07.30

„...ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek" (Jn 16,22).

07.29 Megveri ellenségünket

Dátum: 
2019.07.29

„Eltávolítja ellenségedet" (Zof 3,15).

 Micsoda vereség volt ez! A Sátán trónfosztottá lett a szívünkben, ahogy a mennyben is azzá lett. Krisztus megfosztotta őt felettünk való uralmától. Még zaklathat bennünket, de már nem tarthat igényt ránk. Nem vagyunk az övéi már, nem kötözheti meg lelkünket: a Fiú megszabadított minket, és valósággal szabadok lettünk (Jn 8,36).

07.28 Hajolj meg, és Ő felemel

Dátum: 
2019.07.28

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején" (1Pt 5,6).

07.27 Több, mint puszta szó

Dátum: 
2019.07.27

„Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket" (Csel 13,34).

07.26 Mit tesz a kegyelem

Dátum: 
2019.07.26

„Azon a napon férjednek fogsz hívni - így szól az ÚR -, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket" (Hós 2,18-19).

07.25 Semmi ne rémítsen!

Dátum: 
2019.07.25

„Te pedig menj a vég felé! Elpihensz majd, de föltámadsz kijelölt sorsodra a végső napon!" (Dán 12,13).

Tartalom átvétel