Skip to main content

azonosulás

09.28 "Menj el" - feltétel nélkül azonosulva vele

Kecské a folyó felett egy fatörzsön

"Egy fogyatkozásod van, eredj el... és jer, kövess engem, felvéve a keresztet" (Mk 10,21).

07.03 A személyes bűn összpontosulása

"Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok" (Ézs 6,5).

Tartalom átvétel