Skip to main content

PintérBéla

Ki ez a szeretet

v1:
Mi ez a szeretet, mi ez a szeretet,
Mit akar, mit csinál, honnan jön, hova megy,
Mi az, hogy lehajol, gyengéden felemel,
Megadva mindent, mit ember nem érdemel.

v2:
Mi az, hogy ismer, és teljesen elfogad,
Jöhetek Hozzá, hisz ismeri sorsomat,
Látja, ha sírok, és látja, ha nevetek,
Felemel újra, ha százszor is elesek.

V3:
Ember ha vétkezik bűnéért meglakol,
De, ha olyan is a lelke, mint egy lyukas reklámszatyor,
Akkor is ott van ez az elsodró Szeretet,
Megállít folyókat, elmozdít hegyeket.

Él a remény

Video: 
Video

 

Ott fekszik csendben rongyos jászol mélyén.
Szegény kis gyermekként a világ végén.
Ő a nagy Király,
Ő a nagy Király.

Pedig övé a világ gazdagsága,
Jöhetett volna fényes palotába.
Hiszen Ő a nagy Király,
Akit a föld úgy vár: Immánuel.

Értem és érted lett koldus-szegény,
Hogy semmi ne állhasson már közénk.
Isten emberré vált,
Újra él a remény.

Önként elhagyta fényes otthonát,
Hogy magán érezze a föld porát,
Isten emberré vált,
Újra él a remény.

Kincsek kincse

Minden ember kincseket keres a szívének,
Amiktől egyszerűbb és könnyebb talán az élet.
Igazi kincset, amin nem foghat az idő foga,
És senki sem veheti el soha.
És bármit megtennénk azért, hogy a miénk legyen,

Valami, ami átrepít ezen az életen,
Amit a tolvaj nem lop el,
A rozsda meg nem emészt,
Ami örökké a miénk.
A keresés véget érhet mától,
Mert itt a kincs, egyenesen a Menyországból.

Érezd és lásd!

Video: 
Video

v1:
Valahogy nem értette az ember,
A Menyország tiszta szándékát.
Nem tudta, mit kezdjen Istennel,
Úgy gondolta nincs szüksége rá.
Kinek első otthona egy istálló,
Első fekhelye egy kis jászol.

v2:
Még ma sem érti oly sok ember,
Karácsony tiszta csodáját.
Hogy mit tett Isten az emberrel,
És mit jelent, hogy köztünk járt.
Kinek első otthona egy istálló,
Első fekhelye egy kis jászol.

r1:
Ember lett az Isten, felvette a sorsunk,
Mindenben hasonló lett hozzánk.
A Mindenség Királya magát megalázva,
Szolgai ruhában köztünk járt.

Van egy város

v1:

Van egy város valahol, a semmi közepén.
Kis porfészek csupán, nem fűznél hozzá sok reményt.
De egy éjjel csoda történt, mely mindent megváltoztatott,
Ez a város látta azt a fényes csillagot.

v2:

Bölcsek jöttek napkeletről drága ajándékokkal.
Néhány pásztor útnak indult szívében hódolattal,
Mert ők tudták, csoda történt, mely mindent megváltoztatott,
Hiszen látták, igen látták azt a fényes csillagot.

r1:

Lásd meg a csodát!

Video: 
Video

Egy szó, egy hang, egy dal, egy égi üzenet,
Megnyílt a menny, lejött a Szeretet.
Úgy várta már a jövetelét a nagyvilág.

Egy íz, mely ismerős, s egy illat, ami száll.
A hó esik, a szívem kalapál, mert itt a perc,
Mit annyira vártunk már.

Refr.:
Karácsony éjjel fényben úszik a város,
Nézd csak, valahogy senki sem álmos.
Várjuk a csodát, ma éjjel várjuk a csodát.
Az ünnep fénye betölti a szívünk reménnyel,
Mert Ő eljött értünk, lásd meg a csodát!
Ma éjjel lásd meg a csodát!

intro.
vers1
vers2
refr.
refr.

Karácsony éjjelén

Video: 
Video

Karácsony éjjelén örül a nagyvilág,
És angyalkórus hangja töri át az éj falát,
Mert jön az új reggel,
Együtt van Isten és ember.

Karácsony ünnepén  a szívem énekel,
Az angyalokkal együtt zengem én, hogy van remény,
Mert itt az új reggel,
Együtt van Isten és ember.

Refr.:
Karácsony jöjj, ne késs,
mert itt a perc, az Isten átölel!
Ne félj, a hajnal fénye itt van már közel!
Remélj, az Úr velünk van, Ő Immánuel!
Ó, hát jöjj velem, és ünnepeljük ezt az éjszakát,
Vele, ki minden emberért a földre szállt!

Velünk az Úr

Video: 
Video

Velünk az ÚR, Immánuel.
Karácsony ma is erről beszél.
Kint dúl a harc, nagy a félelem,
Sok ember szív koldus, szegény.

Refr1.:
De, bármit mondjon a híradó,
Az Ő országa nem evilágból való.
Bármit hozzon a holnapunk,
Mi már Hozzá tartozunk.

Megnyílt a menny, azon az éjszakán,
A Megváltó eljött közénk.
Isten Fia a földre szállt,
Hogy meghaljon az emberért.

Refr2.:
De, bármit mondhat ez a nagyvilág,
Isten szeret, és gondol ránk.
Bármit mondhat az a híradó,
Ő az első, Ő az utolsó.

Immánuel, Immánuel,

Száll a hír

Video: 
Video

Száll a hír, a legjobb hír az egész földön át:
Isten értünk küldte egyetlen Fiát.
Angyal énekel, pásztor térden áll,
Földig hajol minden bölcs,
Mert az ég és föld Benne eggyé vált.

Refr.:
Karácsony itt van megint,
Az Isten szólít megint,
Ahogyan tette ezt már néhányszor.
Karácsony itt van megint,
Az Isten eljön megint,
Ugye készen áll az a kis jászol?

Megzörgeti a szíved jégvirágos ablakát,
Neki nem számít milyen zord a tél.
Utánad jön a legsötétebb  éjszakában át,
Neki nem számít milyen messze mentél.

refr.
refr.

Hazamegy a Vándor

Video: 
Video

V1:

Ami ezen a földön körbevesz,

Az olyan nekem, mint egy múló álom.

Nemrég kezdődött, máris vége lesz, 

Ha a nap felkel a láthatáron.

Nincs itt maradandó városom,

A szívem azt az új világot várja.

És összehajtom majd a vánkosom,

Ha a hajnal rámtalál.

 

Refr.:

Hazamegy a vándor,

Erről álmodott ő százszor.

Arra tette fel az életét,

Hogy egy szép napon majd célba ér.

Hazamegy a vándor,

Eltűnik, mint a kámfor.

Mintha soha nem lett volna itt,

Egy szempillantás és megérkezik.

Istenember

Video: 
Video

A könny pereg

Video: 
Video

A színpadon nyomul az önjelölt rapper,
Az utcán kinn tombol a tinédzser gengszter.
Az egyik életérzést akar megosztani,
A másik 100 forintért a véred ontani.
Közben a legújabb slágereket nyomják a VIVA-n,
Egy egész generáció nőtt fel cigin, pián.
Mint ovisok a csokit, úgy falják az életet,
Közben az arcukon a könny pereg, a könny pereg.
...
Refr:
Engedd, hadd jöjjön a nagy könnytörlés,
szabadulj meg végre mindattól, ami kínoz rég.
Engedd, hadd jöjjön az a gátszakadás,
Bátran gyere ki a fényre, végre

Indulj el!

(Album: Eljön az a nap)

Közbenjáró

Album: Eljön az a nap

Igaz Király, Szabadító,
Az egyetlen Közbenjáró,
Jézus az, ki esedezik érettünk.

Kézzel csinált néma bábok,
tudjátok meg az igazságot,
Jézus az, ki esedezik érettünk.

Mert Ő dicsőségét senki másnak nem adja.
És hatalmát nem a négy fal közé szorítja.

Egy szavával teremtette az egész világot.
S mért futnál a bálványokhoz?
Jézus, ki megváltott.

Mutasd meg:
Hol van az a bálvány, ami meghalt érted,
vagy van-e olyan szobor, ami szeret téged?

Megváltva

Video: 
Video

(Pintér Béla: Eljön az a nap)

Tenyerembe metszettelek, s neveden hívtalak.
Véremmel a koporsótól megváltottalak.
Új ruhát adtam neked, hófehér ruhát,
hogy élhess, ne láss halált.

/:
A rád rakott bilincseket egyenként téptem szét.
Átszegzett kezeimet nyújtottam feléd.
Megmondtam, egy napon visszatérek majd,
és el akarlak vinni magammal.

Hát nyisd ki a szemed, és lásd meg végre
mi az, amit kérek én.
Új utat mutatok, nem kell félned.
Sátán le van győzve rég.

Jelenlétedben

Album: Eljön az a nap


Csend van és békesség
a Te jelenlétedben,
Nevemen szólítasz
és betöltesz engem.
Csodálatos Fenség,
szellemed átjár,
Lelkem, mint a sasmadár,
boldogan magasba száll.
refr:
Dicsérem, szüntelen áldom nevét,
Annak, ki értem adta egész életét.
Dicsérem, szüntelen áldom nevét,
Mert imámat meghallgatta,
És elmondhattam szívem kérését,
A hálám legyen övé! (2x)

Csak az övé!

refr.

A hálám legyen övé!

Minden szó

Album: Eljön az a nap

Uram, hálát adok Neked,
És a tieiddel együtt dicsérlek.
Egy percre sem engedted el kezem,
Velem voltál minden veszélyben.

Uram, mit adhatnék Neked,
Hiszen Tiéd a föld és a tenger.
Hát oltárt építek szívemben,
S áldozok egész életemmel.

Refr.:
Minden szó, minden dal, minden gondolatom,
Minden perc, minden órám és pillanatom,
Minden vágy, minden terv, minden mozdulatom,
Égjen el mennyei oltárodon! (4x)

Uram, fogadd el hódolatom,
Hisz' Te megőriztél és megtartottál.

32. zsoltár

Album: Eljön az a nap


Boldog az az ember, aki bűnt nem ismer,
Kinek lelkében nincsen csalárdság.
A szíve tiszta, Isten megújította,
Szellemét  átformálta már.

Kemény maradt szívem,  kemény maradt.
Óh, és ajtaján  még nem fordult a zár.
Kemény maradt szívem, Uram,
És arra vártam már,  mikor jön a halál!

Csak állok szótlanul, az utca kihalt rég.
Hol van az a hely, ahol megpihenhetnék?
Csak állok szótlanul, takarva vétkemet,
Mosd le, Atyám, mert megemészti szívemet! Óooh!

Eljön az a nap

Uram!
Ez a sötét-gonosz világ, látom egyszer véget ér.
Szeretet, béke és biztonság, most mindenki erről beszél.
De láthatók, azok a jelek, óóóh, miket előre megmondtál.
Háborúk, éhező emberek, végét éli a világ.

De eljön az a nap, amikor indulunk.
Itthagyunk mindent, átváltozunk.
És meglátjuk Őt, színről-színre,
az Atyaisten jobbján majd.
És boldogan énekeljük ezt a dalt.

Eljön az a nap, amikor indulunk.
Itthagyunk mindent, átváltozunk.
És meglátjuk Őt, színről-színre
Az Atyaisten jobbján majd.

Tartalom átvétel