Skip to main content

PintérBéla

Bocsi

A Bocsi cd összes dalszövege:

 

Felemelhetem újra

/:

Felemelhetem újra tekintetem,
tudom, a hegyeken Te ott vársz rám.
Felemelhetem újra a kezeimet,
tudom, a hegyeken Te ott vársz rám.
Tudom, a hegyeken Te ott vársz rám.

Megint tágas téren állok, újra tűz lobban bennem,
és csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt értem.

:/2x

Megint tágas téren állok, újra tűz lobban bennem,
és csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt értem.


/:Hangod, ha hallom és arcod, ha látom,
szívem tudja, Te ott vagy, s rám vársz. :/3x

Az Úr az én hűséges pásztorom

Az Úr az én hűséges pásztorom, sosem szűkölködik lelkem.
Csendes folyóvizekhez elvezet, dús füvön legeltet.

Aztalt terítesz nekem minden nap az ellenségem szemei előtt.
Elárasztod fejemet olajjal, poharam megtöltöd.

Refr:
Lelkemet mindig megvidámítod, igazság ösvényén vezetsz.
még ha a halál árnyékában is járok, nem félek, mert ott vagy velem.


Bizonnyal jóságod és kegyelmed követnek engem minden napon.
Boldog vagyok, s örömmel éneklek, mert házadban lakhatom.

Vessződ és botod vigasztal engem.

refr.

Mint szarvas hűs folyóvízhez

/:

Mint szarvas hűs folyóvízhez,
úgy vágyik lelkem Istenhez.
Ő megszabadít, s elveszi minden terhem.

Kegyelme újra átkarol,
lelkemről minden lánc lehull,
megvigasztal, s az, ami fájt, emlék csupán.

Csak ő és én, nem kell más, utána vágyom.
Jelenlétében csodálom szépségét.

Soha nem leszek többé az, aki voltam rég,
mert ő rám talált és megfordult a világ.
Szívem érte ég és bármit megtennék,
hogy házában maradjak. :/2x

csak, hogy házában maradjak.

(Imádlak album)

Szentek szentje

Vers1:
A Szentek szentje többé nincs elzárva,
már én is bátran jöhetek.
szabadságomnak nagy volt az ára,
de Jézus mindent fizetett.

Vers2.:
Az új bor új tömlőbe ömlik most már,
új dal zsong a szívem minden húrján.
Élek többé nem én, mert már bennem Krisztus él.

Vers3:
Újra szent vagyok és feddhetetlen,
Jézus mindent elvégzett helyettem.
Nincs köztünk távolság,
a menny a földdel összeért.

vers1.

vers2.

vers3.

Nincs köztünk távolság,
a menny a földdel összeért.

vers2.

Felnõtt, mint vesszõszál

Vers1:
Felnőtt, mint vesszőszál a kopár földön.
Nem volt szép alakja, se' külseje.
Megvetett volt, betegség ismerője,
nem néztünk rá, nem törődtünk vele,
nem néztünk rá, nem törődtünk vele.
 
Refr:

Pedig betegségeinket ő viselte,
minden fájdalmunkat ő hordozta el.
Mi meg azt hittük, hogy utolérte a jogos büntetés,
de vétkeink miatt kapott sebeket.

Te vagy a legfõbb kincsem

Vers1:

/:Te vagy a legfőbb kincsem ebben az életben.
Hogy megismertelek, azzal mindent megnyertem.
Örök az élet és örök a nyár,
ismerlek már.
Örök az élet és örök a nyár, :/2x

(Rajtad kívül nem kell más.)

Vers2:
A lelkemen ott ég ma is az a jel,
amit első érintésed égetett fel.
Szerelmeddel átírtad holnapomat,
beszéded az életnek értelmet ad.

vers1.

(Rajtad kívül nem kell más.)

vers2. :/2x

Te vagy a legfőbb kincsem :/5x

026. Őrízd meg a szíved - aranyszobor, hárman a kemencében

Igehely (történet): Aranyszobor, Hárman a kemencében - Dániel 1-3

Aranymondás/kulcsige:  Péld. 4.23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!

Fő üzenet, központi igazság: Istenben bízz, Őt tiszteld, Megőrizni szívünket - az Úrral járni

Üzenet/téma: Megérteni, mennyire fontos tisztántartani a szívünket

1. Átvezetés, dalismétlés:

025. Szent Szellem - megvallás, erő, változás

Igehely (történet): ApCsel 2, 1Jn 1.9

 

Aranymondás/kulcsige:  1Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

Fő üzenet, központi igazság: Az ember bűnös, gyenge lény, ezért Isten segítségére van szüksége. Kivel/mivel vállalsz közösséget? Hova tartasz (le/fel)?

Üzenet/téma: Isten szeretete nem megköveteli a változást, hanem erőt ad és létrehozza azt

 

024. Megbocsátás

Igehely (történet): Mt 18.21-35 Példázat az adós szolgáról

 

Aranymondás/kulcsige: Ef 4.32b Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban

Fő üzenet, központi igazság: Megbocsátás

Üzenet/téma: Alapvető az életünkben a megbocsátás készsége. A megbocsátással saját magamon segítek elsősorban, nem a másikon.

 

1. Átvezetés, dalismétlés: Kulcs (Pintér Béla Feketén fehéren)

023. Jézus imádkozni tanít

Igehely (történet): Jézus imádkozni tanít Mt 6.1-14,  Lk 11,1–13

Aranymondás/kulcsige:  akaratod teljesüljön itt a Földön is, ahogy a Mennyben teljesül! Mt.6.10b

Fő üzenet, központi igazság: Az Ima a „lélek lélegzetvétele”

Üzenet/téma: Beszélgetés Istennel a legjobb, leghasznosabb dolog.

1. Átvezetés, dalismétlés: Hit nélkül (Gyerekszáj)

Szükségem van Rád

Video: 
Video

Álmodtam százszor és elképzeltem,
Milyen lesz majd, ha eljössz hozzám.
Nyílik az ajtó, ott látlak Téged.
Mit mondok majd, hogy nézek Rád?

Emlékszem, vártam azon az estén,
Hogy halljam hangod, beszélj hozzám.
Ajtómnál álltál, csendben zörgettél,
Az álmom így vált valósággá.

Beléptél hozzám, asztalhoz ültünk,
Elmondtam szívem minden titkát.
Néztem az arcod, megtudtam mindent,
Azóta szükségem van Rád.

Eljött a reggel, nálam maradtál,
Végigbeszéltük az éjszakát.
Maradj itt végleg, ezt kértem Tőled,

022. Jairus leányának feltámasztása, vérfolyásos asszony meggyógyítása

Igehely (történet): Jairus leányának feltámasztása, vérfolyásos asszony meggyógyítása Máté 9,18–26; Márk 5,21–43; Lukács 8,40–56

Aranymondás/kulcsige:  Jn.5 24 Igazán mondom nektek: aki hallgat a szavamra, és hisz abban, aki elküldött engem, annak már örök élete van. Az ilyen ember nem kerül kárhoztató ítélet alá, mert már átment a halálból az örök életre.

Fő üzenet, központi igazság: Jézusnak hatalma van a betegségeken és a halálon. A hit Isten ajándéka, mely Hozzá nyit utat.

021. Jézus meggyógyítja a királyi tisztviselő fiát

Igehely (történet): Jézus meggyógyítja a királyi tisztviselő fiát – János 4,43–54

 

Aranymondás/kulcsige: Ő pedig hitt Jézus szavának, és hazament (Jn.4.50)

Fő üzenet, központi igazság: Jézus hatalmát nem korlátozza sem tér sem idő. Isten mindenható!

Üzenet/téma: Hinni, bízni, imádkozni

1. Átvezetés, dalismétlés: Kinyitom a számat

020. A vakon született bizonysága

Igehely (történet): A vakon született bizonysága – Jn.9

Aranymondás/kulcsige:  Vak voltam, most pedig látok. (Jn.9.25);  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. (2Tim.4.2)  Valójában nem is ti fogtok beszélni, hanem Mennyei Atyátok Szelleme szól majd rajtatok keresztül.(Mt.10.20)

Fő üzenet, központi igazság:  Légy bizonyság!

Üzenet/téma: Bármilyen is vagy, Isten használni tud – engedd!

Kinyitom a számat

Album: Gyerexáj

Refr:

Árassz el

Video: 
Video

(album: Minden mindenben)

Mennyből élő vízként árad,
e kristálytiszta szent folyó.
Átszakít minden gátat árad,
árad megállíthatatlanul.
Befolyik minden keserű helyre,
és az élet illatát viszi el.

019. A samáriai asszony

Igehely (történet): Samáriai asszony - Jn.4.1-42

Aranymondás/kulcsige:  Jn.4.14 de aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg

Fő üzenet, központi igazság: Krisztus az örök élet forrása

Üzenet/téma: Az üdvösség után is lehet szomjazni (sőt kell!)

1. Átvezetés, dalismétlés: Új szív

018. Beszélgetés Nikodémussal

Igehely (történet): Nikodémus, Jn 2.23-3.21

Aranymondás/kulcsige:  Jn 3.16 Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon.

Fő üzenet, központi igazság: Újonnan kell születni

Üzenet/téma: Csak a Jézus Krisztusban való hit szabadít meg, Örök élet hit által

1. Átvezetés, dalismétlés: Jézus a barátom (Miénk a menny albumról)

017. A kánai menyegző

Igehely (történet): A kánai menyegző Jn 2.1-11

 

Aranymondás/kulcsige:  Zsolt. 4. 4 Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.

Fő üzenet, központi igazság:

Üzenet/téma:  Hinni Jézusban, mint aki Ura mindennek

 

1. Átvezetés, dalismétlés:  Követlek Jézus

 

Tartalom átvétel