Skip to main content

bemerítkezés

06.28 Elismerted nyilvánosan?

„Ővele együtt eltemettettetek a bemerítésben, amelyben vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által" (Kol 2,12).

09.04 Bemerítő János: hűség a halálig

OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,1-12

Nehezen hihető, hogy egy Bemerítő Jánoshoz hasonló férfi valaha is elcsüggedhet, de igaz. János börtönben van. Annak árát fizeti, hogy Heródes királyt megintette paráznaságáért. Egy szomorú napon börtöncellájából elküldte két barátját Jézushoz a következő kérdéssel: "Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?" Lk 7,19. "Te vagy-e az?" Ez ugyanaz a János, aki mindössze néhány hónappal korábban hatalommal hirdette a tömegeknek: "Ő az", Jn 1,30.

09.03 Bemerítő János nagyságának a titka

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 7,19-28; János 1,19-28

Az Úr Jézus azt mondta, hogy azok között, akik asszonytól születtek, nem élt nagyobb próféta, mint Bemerítő János, Lk 7,28, és hogy égő és világító szövétnek volt, Jn 3,35. Ez magától a Megváltótól valóban nagy megtiszteltetést jelentett. De mi volt pontosan az, ami Jánost naggyá tette?

09.02 Bemerítő János, a király hírnöke

OLVASNIVALÓ: 
Máté 3,1-12; Márk 1,2-8; Lukács 3,3-9

Bemerítő János istenfélő otthonba született Júdea hegyvidékén mint idős szülők gyermeke. Ebben a papi otthonban mind az apa, mind az anya Lévi törzséből származott. János szülei, minthogy öregek voltak, amikor ő megszületett, nem nagyon élhettek már, amikor elérkezett az ő hatalmas prófétai küldetésének ideje. Feltehetőleg barátok és a család gondoskodott róla, és azokban a korai években viszonylag csendben élhetett, és valamilyen falusi otthon nyújtott menedéket neki, meglehetősen távol a nyüzsgő Jeruzsálemtől.

06.12 A hívő ember viszonya a bűnhöz (1.)

OLVASNIVALÓ: 
Róma 6,1-6

EZ a fejezet azzal foglalkozik, hogy milyen a viszonya a megigazult bűnösek a bűnhöz, nem az érvelés hosszan tartó gondolatmenetével, hanem illusztrációk sorozatával, amelyek némiképpen egymásba fonódnak, mert nincsen olyan analógia az emberi életben, amely pontosan megfelelne a szellemi viszonyoknak.

06.28 Üdvösség és keresztség

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." Márk 16,16

15. Keresztelő János megtérésre hív és a Jordánban keresztel

Igehely (történet): Mt 3,1-17: Keresztelő János megtérésre hív és a Jordánban keresztel

Aranymondás/kulcsige:  Jn 14,6:"Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

Fő üzenet, központi igazság: A bűnöket meg kell bánni, meg lehet változni

Óracél: Ismerje Keresztelő János nevét, és tudja elmondani saját szavaival szolgálatának lényegét

1. Átvezetés, dalismétlés:

Tartalom átvétel