Skip to main content

nagyság

03.06 Nagy Isten

Dátum: 
2019.03.6

Zsoltárok 95,1-11

02.04 A menny Istene, nagy és félelmetes

Dátum: 
2019.02.4

Nehémiás 1,1-11; 4,14; 9,32

A MENNY ISTENE... NAGY ÉS FÉLELMETES

Isten felindította Círuszt, Perzsia királyát, hogy engedje el népét, hogy újraépítsék a templomot Jeruzsálemben. Múlt az idő, és most Nehémiás előkelő pohárnoki pozíciót töltött be Artaxerxesnél, egy későbbi királynál. De szíve még mindig szülőhazájában volt, különösen pedig Jeruzsálemben. Hallott népének ottani szenvedéséről és a városfalak lerombolt állapotáról.

05.19 Salamon imádta Istent

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 8,1-25

Salamon gyönyörű épülete "az Úr számára" épült fel, 1Kir 6,2, és pontos neve, hogy "az Úr háza", isteni lakóhelyre utal. Isten jelenléte nélkül a templom nagyon látványos, üres héj maradt volna. De miután a papok gondosan elhelyezték az "Úr szövetségének ládáját" a "szentek szentjében", a templom valójában "az Úr háza" lett, 8,6-11. Az Újszövetség azt tanítja, hogy a helyi gyülekezet "az Isten háza". Amikor az Úr Jézus itt volt, "meghallották, hogy a házban volt", Mk 2,1 (angol). Egy másik alkalommal, amikor "a házba bement... nem titkolhatta el magát", Mk 7,24.

11.14 Nagyság

„Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok." Máté 20,26-27

Az Újszövetség kétféle nagyságról beszél, és jó, ha ezt a kettőt megkülönböztetjük egymástól. Az egyik nagyság az ember helyzetével kapcsolatos, a másik pedig személyes jellembeli ismertetőjegyeivel.

04.14 Nagyság a szolgálatban mutatkozik meg

„...aki naggyá akar lenni közületek, legyen a szolgátok, és aki közületek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok." Máté 20,26-27

Mi az igazi nagyság?

01.23 Neki kell növekednie!

„És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek!" Jeremiás 45,5

Még az Úrért való munkának is van egy igen alattomos kísértése: „Naggyá lenni" - nevünket az újságban látni vagy a rádióban hallani. Ez igen veszélyes csapda. Megfosztja Krisztust a dicsőségtől, minket pedig a békességtől és az örömtől.

01.05 Kevés vagy sok?

„Sok ez a nép, amely veled van." Bírák 7,2

Mindegyikünkben megvan tudat alatt a vágy a „nagy számok" iránt, és a hajlam arra, hogy a sikert statisztikaszerűen mérjük. Van bennünk bizonyos lenézés a kicsiny csoportok iránt, míg a nagy tömegek figyelmet és tiszteletet ébresztenek mindenkiben. Milyen legyen a magatartásunk ezen a téren?

Héphaisztosz

Szerző: 
Babits Mihály

Anyám az égböl ledobott, az ebszem,
mert csúf valék és szégyenére, sánta;
teljes egész nap, teljes éjjel estem
mint hullócsillag, a nagy Óceánba.

Ott meddõ habtól ázott csonka testem
Eurynomé, az óceáni lányka
s Thetisz, az ezüstlábu asszonyisten
bevitték a zöld, márványos karámba,

Tartalom átvétel