Skip to main content

önteltség

05.12 Szokd meg, hogy ne legyenek szokásaid!

"Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké" (2Pt 1,8).

11.24 Heródes Agrippa

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 12,1-25

Ma egy olyan "világi ember"-t szemlélhetünk, aki kegyetlen és gyilkos volt, hogy jobban érvényesüljön. Élete figyelemre méltó módon fejeződött be Isten kormányzó keze nyomán. A róla szóló összes szentírási feljegyzés a Csel 12-ben található.

09.15 Nem akart bemenni

Dátum: 
2019.09.15

Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. (Lk 15,28)

A tékozló fiú bátyja azokat a derék, jó, vallásos embereket képviseli, akik nem lázadnak nyíltan, nem züllenek el, de a szívük ugyanolyan távol van az Atyától, mint a lázadó fiáké. Mert más dolog Isten közelében élni, vagy vele közösségben élni.

07.26 A bűnösök barátja

Dátum: 
2019.07.26

A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. (Lk 15,1)

Ezt a két csoportot mindig meg lehetett találni Jézus mellett: vámszedők és bűnösök, farizeusok és írástudók. Egymással nem elegyedtek, mert az utóbbiak mélyen megvetették az előbbieket. A vámszedők és bünösök igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák. A farizeusok zúgolódtak ellene és bírálták: „Ez (!) bűnösöket fogad magához."

06.30 Ezékiás és nehézségei

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 32

Belpolitikailag Júda királyságának ügyei évszázadok óta nem álltak ilyen jól. Nemzetközi értelemben azonban nem volt minden jól. A politikai horizonton ott lebegett Asszíria félelmetes kísértete, és éppen akkor, amikor Ezékiás a jólét csúcsán volt, beköszöntött a félelem. Soha nincs helye az önteltségnek!

"Ezen dolgok és igazságos cselekedetek után eljött Sénakhérib," 2Krón 32,1. Az Isten iránti hűség nem garantál nyugodt utat! Valójában éppen a jólét, amelyet Júda királysága most élvezett, tette vonzóvá azt az ellenség számára.

06.24 Uzzijjá felfuvalkodottsága

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 26,15-23

A siker csapdát rejteget. Uzzijjá bölcs elődje mondta: "Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság." Péld 16,18. (Magyar Bibliatanács ford. 1991). Sajnos, ez túlságosan is igaznak bizonyult Uzzijjá esetében. A 15-16. vers arról tájékoztat bennünket, hogy "csodálatos segítséget kapott; végül igen megerősödött. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott". Uzzijjá vége szomorú példája lord Acton kijelentésének, hogy "a hatalom általában megrontja az embert, és a teljes hatalom teljesen megrontja az embert".

Little Joe

Video: 
Video
Élt egy ember úgy hívták, hogy Little Joe.
Kezében mindig jól állt, s pengett a bendzsó.
Ha kedve támadt, lelőtt néhány kóbor banditát,
fehér lovával vágtatott a végtelenen át.
Bárhová ment, mindenhol ismerték nevét,
ha felkiáltott, belerengett a föld és az ég.
Fehér lován, ha megjelent úgy féltek az emberek,
ha Little Joe-tól meghallották ezt az éneket.

Dávid és Góliát

Video: 
Video

Erős harcos Góliát, minden embert lepipált.
Nem volt senki, ki vele szembeszállt.
Büszke volt és vakmerő, minden csatát megnyert ő.
Azt gondolta, neki semmi sem árt.

Refr.:

Góliátnak volt egy nagy hibája:
Mindig sokat képzelt magáról,
Góliátnak volt egy rossz szokása:
Az Élő Istennel sosem számolt!

Tartalom átvétel