Skip to main content

bátorság

05.20 A valóság birodalma

"A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket" (Lk 21,19).

09.06 Az erős szív

Dátum: 
2019.09.6

„Reménykedj, az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!" (Zsolt 27,14).

 Szüntelenül reménykedjél! Az Úrban reménykedjél! Érdemes reménykedni benne. Soha nem hagyja cserben azt, aki őbenne bízik.
Ne csüggedj el a reménykedésben! Számíts nagy szabadulásra és légy készen, hogy Istent dicsérd érte.

08.09 Jeremiás, a férfi

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,1-5; 16,1-2.8-9

Még Jeremiás megszületése előtt történt, hogy Isten, előzetes értesítés nélkül lenyúlt a magasból, és a papot kijelölte prófétájául. Jeremiásnak nyugtalan politikai körülmények között kellett szolgálnia Istent, ami megmagyarázza, miért parancsolta meg neki Isten, hogy ne házasodjon meg, 16,2, és be se lépjen lakodalmas házba, 16,8. Isten kevés emberének volt része keserűbb tapasztalatokban, mint Jeremiásnak. Vérrokona elárulta, szülővárosának emberei pedig az életét fenyegették, ha folytatja nemkívánatos jövendöléseit, 11,21. Mindennap gyalázat és nevetség volt a társa, 20,8.

08.07 A boldog élet szabályai

Dátum: 
2019.08.7

„Csak légy igen erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked! Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz!" (Józs 1,7).

05.29 A halászok követték

Dátum: 
2019.05.29

"És így szólt hozzájuk Jézus: 'Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek benneteket'" (Mk 1,17).

04.28 Teljes bátorsággal

Dátum: 
2019.04.28

Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet... (ApCsel 4,29)

Ez az imádság akkor hangzott el, amikor üldözni kezdték a keresztényeket Jeruzsálemben. Nem védelmet kértek Istentől, végképp nem valami rosszat az ellenségre, hanem azt, hogy továbbra is teljes bátorsággal hirdessék az igét. Ebből lesz az ellenségnek is a legnagyobb haszna.

04.07 Emberektől nem félve

Dátum: 
2019.04.7

"A Föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled" (5Móz 28,10).

02.28 Józsué bölcsessége és bátorsága

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 14,6-10; Józsué 1,1-6; 17,14-17; 22,1-6

Ma összpontosítsunk Józsué bölcsességére és bátorságára.

02.23 Bizonyságtételünk módja

Dátum: 
2019.02.23

...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. ...szelíden és tisztelettudóan... (1Pt 3,15-16)

Hogyan kell Jézus Krisztus tanítványának számot adnia a hitéről? Isten igéje ehhez is nyújt hasznos szempontokat.

02.22 Bizonyságtételünk akadályai

Dátum: 
2019.02.22

...Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet... (ApCsel 4,29)

A Jézusról szóló bizonyságtétel legfőbb akadálya, ha magunk sem hisszük igazán, amit mondanunk kellene. Ha úgy akarunk Isten szeretetéről beszélni, hogy mi sem ismerjük még azt, és nem abból élünk. Ilyenkor vizsgáljuk meg magunkat, mit hiszünk tulajdonképpen! Vegyük komolyan a bátorítást: hidd, amit hiszel!

02.18 Mózes bátorsága és együttérzése

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 2,11-19; 3,6; 5Mózes 5,5.23-27; Zsidók 12,21

Mózes bátorsága. Joggal mondták, hogy a bátorság nem a félelem hiánya, hanem képesség annak figyelmen kívül hagyására és legyőzésére. Mózestől bizonyára nem volt idegen a félelem, mégis nagy személyes bátorságot mutatott mind Isten, mind ember előtt.

10.30 A bátorság ára

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 26,1-24.

JERÉMIÁS SZOLGÁLATA bánatba merült. Minthogy kinevették küldetését, megtérés nem volt. Az Úrtól származó minden üzenet növekvő ellenségeskedést eredményezett a nép részéről. Passúr megverette és börtönbe záratta, 20,2. Ez az üldözés mélyen beleégett a próféta tudatába. Csalódottnak és becsapottnak érezte magát, 20,7-8. Mai olvasmányunk áttekinti megbízatásának teljesítését, és annak árát.

56 ÉL

Video: 
Video

Nekünk nem jutott más, csak a szürke ködbe burkolózó fák.
Idegen katonák zaja, nálunk az ávós fekete autón járt.
Pedig vártuk hogy új tavasz ébred és eljön a hosszú, forró nyár
De csak jéghideg tél jött és itt maradt 33 éven át.

Közben senki se' beszélt róla, tudod, nem volt szabad
Csak az emlékét őrizték azok a pesti tűzfalak.

De most itt vagyunk, emlékezünk. 
Magyarok voltunk, magyarok leszünk.
Amíg szól a dal '56-ért, míg szívünk dobog, '56 él!

Ma már szólhat a dal a Corvin-közben lelőtt srácokért

10.13 Félelem és bátorság

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 4,1-16

AZ 1-13. VERS fejezi be az első közbevetett megjegyzést, és folytatja a nyugalom témáját. Nyugalom az ember számára, amely a teremtésben Isten gondolatában volt, Ezt megismételte a törvényben, és hosszú idővel azután a zsoltárokban, de még nem valósult meg. Isten azonban nem fog ettől eltérni. Az ember hibája ellenére a nyugalom ígérete még mindig megvan (1. v.); meg is marad (9. v.). Ez a nyugalom jövőbeli; ennek az a bizonyítéka, hogy nem nyugodtunk meg a cselekedeteinktől (10. v.). Az ember megtapasztalása az Édenben (4. v.), valamint Kánaánban (8.

09.13 Ha erőtlen, tartózkodó, tájékozatlan vagy

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 24,10-12

EZ A HÁROM VERS olyan szakaszt állít elénk, amelyben bátorságunkat kivételes igénybevétel 10. v., valamint kikerülhető felelősség teszi próbára, 11-12. v. A két próba előtt az igazi pásztori szívű ember szilárdan meg fog állni, de a béres elmenekül, rossz helyzetbe kerül, 10. v., reménytelen feladatra, 11. v., és megbocsátható tájékozatlanságra hivatkozva, 12, v.

07.01 Asa: keresd az Urat és az ő erejét

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 15,1-16,14

ROBOÁM, SALAMON FIA „elhagyta az Úr törvényét" és „az Urat szíve szerint keresni nem akarta", 12,1.14. De unokája, Asa, azt tette, ami „jó és igaz" volt „és megparancsolta Júdának, hogy az Urat... keressék", 14,2.4. Tíz éven keresztül béke volt. Az istenfélő embernek azonban mindig ellenállásra kell számítania. Hatalmas etióp hadsereg támadta meg Júdát, de Isten válaszolt Asa imádságára, és azok vereséget szenvedtek, 14,9-15.

05.20 Pál evangelizáló módszere

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 14,1-28

PÁLLAL EGYÜTT utazva megláthatjuk szolgálatának néhány jellegzetességét. A fejezet három szakasza: Ikónium (1-6. v.), Listra (7-20), valamint a visszatérés Antiókhiába (21-28), mind felhívja a figyelmünket azokra az elvekre, amelyek evangéliumi munkáját uralják. Talán megtanulhatjuk, hogy átvigyük azokat a gyakorlatba személyes és gyülekezeti bizonyságtételünkbe.

01.29 Jön a Király

OLVASNIVALÓ: 
Máté 21,1-16

AZ ÚR bevonulása Jeruzsálembe fokozott érdeklődéssel és lelkesedéssel járt. Adja Isten, hogy felfogjunk egy keveset abból az izgalomból, amely mindig elfogja azokat, akik „a királyt ékességében látják" (Ézs 33,17). Figyeljük meg a Királyt jellemző vonásokat:

10.20 Ki megy el?

„Dávid eltikkadt, és azt mondta: Ki hoz nekem vizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van?" 1Krónika 11,17

18. Átkelés a Jordánon (Józs 1;3;4)

Igehely (történet): Átkelés a Jordánon (Józs 1;3;4)

Aranymondás/kulcsige: Józs1.5 Nem maradok el tőled, nem hagylak el 1Jn. 5.3: "Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek."

Óracél: Lássák meg a történetben, hogy Isten előttünk jár, és ha őt követjük, akkor nem esik semmi bajunk.

Fő üzenet, központi igazság: Ha Istent követed, nem esik semmi bajod.

Üzenet/téma:

Tartalom átvétel