Skip to main content

gazdagság

07.04 Adjatok, és nektek is adatik!

„A jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor 9,7).

08.18 Voltál-e már szótlanul szomorú?

"Az pedig, mikor hallotta ezt, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt" (Lk 18,23).

02.14 Osztályrészem

Dátum: 
2019.02.14

Zsoltárok 16,1-11

OSZTÁLYRÉSZEM

Ebben a zsoltárban Dávid Isten gondviselésére bízza magát, minden jó egyetlen forrására, amit tapasztal. Örül, hogy Isten népe között lakik az országban. Azt mondja, hogy bármilyen kísérlet, hogy hamis istenektől kapjon valaki segítséget, bűn, és végül fájdalomba vezet. Ő egyedül Istenhez tartozik.

12.15 Félix

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 23,25-26.34-35; 24,22-27

Félixnek minden természetes képessége és személyes története megvolt, ami tökéletessé tette egy politikai szerep betöltéséhez. Úgy látszik, hogy életét rabszolgaként kezdte, de elnyerve szabadságát sikerrel törekedett a császári udvar kegyeire. Félixnek, miután magas hivatalra tett szert, két fő ambíció lebegett a szeme előtt - a siker és a gazdagság.

11.15 Határtalanul gazdag

Dátum: 
2019.11.15

"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban" (Fil 4,19).

 Pál Istene a mi Istenünk is, aki megelégíti minden szükségünket. Pál ezt biztosra vette a filippiekkel kapcsolatban, és mi is biztosra vehetjük magunkra nézve. Isten megteszi ezt, mert Ő ilyen Isten: szeret és örömmel áld meg minket, és végül Ő dicsőül meg azáltal, hogy így cselekszik. Könyörülete, hatalma, szeretete és hűsége mind összefog, csakhogy mi ne lássunk szükséget.

10.11 Beszűkülni vagy elmélyülni?

Dátum: 
2019.10.11

Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez... az ember... eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. (Mt 13,44)

A példázatbeli ember szántogatott, s az ekéje beleakadt valamibe. Kiderült, hogy valamikor kincseket ástak el oda. Elmegy tehát, örömében eladja mindenét, és megveszi azt a földet.

07.21 Van-e a pénznek szaga?

Dátum: 
2019.07.21

De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel... (1Tim 6,6 - Károli)

A keresztény ember számára nagyon fontos a pénz eredete. Mert a pénznek igenis van szaga, és ha tisztátalan pénz kerül hozzánk, megbűzhödik tőle az egész életünk. Tiszta az, amit a munkájáért kap valaki, amit ha szükségbe kerül, testvérek szeretettel adnak (tudni kell elfogadni is), és néha Isten készít ajándékot, „akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget" (Zsolt 127,2).

05.25 Isten tárháza

Dátum: 
2019.05.25

"Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát" (5Móz 28,12).

Ez az ígéret az esőre vonatkozott, amelyet megad az Úr a maga idejében. De az eső csak jelképezi mindazt a mennyei felüdülést, amelyet az Úr készségesen megad népének. Milyen drága az az eső, amely az Úr népét üdíti fel!

05.20 Salamon gazdagsága

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 10,14-29

Salamont bölcsessége, munkája és istenfélelme gazdag emberré tette. "Feljebb magasztaltatott Salamon király gazdagsággal és bölcsességgel a földön való minden királynál", 23. v. Salamon nagy gazdagsága Isten népe iránti nagy érdeklődésének és vele való törődésének volt az eredménye. Nem hasonlított a "nadályhoz" (pióca), akinek két lánya ezt kiáltotta: "addsza, addsza", Péld 30,15. Salamon Istentől kért "értelmes szívet, hogy ítélni tudja a népet", és kapott "gazdagságot és tisztességet" is 3,9-13.

04.02 Vándorok böjtje

Dátum: 
2019.04.2

...kérlek titeket, mint jövevényeket...: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. (1Pt 2,11)

A böjt nem valami vallásos indíttatású, öncélú önsanyargatás, hanem egyetemes törvény. Lemondás nélkül nem lehet eredményeket elérni. Aki művészi fokon játszik egy hangszeren, naponta több órán át gyakorol. Társai játszanak, szórakoznak, ő pedig ül és „gyötri magát". Ez néha öröm neki, néha valóban gyötrelem, de a cél érdekében vállalja, és megéri. Ugyanez az élsportolók sorsa is.

09.29 Nagyobb lehetsz Keresztelő Jánosnál

„Aki utánam jön, erősebb nálam...Ő Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket" (Mt 3,11).

09.10 Látszólagos ellentmondások

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 13,1-25

HOGYAN LEHET VALAKI gazdag úgy, hogy még sincs semmije? Vagy hogyan lehet valaki szegény, és rendelkezhet mégis nagy gazdagsággal? A 7. vers azonban azt mondja, hogy ilyen esetek előfordulhatnak. A Biblia továbbá illusztrációkat szolgáltat a kijelentett megállapításokhoz. Például ott volt Hámán, dicsekedhetett családjának „gazdagságának dicsőségével", Eszt 5,11, de ezt kellett mondania: „De mindez semmit sem ér nékem", 13. v Nagyon gazdag volt, de ez értéktelen volt számára, amíg Márdókeus élt.

12.24 Mi, vagy Ki a várad?

"A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli." Példabeszédek 18,11

Annak a gazdag embernek, akiről Lukács evangéliumában olvasunk, annyi gazdagsága volt, hogy egyáltalán nem is tudta, mit kezdjen vele. Ezért elhatározta, hogy lerontatja csűreit és magtárait, és nagyobbakat építtet. Csakhogy nem tudta: mihelyt építési terveit megvalósította, meg fog halni. A gazdagsága nem őrizheti meg a haláltól és a sírtól!

10.29 Bezárod a szíved?

"Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete?" 1János 3,17

Orvosi körökben elképzelhetetlen, hogy valaki feltalálná a rák gyógyszerét, és ne közölné ezt a világ valamennyi rákos betegével. Ha ezt a tudást megtartaná magának, az embertelenség lenne!

05.24 Elszegényedés

„Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik." Példabeszédek 13,11

04.12 Az igazi gazdagság

„Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit?" Lukács 16,11

01.14 Dúsgazdag koldusok

„Minden a tietek." 1Korintus 3,21-23

Tartalom átvétel