Skip to main content

önfeláldozás

06.08 Mi következik ez után?

Határozd el, hogy többet ismersz meg, mint mások.

"Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket" (Jn 13,17).

02.24 Az áldozat öröme

"Én pedig nagy örömest áldozom és esem áldozatul a ti lelketekért" (2Kor 12,15).

11.07 Barnabás (2)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 11,25-30; 13,1-4; 15,37-39; Galata 2,11-13

Barnabás önfeláldozó ember volt. Antiókhiában nagy hasznát vették. Azonban szellemben elég alázatos ahhoz, hogy megértse, egymaga nem tudja ellátni a növekvő gyülekezet minden szükségét. Volt annyi ítélőképessége, hogy meglássa, a tanításban segítségre van szüksége, és felismerte, hogy erre a feladatra a tarzusi Saul az alkalmas ember. Barnabást nem tartotta vissza az a gondolat, hogy Saul eljövetele őt háttérbe szoríthatja. A munka előmenetelét tartotta szem előtt, elment Tarzuszba, hogy megtalálja Sault, és magával vitte, hogy munkatársa legyen.

05.24 Odaadom az életemet

Dátum: 
2019.05.24

...nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel... (Fil 2,6)

Hogyan valósult meg Jézus életében a gabonamag sorsa? Nézzünk meg három igét!

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok." (2Kor 8,9)

04.16 Jonatán vitézi tettei

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 13,1-4; 14,1-16.45; 18,1-4; 26,42

Ha a Biblia legkiemelkedőbb alakjairól beszélünk, mindenképpen meg kell említenünk Jonatánt is. Olyan időkben élt, amikor Izráel nagy nehézségekkel küzdött, az ő személyes körülményei pedig nagyon bonyolultak és rátermettséget igénylők voltak. Ő úgy jelenik meg mint sok értékes tulajdonsággal rendelkező férfi.

02.24 Ki nem lehet Jézus tanítványa?

Dátum: 
2019.02.24

Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. (Lk 14,27)

Egy alkalommal Jézus nagyon szigorúan beszélt arról, hogy mi tesz valakit alkalmatlanná arra, hogy az ő tanítványa legyen. Három okot említett:

02.02 A kereső ember

Dátum: 
2019.02.2

Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. (Lk 19,3-4)

Aki keresni kezdi Jézust, bizonyos lehet benne, hogy Jézus már előbb kereste őt.

A Fiú

Egy vagyonos ember és a fia minden különleges művészi alkotást össze akartak gyűjteni. Minden megtalálható volt a gyűjteményükben Picassótól-Raffaellóig. Gyakran leültek együtt és csodálták a nagyszerű munkákat.
Mikor a vietnami konfliktus kitört, a fiú elment a háborúba. Bátran életét adta, mikor megmentett egy másik katonát. Amikor az apa megtudta, mélyen gyászolta egyetlen fiát. Hónapokkal később, épp karácsony előtt kopogtattak az ajtón. Egy fiatalember állt az ajtóban, hatalmas csomaggal a kezeiben.

fest.jpg

Önfeláldozás vagy kegyelem?

Egy kisfiúnak az édesanyja meghalt, egyedül maradt az apjával. Az apa szigorú ember volt, nem engedte gyermekét szabad útra, gondolata, akarata szerint. Ez a gyermek 15 éves korában megszökött. Azt mondta, nem tudok így élni, önálló akarok lenni. Nekem ne parancsolgassanak. Ez a fiú 25 éves korában belekerült egy, az uralkodó elleni lázadásba a középkori Franciaországban. Az összeesküvésben tíz fiatalember volt. A lázadást leleplezték és mind a tíz fiatalembert guillotine általi halálra ítélték.

images.jpg

01.25 Isten szeretet

„Isten szeretet." 1János 4,8

Amikor Krisztus eljött, a szeretet új szavával ajándékozta meg a görög nyelvet: „agapé". A görögöknek már volt szava a barátságra („fília") és az érzéki szerelemre („erosz"), de nem volt szava annak a szeretetnek a kifejezésére, amelyet Isten mutatott meg akkor, amikor egyszülött Fiát adta, és amelyről kívánja, hogy az övéi is ezzel a szeretettel szeressék egymást.

Jézus a legifjabb tanítványhoz

Szerző: 
Szerb György

Bizony egyszer majd fölserdülsz fiam
és állkapcsodon felpattan a zár,
és beszélned kell. De az emberi szó
nem oszlik, mint a füst, vagy mint a köd,
hanem mint az érc a térben megmarad,
nem keveredik el és nem vegyül,
s ha létrehoztad, súlyát hordozod,
mert tett a szó, melyért felelni kell.
S az időben is, mint a gondolat,
(mely számmal nem jelölhető elem)
akképp marad meg változatlanul,

Az igazi szeretet

Erik szívesen magával vitte Bobit, a kutyáját, hogy a patak mentén felfedező utat tegyenek a tanyájukon. Egyszer, amikor a legelőn jártak, Erik meglátott egy tehenet biztos távolban. De ahogy megálltak, hogy bizonyos nyomokat szemügyre vegyenek, dühödt tehénbőgést hallott, és valami nagy robajjal áttört a bozóton. Földbe gyökerezett a lába, ahogy egy fekete tehén rá akart rohanni.

Tartalom átvétel