Skip to main content

felfuvalkodás

09.21 Békességünk

Dátum: 
2019.09.21

Efezus 2,13-18

06.24 Uzzijjá felfuvalkodottsága

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 26,15-23

A siker csapdát rejteget. Uzzijjá bölcs elődje mondta: "Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság." Péld 16,18. (Magyar Bibliatanács ford. 1991). Sajnos, ez túlságosan is igaznak bizonyult Uzzijjá esetében. A 15-16. vers arról tájékoztat bennünket, hogy "csodálatos segítséget kapott; végül igen megerősödött. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott". Uzzijjá vége szomorú példája lord Acton kijelentésének, hogy "a hatalom általában megrontja az embert, és a teljes hatalom teljesen megrontja az embert".

06.23 Uzzijjá jólétet teremtett

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 26,1-15

Uzzijjá uralkodása néhány elődjééhez hasonlóan két szakaszra oszlik. A kulcsszavak: jólét és felfuvalkodottság.

Korai sikere volt Elát visszafoglalása. Ez a város különösen fontos volt a Vörös-tenger melletti helyzete és a kereskedelmi útvonalak stratégiai irányítása miatt. Salamon sokat használta a külföldi kereskedelemben, 1Kir 9,26-28, és sok éve már nem volt izraelita kézen, de most újra rákerült Júda térképére Uzzijjának köszönhetően.

11.13 Tírusz, mint a Sátán kiábrázolása

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 28,1-19

BÁR EZÉKIEL FOGSÁGBAN volt, nem szolgált részletekkel a nagy világbirodalmak megítélésével kapcsolatban, mint amilyen Babilon is volt. A 12-24. fejezetben inkább Jeruzsálem és Izráel megítélésére vonatkozóan adott meg sok részletet, míg a 25-32 fejezetben az ígéret földjével szomszédos nemzetekkel foglalkozik. A 26-28. fejezet elsősorban Tíruszról szól, míg a 28,1-19 méginkább a Sátán felemelkedésére és bukására jellemző. Ugyanis a Sátán a fő oka minden csalásnak, bálványimádásnak és gonoszságnak a nemzetek között, és ha ezeket ítélik meg, akkor egyúttal a Sátánt is.

09.30 A vádak könyve (1)

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 13,1-16,14

A „VÁD" ISTENI kijelentés, rendszerint ítélet, amely ránehezedik azoknak az embereknek a szellemére, akik kapják. A próféta tiszte nem volt sem könnyű, sem népszerű. Isten ítéletének hirdetése sohasem lehet gyönyörűség.

04.07 Vereség! Ilyen hamar?

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 7,1-26

NE TEGYEN BENNÜNKET a siker gondatlanná, vagy önteltté, mert jerikói győzelmünket vereség követheti. Kisebb akadályok nagyobb szerencsétlenségeket hozhatnak. Figyeljünk meg három dolgot:

03.31 Legyenek kipróbált emberek

„Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék." 1Timóteus 3,6

Tartalom átvétel