Skip to main content

megítélés

10.11 Élőknek és Halottaknak Ítélője

Dátum: 
2019.10.11

2Timóteus 4,1-5

09.14 Képzelőerő vagy engedelmesség

Engedelmesség

"...a Krisztus iránt való egyenesség..." (2Kor 11,3).

04.15 Visszaesés az elmélyülésben

"Jóllehet Izraelből a magaslatokat nem irtották ki, mindazonáltal Asának tiszta szíve volt egész életében" (2Krón 15,17).

12.16 Az ítélet Istene is az Úr

Dátum: 
2019.12.16

...sebed gyógyíthatatlan..., mert van-e, akin nem gázolt át örökös gonoszságod?! (Náh 3,19)

Náhum próféta megjövendölte, hogyan fog elpusztulni Asszíria fővárosa, Ninive. A könyvében leírtak Kr. e. 612-ben olyan pontosan beteljesedtek, hogy némelyek gyanakodtak, hogy ez nem is jövendölés, hanem utólagos leírás volt. A tudományos vizsgálat azonban állítja, hogy ez a rövid könyv jóval 612 előtt keletkezett.

07.06 Új kezdés

Dátum: 
2019.07.6

Ezután Jósáfát Jeruzsálemben maradt. De újra meg újra kiment a nép közé,... és megtérítette őket őseik Istenéhez, az Úrhoz.(2Krón 19,1-7)

Jósáfát épségben tért vissza Jeruzsálembe. Isten nagy csodája volt ez, ő mentette meg az életét. És mi fogadja? Eléje ment Jéhú próféta, és ezt mondta: az istentelennek kellett segítened? Nagyon haragszik rád az Úr! Úgy, mint Nátán Dávidnak, szemébe mondja bűnét. Szép kis fogadtatás a nagy sokk után.

03.16 A Lélek kardja

Dátum: 
2019.03.16

Vegyétek fel... a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. (Ef 6,17)

Az Isten fegyverei közt ez az egyetlen támadófegyver. De mit támad vele Isten? A bennünk és körülöttünk levő bűnt. S ebből a célból adja nekünk is.

„...Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál..., megítéli a szív gondolatait és szándékait." (Zsid 4,12) Isten igéje leleplezi a bennünk levő gonoszt, és ha befogadjuk, megtisztítja az életünket.

02.21 Mózes állhatatossága és ítélőképessége

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 33,5-7; Zsoltár 106,7-29

Mózes nagy állhatatossága főleg az egyiptomi fáraóval valamint az Izráel népével szembeni magatartásában nyilvánult meg.

02.05 Az igazságnak elég tétetett

Dátum: 
2019.02.5

"Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket" (2Móz 12,13).

Számomra Krisztus drága vére vigasztalás, Isten előtt pedig szabadulásom záloga. Még amikor magam képtelen vagyok is azt észlelni, Isten Krisztus vérére néz, és elmegy mellettem, "kihagy" az ítéletből. Ha éppen elhomályosodnak hitem szemei, akkor is biztonságban lehetek, mert Isten szemei nem homályosodnak el, Ő állandóan látja a nagy Áldozat vérét. Micsoda öröm ez!

08.19 Pál imája

OLVASNIVALÓ: 
Filippi 1,1-11

AZ APOSTOL úgy ír, mint Jézus Krisztus rabszolgája, hogy bemutassa Krisztus iránti osztatlan hűségét, és hangsúlyozza az alázatosság és szerénység eszméjét. Minden hívő áron van megvéve (1Kor 6,19-20), ezért ilyen jellemvonásokat kell mutatnia. Az a szó, hogy „szentek", „elkülönített embereket" jelent, és ezt életükben kell bemutatniuk, hogy el vannak különítve Istennek. Helyzetüket tekintve Krisztusban voltak, de életüket gyakorlatilag Filippiben élték. Életüknek teljesen összhangban kellett lennie Krisztusban nyert helyzetükkel, ezért kegyelem és békesség volt biztosítva számukra (1-2.

04.25 Szólj, mert hallja a Te szolgád

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 3,1-4,1a

SÁMUEL ANYJA ezt énekelte: „Híveinek lábait megoltalmazza (az Úr), 2,9. Az igazságról énekelni nem elég. Fiának, Sámuelnek most bizonyítania kell ezt, mégpedig olyan szentélyben, amelyet Éli fiai megszentségtelenítettek. Mert éppen ott kezdte meg szellemi előrehaladását, gyermekkorától szolgálva az Úrnak, 3,1, míg érett prófétájává lett, 19. v.-től. „Tarts meg engem Istenem", Zsolt 16,1.

11.05 Lelkiismeret

„Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet." 1Timóteus 1,19

A lelkiismeret belső ellenőrzés, amit Isten az emberbe helyezett, hogy a helyes magatartást jóváhagyja, és ami rossz, az ellen tiltakozzék. Mikor Ádám és Éva vétkezett, a lelkiismeretük elítélte őket, és hirtelen észrevették, hogy mezítelenek.

06.22 Hit és hiszékenység

„Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg." 1Tesszalonika 5,21

05.31 Illetéktelenek

„A nem szellemi (természeti) ember pedig nem fogadja el az Isten Szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni." 1Korintus 2,14

03.31 Legyenek kipróbált emberek

„Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék." 1Timóteus 3,6

A Ne ítélj hamis filozófiája

A „NE ÍTÉLJ” HAMIS FILOZÓFIÁJA

A “ne ítélj” filozófiája mindenhol terjed. Segít kialakítani a világot uraló szuperegyházat az utolsó időkben, mert megakadályozza, hogy a hívők gondolkozzanak, és Isten Igéje alapján elutasítsák azt, ami szembe megy az Igével. A végidők hitehagyása lelki védelem nélkül sokkal könnyebben terjed. Persze, ha valamit mégis gyorsan meg szoktak ítélni, szinte háttértől függetlenül az általában a helyes bibliai ítélethozatal és a bibliai elkülönülés az aposztáziától.

Tartalom átvétel