Skip to main content

kereszt

Kereszt és a szárnyalás

Azok, akik megtanulták a keresztet magukra venni, azt fogják tapasztalni, hogy az lelkük számára az lesz, ami a madárnak a szárnya és a hajónak a vitorlája.

1Kor 1.18 A keresztről szóló üzenet bolondság azok számára, akik elvesznek, de számunkra, akik az üdvösség felé haladunk, Istennek erejét jelenti.

Erő a keresztben

Krisztus ereje a keresztben volt. A mi erőnk is a keresztben van. Csak azok tudják legyőzni a világot, akik fel tudják venni érte a keresztet.

Lk 14. 27 Aki nem veszi vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem, az nem lehet a tanítványom!
2Tim 3. 5 Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus!

09.23 Én is felmegyek Jeruzsálembe

"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe" (Lk 18,31).

01.08 Élő-e az áldozatom?

 "Megépítette ott Ábrahám az oltárt... és megkötözte az ő fiát, Izsákot" (1Móz 22,9).

09.23 Nikodémus, az Úr embere

OLVASNIVALÓ: 
János 7,50-52; 19,39-42

Nikodémus már bízott az Úrban, mégis csak titkos tanítvány volt. A sátoros ünnepet megelőző napok alatt az Úr Jeruzsálem városában tartózkodott. Az egyszerű emberek zavarban voltak, hogy vajon Ő-e "a próféta", vagy talán "a Krisztus". A Szanhedrin, figyelembe véve a növekvő érdeklődést, elküldte a templomőrséget, hogy tartóztassák le. Azok üres kézzel tértek vissza, és bizonyságot tettek, hogy "soha ember úgy nem beszélt, mint ez az ember", ami feletteseiket ingerültté tette. Úgy látszik, a katonákat lenyűgözte az Ő tanításának ellenállhatatlan természete.

01.31 Az igazi bizonyíték

Dátum: 
2019.01.31

Szeretlek benneteket - mondja az Úr. De ti azt kérdezitek: Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? (Mal 1,2)

Istentől bármit kérdezhetünk, ő türelmesen válaszol, vagy viszontkérdéssel gondolkozásra serkent. Ha viszont szemtelen, gőgös kérdést intézünk hozzá, az mindig leleplezi vakságunkat: azért beszélünk így, mert nem látjuk a valóságot. S az Istennel szembeni vádjaink csak a tőle való távolságot igazolják.

06.12 A hívő ember viszonya a bűnhöz (1.)

OLVASNIVALÓ: 
Róma 6,1-6

EZ a fejezet azzal foglalkozik, hogy milyen a viszonya a megigazult bűnösek a bűnhöz, nem az érvelés hosszan tartó gondolatmenetével, hanem illusztrációk sorozatával, amelyek némiképpen egymásba fonódnak, mert nincsen olyan analógia az emberi életben, amely pontosan megfelelne a szellemi viszonyoknak.

24. Feszítsd meg

Igehely (történet): Feszítsd meg! Mt 27,15-26

Aranymondás:                ApCsel 2,36 Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.

01.03 Az ördög mesterkedései

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 2,16-17; 3,1-6

NYILVÁNVALÓ a kígyó szavaiból, hogy teljesen tudatában volt az isteni tiltó rendelkezés pontos kifejezésének. Látjuk, hogy pontosan tudta idézni azokat a szavakat, amelyeket Isten használt - „a kert minden fájáról", 2,16; 3,1, „bizony meghalsz", 2,17; 3,4, „amely napon" és „eszel arról", 2,17; 3,5. Következésképp olyasmit kérdez Évától, hogy vajon Isten mondott-e valamit, amiről ő tudta, hogy nem mondta Isten, 1. v.

Neked mit jelent? (Do You Believe?)

A tavaly a tengerentúlon nagy sikert aratott God’s Not Dead (Isten nem halott) című keresztény szellemiségű dráma – melyben az új diák vitába keveredik filozófia professzorával Isten létezéséről – alkotói ezúttal szintén “istenes” filmet forgattak Mira Sorvino, Sean Astin, Delroy Lindo, Brian Bosworth és Cybill Shepherd

07.28 Tékozló fiú

„Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani." Ézsaiás 55,7

A bűnös fél, hogy Isten nem fogadja el őt. Az elbukott, de bűnbánatra kész ember kételkedik abban, hogy Isten valaha is el tudja-e felejteni vétkeit. Igeversünk azonban arra emlékeztet bennünket, hogy akik megtérnek az Úrhoz, azokat Ő teljes irgalommal és bűnbocsánattal fogadja.

04.18 Homályosan látva

„Mert most tükör által homályosan látunk..." 1Korintus 13,12

Keresztyén életünk során ritkán mutatkozik meg ez az igazság oly világosan, mint amikor az Úr asztalánál összejövünk, hogy Őróla és az Ő értünk szenvedett haláláról megemlékezzünk. „Tükör által homályosan látunk..."

Nails in Your Hands

Video: 
Video

"The Nails In Your Hands"

The nails in Your hands
The nails in Your feet
tell me how much You love me.
The thorns on Your brow
They tell me how
You bore so much shame to love me.

And when the Heavens pass away
All Your scars will still remain
And forever they will say
Just how much You love me.

Forever my love
Forever my heart
Forever my life is Yours
It's Yours

The nails in Your hands
The nails in Your feet
tell me how much You love me

25. Jézus kereszthalála

Igehely (történet): Mk 15,20 - Mk 16,1-8: Jézus keresztre feszítése, halála, eltemettetése és feltámadása

Aranymondás/kulcsige: Ézs 53,5:"a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg."

Óracél: Ismerjék meg húsvéti ünnepkör valódi tartalmát

Fő üzenet, központi igazság: Jézus helyettünk vállalta a kínzást, a halált, mert nagyon szereti az embert.

Üzenet/téma:  

09.28 Mit jelent Krisztust követni?

Dátum: 
2019.09.28

Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. (Mt 16,24)

Jézus Krisztus elmondja ebben a mondatban, hogy mit jelent őt követni. Már maga ez örömhír, hogy lehet őt követni, vagyis hogy van egy másik út is, mint amelyen mindnyájan elindultunk. Az a széles út, amely a pusztulásba vezet, de ő mutat egy másikat, amely az életre visz. Át lehel jönni erre, lehet engedni az ő hívásának.

15. Meghalt értem

Meghalt értem

(Pintér Béla: Gyerexáj album)

Az óra menete:

Cél: Add a szíved Jézusnak, hadd formálja át!

Fókusz: Jézus a saját vére árán megmentett minket a bűneink következményétől. Ha gyermeke leszek, és beismerem gyengeségeimet, segít nekem.

Kulcsszavak: kereszt, váltságdíj, feltámadás, szeretet, ismer, mindentudás, örökélet

1. Fantáziamozgató :

A kereszt botránya 4. rész - Elbánás azokkal a bibliai helyekkel, melyek zavarba hoznak

Video: 
Video

Baján járt 2011. október 22-23.-án Schlingloff Sándor, aki a kereszt botránya címmel előadássorozatot tartott. Ez a negyedik, a befejező rész.

Tartalom átvétel