Skip to main content

érzelem

04.22 Dávid mély érzései Isten népe iránt

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 30,1-18.21-24

Mai olvasmányunk feltárja Dávid érzéseinek mélységét Isten népe iránt. Jól tesszük, ha követjük ezt az őszinte szeretetet és gondoskodást, és megfigyeljük, ahogyan ő ezt kimutatta az emberek iránt. Mi mindnyájan túl gyakran kevés érdeklődést mutatunk az Úr népének jóléte iránt.

A szeretet másik neve: idő

A padlás félhomályában a magas, hajlott hátú öregember még jobban meggörnyedve igyekezett odajutni a felhalmozott dobozokhoz az egyik padlásablak mellett. A pókhálókat félresöpörve leemelte a felső dobozt, s a fény felé tartva egyik fényképalbumot a másik után szedegette ki belőle. Valaha csillogó, most már megfakult tekintete vágyakozva várta, hogy meglássa azt, akiért feljött ide.  Úgy indult az egész, hogy emlékeiből előbukkant élete nagy szerelme, s tudta, hogy ezekben az albumokban találhat fényképet róla.

images.jpg

A fekete lufi

Egy néger kisfiú nézte a léggömbárust a vásárban. Az árus jó üzletember lévén eloldozott egy piros lufit, amely felszállt a magasba, és egy sereg reménybeli fiatal vásárlót vonzott oda. Aztán felengedett egy kéket, majd egy sárgát és végül egy fehéret is. Egymás után felszálltak a magasba, mígnem eltűntek a szem elől. A kis néger egy darabig álldogált egy fekete léggömb előtt, majd megkérdezte:
- Uram, ha elengedné a feketét is, az is felszállna olyan magasra, mint a többi?

letoltes.jpg

01.26 A szeretet gyakorlati

„Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást." 1János 4,11

A szeretetet nem szabad úgy elképzelnünk, mint valami ellenőrizhetetlen és kiszámíthatatlan érzést. Isten parancsolja nekünk, hogy szeressünk, és ez teljesen lehetetlen volna, ha a szeretet valami nehezen megfogható alkalmi hangulat lenne, amely jön és megy, mint pl. egy meghűlés. A szeretet kiterjed érzelmeinkre is, de sokkal inkább az akarat dolga, mint az érzéseké.

Kicsoda az ember?

Szerző: 
Dr, Larry Crabb

Az első Larry Crabb könyv, amely hazánkban megjelent!
Témája:
Minden ember rendezett kapcsolatra vágyik. Egyetlen érzelem sem összeférhetetlen a lelki érettséggel. Tény viszont, hogy minden érzelem hasznos. Kell, hogy egyre jobban rádöbbentsenek bennünket, mennyire nem vagyunk függetlenek Istentől...
Nagyon alapos, mély lelkigondozói könyv, amely egy lelkigondozónak sem hiányozhat a könyvespolcáról!

KicsodaAzEmber

A kupaktanács

Az Elme, ha jól dolgozik, kutat és elemez, akkor gyorsan közel kerül az Igazsághoz. De a Szív és az Akarat csak nehezen enged! - Igen tanulságos tanácskozás szemtanúi lehetünk e rövidfilmben. Mintha mi is jelen lennénk... "Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak." (Józsué 24,23) (35 perc)

Tartalom átvétel