Skip to main content

Isten_igazsága

04.24 Igaz Szolga

Dátum: 
2019.04.24

Ézsaiás 53,9-12

02.21 Bizonyságtételünk alanya

Dátum: 
2019.02.21

(Jézus mondta:) Aki titeket hallgat, engem hallgat... (Lk 10,16)

Jézus Krisztus azt ígérte, hogy a róla szóló hiteles bizonyságtétel végső alanya mindig ő lesz. Vagyis ő ad gondolatokat, szavakat és szeretetet küldötteinek, hogy helyesen tudják átadni a meghívást az embereknek.

13. Jézus a példakép – Hegyi beszéd

Igehely (történet): Jézus a példakép – Hegyi beszéd (Mt 5-7)

Aranymondás/kulcsige: Mt 5. 3 „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 

Óracél: Értsék meg, hogy Isten nem személyválogató, lássák meg Jézus Krisztusban a tökéletes példaképet, akit követhetnek

Fő üzenet, központi igazság: Nem személyválogató az Isten; Jézus mindenkivel jót tett

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

12.04 Kipusztulás

OLVASNIVALÓ: 
Jóel 1,1-2,17

HALLJÁTOK MEG AZ Úr szavát a nemzeti nyomorúságban. A próféta elevenen írja le a sáskák óriási seregének invázióját, amely pusztává teszi az országot. Nem egy, hanem négy fajta rovar követi egymást, mint az „éhség megtestesülésének" kiábrázolása. Az 1,4-ben használt szavakat a következőképpen is lehel fordítani: „a nyíró", „az elözönlő", „a felnyaló" és „a befejező" A próféta ebben a pusztításban egy óriási leckét lát, és nem akarja, hogy ebből bárki kimaradjon. Tudja, hogy ez Istentől származó üzenet, mert „Úrnak Igéje... lett" hozzá, 1,1. Mindenki érintve van.

11.30 A balgaság gyümölcse

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 4,1-5,15

ITT KEZDŐDIK az Úr üzenetének tulajdonképpeni hirdetése, 4,1.

03.25 Átkelés a Jordánon

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 9,1-29; 10,12-22

A MÓZES 5. KÖNYVE úgy írható le, mint a Józsué könyve „előszobája". Mózes kijelenti annak bizonyosságát, hogy Izráel birtokba veszi az ígéret földjét. Abban a szavában, hogy „ma", a közelség hangsúlyozását, valamint a meghódítás bizonyosságát látjuk. Óriásokkal biztosan találkozni fognak, de Isten hatalma előttük megy, és pusztítja ellenségeiket. A győztes oldalán voltak, 9,1-3. Bizonyosak lehettek örökségük felől.

08.05 Önuralom

Önuralom

„Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát." Jakab 1,20

07.11 Hirdesd, mégha el is ítél!

„Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék," Filippi 3,12

Láttuk, hogy magatartásunknak összhangban kell lennie vallástételünkkel. De hogy ezt a témát átfogóan és több oldalról mutassuk be, még két megjegyzést kell fűznünk hozzá.

06.17 Felfoghatatlan

„Ki tudod-e találni, mi az Isten titka, vagy a Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e?" Jób 11,7

Istennek vannak más tulajdonságai is, amelyeket meg kell említenünk! Ha ezeken elgondolkodik a lélek, akkor eltávolodik az anyagi dolgoktól és bepillantást nyer a magasztos dolgokba.

02.18 Ami igaz, ami helyes

 „Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet?" 1Mózes 18,25

Vannak az életben titkok, amelyek túl mélyek számunkra ahhoz, hogy megértsük őket. De amiben biztosak lehetünk az, hogy az egész föld Bírája az abszolút igazságos Isten!

01.22 Felöltözve Isten igazságosságába

"Nem vett észre Jákóbban hamisságot, nem látott gonoszságot Izráelben." 4Mózes 23,21

15. Meghalt értem

Meghalt értem

(Pintér Béla: Gyerexáj album)

Az óra menete:

Cél: Add a szíved Jézusnak, hadd formálja át!

Fókusz: Jézus a saját vére árán megmentett minket a bűneink következményétől. Ha gyermeke leszek, és beismerem gyengeségeimet, segít nekem.

Kulcsszavak: kereszt, váltságdíj, feltámadás, szeretet, ismer, mindentudás, örökélet

1. Fantáziamozgató :

Tartalom átvétel