Skip to main content

Isten_keresése

08.28 Istent kereső ember és embert kereső Isten

Dátum: 
2019.08.28

...az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.(ApCsel 8,35)

08.23 Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet

Dátum: 
2019.08.23

„Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek" (Péld 8,17).

08.18 Keressetek és találtok!

Dátum: 
2019.08.18

„Ha keresed, megtalálhatod" (1Krón 28,9).

05.22 Dönteni kell

Dátum: 
2019.05.22

Ekkor sokan hittek benne... A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. (Jn 11,45.57)

Lázár feltámasztása olyan egyértelmű bizonysága volt Jézus isteni hatalmának, hogy nem lehetett félremagyarázni. Ezért állásfoglalásra kényszerített mindenkit. A Jn 11 vége négy csoportot említ:

02.04 Az engedelmes ember

Dátum: 
2019.02.4

Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. (Lk 19,6)

Ez a történet fordulópontja. Így születik a hit: Zákeus hallotta Jézus szavát, bízott benne, és megtette, amit kért tőle.

A keresztény hit nem az érzelmek mozdulása, nem is csupán értelmi belátás. Az igazi hit az akarat döntése, s ezért mindig engedelmesség is. Zákeus sok mindent nem értett még akkor, de amit megértett Jézus szavából, azt megtette.

02.02 A kereső ember

Dátum: 
2019.02.2

Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. (Lk 19,3-4)

Aki keresni kezdi Jézust, bizonyos lehet benne, hogy Jézus már előbb kereste őt.

07.07 A bukás előtt gőg jár

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 26,1-23

UZZIÁS KIRÁLY kedves dolgot cselekedett, ahogyan apja tette. De apja, Amásia jó indulás után szomorúan végezte; lásd, 25. "Legyetek az én követőim (utánzóim)", mondja Pál, de jelentőségteljesen hozzáteszi: „ahogyan én is Krisztusé". Kit követünk valójában? Ameddig Uzziás Isten segítségét kereste, boldogult. De olyan őszintén kereste-e az Urat, mint Ézsaiás? - „Lelkem utánad vágyott éjszaka, az én szellemem is bensőmben téged keresett", 26,9. Vagy nagy mértékben csupán Zakariás próféta befolyása alatt állt? 2Krón 26,5. Személyes meggyőződésre és odaszentelésre van szükségünk.

07.09 Kiálts, s Ő megment

"Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." Róma 10,13

A különös házikó története

Belsőlelken sok-sok házikó sorakozott. Kívülről mindegyik szép, takaros volt, és pompásan festettek. Ha arra vetődött egy lelkecske, tátva maradt szeme szája a csodálkozástól. A házak hatalmasak voltak, egyik szebb volt a másiknál. Az emberek azon versengtek egymással melyikük háza vajon a legszebb. Azonban volt egy ház, ami különbözött a többitől és titkokat rejtett, titkokat, melyeket meg akart osztani mindenkivel. A tónál magasodó Kőszikla a hegy tetején állt.

haz.jpg

Remény

(folytatás innen)

Remény

Úgy gondolom, hogy a remény az ön szívében, ugyanaz, ami az enyémben. Hogy lehet ez? Miért vágyunk az életünkben igazságra, célra, szépségre, erkölcsösségre, szeretetre és elfogadásra?

Azért mert valaki szándékosan helyezte ezeket a szívünkbe. Vajon miért? Talán azért hogy a keresésére induljunk, hogy megtaláljunk Őt. Talán azért, mert Ő be tudja tölteni a szükségeinket, mindazokat, amiket elsoroltam. Ki Ő?

Isten keres

A kérdés nem az: Hogyan találjam meg Istent?, hanem hogyan hagyjam, hogy Isten megtaláljon engem?

Nem az a kérdés: Hogyan ismerjem meg Istent? , hanem hogyan tegyem lehetővé, hogy Isten megismerjen?

Nem azt kell kérdeznem: Hogyan szeressem Istent?, hanem hogyan engedjem, hogy Ő szeressen engem?

Tartalom átvétel