Skip to main content

közbenjáró

02.05 Közbenjárás

Könyörgött azért Ábrahám az Istennek, és meggyógyította Isten Abiméleket és az ő feleségét, és az ő szolgálóit, és szültek" (1Móz 20,17).

12.13 Miért imádkozzunk?

"...mindig imádkozni kell és meg nem restülni" (Lk 18,1).

11.23 Eltérítés Istentől

"Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert igen elteltünk gyalázattal" (Zsolt 123,3).

11.09 A szolgálatod Őt emelje fel!

"Most örülök az érettetek hordozott szenvedéseimnek és betöltöm az én testemben, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek..." (Kol 1,24).

11.07 A körülmények észrevétlen szentsége

"Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukat munkálja" (Róm 8,28).

11.01 Közbenjáró

Dátum: 
2019.11.1

Zsidók 7,23-25

10.25 Nagy Főpap

Dátum: 
2019.10.25

Zsidók 4,14-16

10.07 Közbenjáró

Dátum: 
2019.10.7

1Timóteus 2,3-7

06.20 Eljutottál-e már a "miután"-hoz?

"Azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért" (Jób 42,10).

06.07 Meg ne lankadj!

"Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt" (Jn 14,13).

05.04 Helyettes közbenjárás

"Mivelhogy azért, testvérek, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által" (Zsid 10,19).

05.03 Élő közbenjárás


"Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által" (Ef 6,18).

04.01 Szívesség vagy szívtelenség másokkal szemben

"Krisztus az, ...aki esedezik érettünk." "A Szent Szellem... esedezik a szentekért" (Róm 8,34.27).

03.31 Éberség vagy képmutatás bennünk

"Ha valaki látja, hogy az ő testvére vétkezik, de nem halálos bűnnel, könyörögjön és Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik" (Jn 5,16).

02.10 Megdermedt az istenről alkotott elképzelésed?

"Emeljétek fel a magasba szemeiteket és lássátok meg, ki teremtette azokat?" (Ézs 40,26)

02.05 Döntőbíró

Dátum: 
2019.02.5

Jób 9,25-35

DÖNTŐBÍRÓ

Jób kiemelkedő férfiú volt. Isten így hivatkozik rá: "szolgám, Jób", hozzátéve, hogy "nincs hozzá hasonló". Istennel való közössége tükröződik a szegényekkel, felebarátaival és saját családjával való bánásmódjában. Aztán bekövetkezik a szerencsétlenség: elveszíti állatait, gyermekeit és egészségét. Hozzáállását mindehhez költői kérdése mutatja: "Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" Jób 2,10.

10.26 Miértünk

Dátum: 
2019.10.26

"...de a választottakért megrövidülnek azok a napok" (Mt 24,22).

 Választottaiért megrövidíti az Úr az egyes ítéleteket, másokat visszatart. A nagy nyomorúságok idején mindenkit megemésztene azok súlya, ha az Úr nem mérsékelné a nyomor terhét a választottak kedvéért. Miközben pedig Isten, Krisztus érdeméért megszabadítja választottait, megszabadítja az egész emberiséget a választottakért.

Tartalom átvétel