Skip to main content

megment

10.28 Megigazulás hit által

"Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékélhettünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az ő élete által..." (Róm 5,10).

02.16 Megmentő

Dátum: 
2019.02.16

Zsoltárok 18,3.17-20.49-51

MEGMENTŐ

Hála az Úrnak, van Megmentőnk! Dávid örvendezett ennek a csodálatos igazságnak, mert személyes megtapasztalásból tudta, hogyan szabadította meg az Úr rettenetes ellenségeitől. Dávid újra és újra elmondja: "megszabadulok ellenségeimtől", Zsolt 18,4; "Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam", Zsolt 18,18. Nem csoda, hogy Dávid örvendezett az Úrban mint Megmentőjében.

10.02 A kánai királyi ember

OLVASNIVALÓ: 
János 4,46-54

Jézus első csodájának a híre, hogy a vizet borrá változtatta, elterjedt, mert amikor Jézus visszatért Kána városába, egy királyi ember jött hozzá segítségért, Jn 4,46. A királyi ember fontos hivatalt töltött be, a törvényszék tagja, azonban súlyos problémája volt -  a fia betegen feküdt Kapernaumban.

08.30 A szabadulás képeskönyve

Dátum: 
2019.08.30

Megmentett engem erős ellenségemtől... az Úr az én támaszom.(Zsolt 18,18-19)

A 18. zsoltár olyan, mint egy képeskönyv. Dávid erőteljes képekkel írja le, mit élt át Isten szabadítása előtt és után. A szabadítás előtt:

07.05 Kiáltott Jósáfát

Dátum: 
2019.07.5

...körülfogták... Jósáfát azonban kiáltozni kezdett, és az Úr megsegítette; Isten másfelé terelte őket. (2Krón 18,28-34)

Lezajlott hát a csata, amitől Isten óvta a királyokat. Szörnyű vereség lett a vége, Aháb ottmaradt a harcmezőn, és Jósáfát is csak isteni csoda révén menekült meg.

06.18 Maga Isten munkálkodik

Dátum: 
2019.06.18

De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem!" (Ézs 33,10).

02.10 József (3)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 40

A 40. fejezetben József megaláztatását látjuk, míg a 41. fejezettől a felmagasztaltatását. Ezenkívül látható, mint fiú, 37,3, szolga, 38,4, megmentő, 41,45, és végül, mint uralkodó, 41,41.

Zuhanó tányérok - összetört életek

Video: 
Video

Egy rövidke kis videó (magyar felirattal). Élet, halál - Megmentő (megszabadító) szeretete

14. Az elveszettekről szóló példázatok

Igehely (történet):   Az elveszettekről szóló példázatok Luk 15;

Aranymondás:         Luk 19,10 Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.

Óracél:                   Értsék meg, hogy Jézus értük jött el, hogy visszavezesse őket az Atyához.

06.24 Benépesíti az örökkévalóságot

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa." Márk 10,14

A gyermekek halála mindig különösen súlyos próbát jelent Isten népe hite számára, és fontos, hogy szilárd bibliai alapunk legyen, amelyhez ilyen időben ragaszkodni tudunk.

20. Jairus lányának feltámasztása

Igehely (történet): Lk 8,40-56: Jairus lányának feltámasztása

Aranymondás/kulcsige: Mk 11,24:"higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek."

Óracél: Lássák meg, hogy a Jézusban való hit és hitből fakadó cselekedetek kellenek a gyógyuláshoz.

Fő üzenet, központi igazság: Jézusnál semmi sem lehetetlen. Ne félj, csak higgy! A félelem ellenszere a hit!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

You raise me up

Video: 
Video

Josh Groban song You Raise Me Up with scenes from the Passion of the Christ

 

Lena Park Inori énekel - felirattal

Distinto énekel, - felirattal

Két gyerek - felirattal

Csodaszép

Tartalom átvétel