Skip to main content

megment

02.16 Megmentő

Dátum: 
2018.02.16

Zsoltárok 18,3.17-20.49-51

MEGMENTŐ

Hála az Úrnak, van Megmentőnk! Dávid örvendezett ennek a csodálatos igazságnak, mert személyes megtapasztalásból tudta, hogyan szabadította meg az Úr rettenetes ellenségeitől. Dávid újra és újra elmondja: "megszabadulok ellenségeimtől", Zsolt 18,4; "Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam", Zsolt 18,18. Nem csoda, hogy Dávid örvendezett az Úrban mint Megmentőjében.

10.02 A kánai királyi ember

OLVASNIVALÓ: 
János 4,46-54

Jézus első csodájának a híre, hogy a vizet borrá változtatta, elterjedt, mert amikor Jézus visszatért Kána városába, egy királyi ember jött hozzá segítségért, Jn 4,46. A királyi ember fontos hivatalt töltött be, a törvényszék tagja, azonban súlyos problémája volt -  a fia betegen feküdt Kapernaumban.

08.30 A szabadulás képeskönyve

Dátum: 
2018.08.30

Megmentett engem erős ellenségemtől... az Úr az én támaszom.(Zsolt 18,18-19)

A 18. zsoltár olyan, mint egy képeskönyv. Dávid erőteljes képekkel írja le, mit élt át Isten szabadítása előtt és után. A szabadítás előtt:

07.05 Kiáltott Jósáfát

Dátum: 
2018.07.5

...körülfogták... Jósáfát azonban kiáltozni kezdett, és az Úr megsegítette; Isten másfelé terelte őket. (2Krón 18,28-34)

Lezajlott hát a csata, amitől Isten óvta a királyokat. Szörnyű vereség lett a vége, Aháb ottmaradt a harcmezőn, és Jósáfát is csak isteni csoda révén menekült meg.

06.18 Maga Isten munkálkodik

Dátum: 
2018.06.18

De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem!" (Ézs 33,10).

02.10 József (3)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 40

A 40. fejezetben József megaláztatását látjuk, míg a 41. fejezettől a felmagasztaltatását. Ezenkívül látható, mint fiú, 37,3, szolga, 38,4, megmentő, 41,45, és végül, mint uralkodó, 41,41.

Zuhanó tányérok - összetört életek

Video: 
Video

Egy rövidke kis videó (magyar felirattal). Élet, halál - Megmentő (megszabadító) szeretete

14. Az elveszettekről szóló példázatok

Igehely (történet):   Az elveszettekről szóló példázatok Luk 15;

Aranymondás:         Luk 19,10 Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.

Óracél:                   Értsék meg, hogy Jézus értük jött el, hogy visszavezesse őket az Atyához.

06.24 Benépesíti az örökkévalóságot

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa." Márk 10,14

A gyermekek halála mindig különösen súlyos próbát jelent Isten népe hite számára, és fontos, hogy szilárd bibliai alapunk legyen, amelyhez ilyen időben ragaszkodni tudunk.

10.28 Megigazulás hit által

"Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékélhettünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az ő élete által..." (Róm 5,10).

20. Jairus lányának feltámasztása

Igehely (történet): Lk 8,40-56: Jairus lányának feltámasztása

Aranymondás/kulcsige: Mk 11,24:"higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek."

Óracél: Lássák meg, hogy a Jézusban való hit és hitből fakadó cselekedetek kellenek a gyógyuláshoz.

Fő üzenet, központi igazság: Jézusnál semmi sem lehetetlen. Ne félj, csak higgy! A félelem ellenszere a hit!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

You raise me up

Video: 
Video

Josh Groban song You Raise Me Up with scenes from the Passion of the Christ

 

Lena Park Inori énekel - felirattal

Distinto énekel, - felirattal

Két gyerek - felirattal

Csodaszép

Tartalom átvétel