Skip to main content

ima

03.15 Örvendez az én szívem az Úrban

„És imádkozott Anna: Örvendez az én szívem az Úrban" (1Sám 2,1).

02.05 Közbenjárás

Könyörgött azért Ábrahám az Istennek, és meggyógyította Isten Abiméleket és az ő feleségét, és az ő szolgálóit, és szültek" (1Móz 20,17).

Az ördög két nyelve

Az ördögnek két nyelve van. Az egyikkel ezt mondja: Tedd meg, nem nagy bűn ez.
Amikor imádkozni akarsz, a másik nyelvével ezt súgja: Túl nagy bűnt követtél el, nincsen számodra többé reménység!

Aggódás vagy ima

Az aggodalom egy olyan beszélgetés, amelyben magaddal beszélsz arról, amit nem tudsz megváltoztatni. Az ima egy olyan beszélgetés, amellyel Istennel beszélsz arról, hogy mit tud változtatni.

Mt 6.31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
1Thessz 5.17-18 Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

Szeretnél jobban örülni

Szeretnél jobban örülni? Imádkozzál többet!

Mindenkor örüljetek! Szüntelen imádkozzatok! 1Thessz 5.16-17

12.13 Miért imádkozzunk?

"...mindig imádkozni kell és meg nem restülni" (Lk 18,1).

11.07 A körülmények észrevétlen szentsége

"Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukat munkálja" (Róm 8,28).

10.17 Nagyobbakat cselekszik

"...és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek" (Jn 14,12).

10.16 A mester rendeleteinek kulcsa

"Kérjétek azért az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába" (Mt 9,38).

09.16 Isten területe

Ima a belső szobában

"Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van..." (Mt 6,6).

08.24 Bűneink lajstroma

"Vagy ki az az ember közületek, aki a fiának követ ad, amikor kenyeret kér tőle?" (Mt 7,9)

08.23 Az imádkozás lehetősége és nehézsége

"Te pedig mikor imádkozol, menj be a belső szobádba, zárd be az ajtódat és imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van... (Mt 6,6).

08.09 Az Atya meghallgatja az imát

"Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem" (Jn 11,41).

08.07 Imádság az Atya házában

"Nem tudjátok, hogy nekem az én Atyám dolgaival kell foglalkoznom?" (Lk 2,49)

(Angol ford. szerint: "...nekem az én Atyám házában kell lennem.")

08.06 A kereszt az imádságban

"Azon a napon az én nevemben kértek majd" (Jn 16,26).

08.04 Szent Atya

Dátum: 
2019.08.4

János 17,11-13

06.26 Mindig most

"Intünk... hogy hiába ne vegyétek az Isten kegyelmét" (2Kor 6,1).

05.03 Élő közbenjárás


"Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által" (Ef 6,18).

Tartalom átvétel