Skip to main content

ima

11.07 A körülmények észrevétlen szentsége

"Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukat munkálja" (Róm 8,28).

10.17 Nagyobbakat cselekszik

"...és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek" (Jn 14,12).

10.16 A mester rendeleteinek kulcsa

"Kérjétek azért az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába" (Mt 9,38).

09.16 Isten területe

Ima a belső szobában

"Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van..." (Mt 6,6).

08.24 Bűneink lajstroma

"Vagy ki az az ember közületek, aki a fiának követ ad, amikor kenyeret kér tőle?" (Mt 7,9)

08.23 Az imádkozás lehetősége és nehézsége

"Te pedig mikor imádkozol, menj be a belső szobádba, zárd be az ajtódat és imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van... (Mt 6,6).

08.09 Az Atya meghallgatja az imát

"Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem" (Jn 11,41).

08.07 Imádság az Atya házában

"Nem tudjátok, hogy nekem az én Atyám dolgaival kell foglalkoznom?" (Lk 2,49)

(Angol ford. szerint: "...nekem az én Atyám házában kell lennem.")

08.06 A kereszt az imádságban

"Azon a napon az én nevemben kértek majd" (Jn 16,26).

08.04 Szent Atya

Dátum: 
2018.08.4

János 17,11-13

06.26 Mindig most

"Intünk... hogy hiába ne vegyétek az Isten kegyelmét" (2Kor 6,1).

05.03 Élő közbenjárás


"Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által" (Ef 6,18).

02.07 A levertség megfegyelmezése

"Pedig mi azt reméltük... És ezen felül ma már harmadnapja, hogy ezek történtek" (Lk 24,21).

01.09 Imádkozva vizsgáld magad

 "A ti egész valótok, mind szellemetek, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg..." (1Tesz 5,23).

01.06 Isten imádása

 "Felütötte sátorát: Bétel volt nyugatra, Hai pedig keletre, és ott oltárt épített az Úrnak" (1Móz 12,8).

12.30 Emlékezés és magasztalás

Dátum: 
2018.12.30

Ezért magasztallak, Uram..., zsoltárt éneklek nevednek. (2Sám 22,50)

Élete alkonyán Dávid király visszatekintett a megtett útra, számba vette és értékelte élete eseményeit, és megtelt a szíve hálával. Ezt egy hosszú imádságban tárta Isten elé, amelyben többször idézte a 18. zsoltárt is.

Ennek az évnek az alkonyán hasznos lehet visszaemlékezni nekünk is, és Isten előtti világosságban értékelni az eseményeket.

11.02 Jézus tanítása a halottakról

Dátum: 
2018.11.2

...közöttünk... nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni..., ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. (Lk 16,26)

10.22 Imádság - minden helyzetben

Dátum: 
2018.10.22

Én pedig imádkoztam a menny Istenéhez, majd ezt mondtam a királynak... (Neh 2,4-5)

Illik-e imádság egy felelős államférfi szájába? Lehet-e a közügyeket imádsággal jó irányba befolyásolni? Kaphat-e védelmet, akár látványos előrehaladást is egy közösség vagy egy nép csak azért, mert hívő tagjai a munkájuk közben is állandó kapcsolatban vannak az élő Istennel?

Tartalom átvétel